MAIN PAGE

TOUR PLACE
HOTEL / GUEST HOUSE / HOME STAY
CALENDAR TOUR
TOURIST AGENCY
FOOD / SOUVENIR / NATIVES
OTOP 15 VILLAGE
OTOP Star 5/4
JOURNEY
TELEPHONE EMERGENCY
ปฏิทินเทศกาลท่องเที่ยว ปี 2560
ช่วงวันที่
รายการ
 14 มกราคม 2560
งานวันเด็กแห่งชาติ
  18 - 25 มกราคม 2560 งานวันน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง
  14-15 กุมภาพันธ์ 2560
งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรษแห่งเขลางค์นคร
  23 กุมภาพันธ์ 2560 ตักบาตรพระ 10,000 รูป (ปีที่ 9)
  26-28 กุมภาพันธ์ 2560
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 13  มีนาคม 2559
งานวันช้างไทย "คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล"
  18 - 26 มีนาคม 2560
  เมษายน 2560 งานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา
  1 - 5 เมษายน 2560
"บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง"
  9 - 13 เมษายน 2560
งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง"
  เมษายน 2560
งานมหกรรมก๋องปู่จา
  5 พฤษภาคม 2560
งานบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง
  มิถุนายน 2560
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ "วัดม่อนพระยาแช่"
  มิถุนายน 2560
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ "วัดดอยม่วงคำ"
  17-18 กรกฎาคม 2560
งานตามรอยอารยธรรมมหัศจรรย์สีสันวัฒนธรรมล้านนา งานหลวงเวียงละกอน สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์ล้านนา
  6 สิงหาคม 2560
งานเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26
  12 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
  15  สิงหาคม 2560
งานแม่จ๋า ลูกปาแม่แอ่ว
  27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
งานบุญกิเจ นครลำปาง
  พฤศจิกายน 2560
 งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 16
  พฤศจิกายน 2560
งานประเพณีนมัสการพระธาตุลำปางหลวง
  2 - 4 พฤศจิกายน 2560 งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน
  พฤศจิกายน 2560 งานเกษตรอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 11
  พฤศจิกายน 2560
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ (Festival) ครั้งที่ 15
  ธันวาคม 2560 งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 30
  25 - 31 ธันวาคม 2560
งานรื่นเิริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

ปรับปรุง ก.ย.2560
 สำนักงานจังหวัดลำปาง   ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027