MAIN PAGE

TOUR PLACE
HOTEL / GUEST HOUSE / HOME STAY
CALENDAR TOUR
TOURIST AGENCY
FOOD / SOUVENIR / NATIVES
OTOP 15 VILLAGE
OTOP Star 5/4
JOURNEY
TELEPHONE EMERGENCY
เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดลำปาง Important Telephone
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) TAT call Center 0 5422 6919, 0 5431 2254 1672,
0 5324 8604-5
ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เขตท้องที่ จ.ลำปาง) 0 5422 6919
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว อบจ.ลำปาง 0 5423 7600
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง 0 5421 9211-7 ต่อ 297 , 0 5421 9300
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 0 5423 7252
สถานีตำรวจภูธร (Police station) 0 5422 3339, 0 5421 7017
ตำรวจทางหลวง (Highway police) 1193
กรมทางหลวง 1586
สถานีรถไฟนครลำปาง (Railway station) 0 5431 8648, 0 5421 7024
สถานีขนส่ง (Bus station) 0 5422 7410
ท่าอากาศยาน (Lampang Airport) 0 5482 1505-8
บางกอกแอร์เวย์ส (ฺBangkok Airways) Asia's Butique Airline 1771
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 0 05422 8862, 0 5422 8763
พัฒนาการจังหวัดลำปาง 0 5426 5055, 0 5435 1054
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์่ที่ 13 สาขาลำปาง 0 5422 7107, 0 5422 7177
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0 5426 5061
หอการค้าจังหวัดลำปาง 0 5426 5078
สมาึึคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 0 5422 6300
สมาคมรถม้าลำปาง 0 5421 9255, 0 5422 4166, 0 5422 5555, 08 1881 2847
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง    0 5431 3128
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 0 5426 5079
Helpful Number
สายด่วนท่องเที่ยว (Tourist hotline) 1155
เหตุด่วน เหตุร้าย (Emergency call Police) 191
ดับเพลิง (Fire station) 199
ไฟฟ้าขัดข้อง (Electric) 1129 / 1130
โทรศัพท์ขัดข้อง (Telephone) 1177 ตามด้วยเลขหมายที่ขัดข้อง
ประปาขัดข้อง (water main) 1662 / 0 5421 7157
สายด่วน อย. (Food and drug) 1556
สายด่วนสุขภาพจิต (Health) 1667
สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 1569  หรือโทร 054-265014
อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บห้องฉุกเฉิน รพ. (Accidental Report) 1669
สายด่วน สคบ. 1166
สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 1784
แจ้งเหตุภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1310 / 1860
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี 1595
แจ้งราคาสินค้าไม่เป็นธรรม กรมการค้าภายใน (โทรฟรีทั่วประเทศ) 1569
แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 / 1688
สายด่วนศธ. , พบเห็นนักเรียน , นักศึกษา หนีเรียน , พฤติกรรมไม่เหมาะสม 1579

ปรับปรุง ต.ค. 55
 สำนักงานจังหวัดลำปาง   ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027