ҹӻҧ
ͧӻҧ
Ф
ͧ
Թ
ԡ
ѧ˹
ʺҺ
ҧѵ

ͧҹ

ร้านอาหารอำเภอเถิน Restaurant of Thoen Lampang
เบอร์โทร Tel.
  ร้านส้มเกลี้ยง
อำเภอเถิน จ. ลำปาง
  ร้านโกแดง อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
  ครัว 1994 อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
  ครัวศรีมอย อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
  ร้านพวกเรา อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
  ร้านกุ๊กกิ้ซีฟู้ด อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
  ครัวแดงน้อย อำเภอเถิน จ. ลำปาง  
 ӹѡҹѧѴӻҧ  ҡҧѧѴ 4
ǪظԹ Ӻžкҷ ͧӻҧ ѧѴӻҧ   52000
./ῡ 0 5426 5027