ร้านอาหารลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอเกาะคา
อำเภองาว
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเถิน
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอวังเหนือ
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเสริมงาม
อำเภอแม่เมาะ

อำเภอเมืองปาน

ของฝาก / ที่ระลึก  SOUVENIR / GIFT
  แม่ยอดเรือน (Mae Yod Ruan)
  (ตรงข้าม ร.ร.เทศบาล 4)
อำเภอเมือง ลำปาง
 
  ร้านข้าวแต๋นลำปาง
  www40.brinkster.com/khaotan
อำเภอเมือง ลำปาง 054-230189
  เซรามิกหน้าจวนผู้ว่า / ข้างอำเภอ / ข้างสถานีตำรวจ อำเภอเมือง ลำปาง  
  ลำปางพลาซ่า หน้าโรงเรียนเทศบาล 4   หอนาฬิกา
อำเภอเมือง ลำปาง  
  ศูนย์เซรามิกตลาดเขลางค์ สุขสวัสดิ์
อำเภอเมือง ลำปาง
054-217502
  ร้านค้าชุมชนอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง  
  กาดม่วนใจ๋
 
054-352546
  คำแสนกอง
 
054-250633
  กาดทุ่งเกวียน ถนนลำปาง-เชียงใหม่
อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง 054-230976
  ร่มฉัตรหัตถกรรม กะลามะพร้าว
 
054-269392
  ร้านสลุงหลวง
 
054-223343
  ตั้งเฮียงหลี (หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง)
อำเภอเมือง ลำปาง
054-054-217364
  ท่งเฮงกี่ (หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง)
อำเภอเมือง ลำปาง
054-223687
  เล่าฮั่วกี่ (หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง)
อำเภอเมือง ลำปาง 054-217489
  บ้านฝ้าย (ผ้าฝ้าย)
  054-224602
  แหนมสมศรี
  054-224061
  แหนมเขลางค์
  054-217037
  ร้านนิตยา (รวมของฝากเมืองเหนือ)
  054-230189
  ѷ Եԡ ӡѴ
   www.qualityceramic.com
59 4 .ҧ .ҧѵ ӻҧ 054-367718
Ͷ 081-5310011
  ѷത Ԥ ӡѴ
   www.dhanabadee.com
543 1 . .ͧ .ӻҧ 52000
054-821558, 314895 Ͷ 089-6353336
19 1 .ʹͧ .ͧ .ӻҧ 52100
054-810054 ῡ 324340
Ͷ 089-4330701
  Թҷŷ
    www.indraoutlet.com
382 .ǪظԹ .1 .кҷ .ͧ .ӻҧ 52000
054-315591-2
  ѷ صˡ ӡѴ (ZAPPAYA OUTLET ҡ)
    www.zappaya.com
110 .¸Թ ҡ (ҧҤáا) .кҷ .ͧ .ӻҧ 52100
054-222025 091-0690992


เครื่องหมาย Clean Food Good Taste รับรองมาตรฐานร้านอาหารสะอาด อร่อย
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5070