.:::.ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก.:::.

กลับหน้าแรก

วัดไหล่หิน วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน

        วัดเสลารัตน์ปัพพตาราม เป็นชื่อวัดเล็กๆ ที่มี สถาปัตยกรรมงดงาม โดยผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่องสุริโยทัยได้มาใช้บริเวณ หน้าวัดไหล่หินเป็นฉากที่พระมหาเทวีจิรประภา แห่งเมืองเชียงใหม่ต้อนรับทัพของพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดได้ อ่านบทความของผู้ที่ใช้นามว่า  "นรา" เขียนเรื่องเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยววัดไหล่หินแล้วไขปริศนาชื่อวัดแต่ละ ชื่อ มาจากอะไรจึงอยากให้ผู้อ่านได้ทราบความเป็นมาของวัดและความเป็นมาของชื่อวัดแต่ละชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับวัด ไหล่หินอย่างไรบ้าง โดยบทความดังกล่าวมี 4 ตอน จึงขออนุญาตินำบทความดังกล่าวมาเล่าไว้ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบประวัติวัดไหล่หิน

  • กุมารแพนด้าทัวร พูดถึงแรงจูงใจที่จะไปเที่ยวที่วัดไหล่หิน ฯ    >> รายละเอียด <<
  • ความสุขของกะลา พูดถึงตำนานมะพร้าวผ่าซีกที่ชาวเมืองเชียงตุง พม่าตามหาจนมาเจอที่วัดไหล่หินและได้ร่วมกันสร้างวัดไหล่หิน    >> รายละเอียด <<
  • ช้างยืนอยู่ไหน พูดถึงตำนานชื่อวัดว่า "วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน" ได้ชื่อมาอย่างไร    >> รายละเอียด <<
  • เรื่องของหมาและมอม พูดถึงรูปปั้นของหมาที่อยู่ในวัดไหล่หิน ซึ่งเป็นวีรกรรมของหมาพรานที่ชี้ให้เห็นถึง วิถีชีวิตเมื่อครั้งอดีตกาล ซึ่งมีความผูกพันแนบแน่นหลายด้านอย่างลึกซึ้ง ระหว่างคนกับวัด, คนกับสัตว์ และคนกับธรรมชาติ>> รายละเอียด <<

        

ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง "สุริโยไท" ที่มหาเทวีจิรประภา เลี้ยงต้อนรับทัพพระไชยราชาธิราช โดยใช้ฉากบริเวณหน้าวัดไหล่หินหลวง

 

 

กลับหน้าแรก