ปี 63  |ปี 62 | ปี 61  |ปี 60ปี 59ปี 58 ปี 57 |  ปี 56 ปี 54
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  26/12/55
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  26/12/55
  แผนที่หน่วยบำบัดทุกข์ วันที่ 17 ม.ค.56 ณ วัดพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  23/12/55
  ประกาศเรื่องอัตราค่าจ้าขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555  23/12/55

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท ศึกษาวิชา สันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2555 - 30 มี.ค. 2556  18/12/55

  ตราประจำจังหวัดลำปาง / Download ภาพ  12/12/55

  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 วันพุธที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต   12/12/55

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ตำแหน่ง   11/12/55
  ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และศักยภาพบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   7/12/55
  ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2555   7/12/55
  จังหวัดลำปางเชิญเที่ยวงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง  28/11/55
  แนวทางปฏิบัติทั่วไปในการเตรียมการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"  28/11/55
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555   28/11/55
  ประชาสัมพันธ์งานกายกรรมการกุศล (รอบ 17.30 น. เป็นรอบนักเรียน/นักศึกษา บัตรราคา 100 บ.
/ รอบ 20.00 น. เป็นรอบบุคคลทั่วไป บัตรราคา 500 บ. และ 200 บ.)
  26/11/55
  กำหนดการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" เฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   22/11/55
  ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรื่อง การทดสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป 
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และศักยภาพบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  15/11/55
  การแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สนง.บริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 1 (สบย.1) เปลี่ยนชื่อเป็น
สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1 (ศธภ.1)
  14/11/55
  ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555   7/11/55
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา   6/11/55
  การจัดงานรับคำขอเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  5/11/55
  กำหนดการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง ปีงบฯ 2556" วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ อบต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง  / แผนที่   1/11/55
  แผนป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย พ.ศ. 2555   30/10/55

  การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2556   26/10/55

  กำหนดการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556" 26/10/55
  การขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556   15/10/55
  ศูนย์เมล็ดข้าวลำปางรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร จำนวน 1 อัตรา   12/10/55
  ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2555   10/10/55
  การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555      28/9/55 
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง   28/9/55 
  นโยบายและการปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)   28/9/55
  การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 20/9/55 
มหกรรมท่องเที่ยงเที่ยวชุมชน จ.เชียงใหม่
:  มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย 2012 จ.เชียงใหม
  ด้วย ผอ.รมน.ได้อนุมัติให้ใช้คำย่อของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำปาง ว่า กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.   20/9/55
  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานสู่สาธารณชน   18/9/55
  สนง. ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)   14/9/55
  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555   12/9/55
  ขอเชิญประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2555   10/9/55

  เชิญชมการเผยแพร่เรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพ ในโครงการ "มหาดไทย...ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ" ผ่านทางรายการคนค้นฅน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันเสาร์ที่ 8, 15, 22 กันยายน 2555 เวลา 12.00 - 13.00 น.   5/9/55

  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พ.ศ.2553-2557 (ปีงบประมาณ 2555)   4/9/55
  กำหนดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อ.แจ้ห่ม วันที่ 6 กันยายน 2555   3/9/55
  แบบรายงานความก้าวหน้า "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี"   30/8/55
  ขอเชิญร่วมปลูกต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์   28/8/55
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   22/8/55

  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนจังหวัดลำปาง   15/8/55

  ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2555    8/8/55
  กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555    8/8/55
  เชิญรับชมรายการเผยแพร่เรื่องราว ชีวิตบุคคลต้นแบบโครงการ "มหาดไทย...ดำรงธรรม
ดำรงราชานุภาพ" ผ่านรายการคนค้นฅน  
  6/8/55 
  โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี จังหวัดลำปาง (ฉบับปรับปรุง)   6/8/55 
  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง    30/7/55 

  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
 จากวันที่ 27 กรฎาคม 2555 เป็นวันที่ 28 กรฎาคม 2555 ณ บริเวณ สนามสวนสาธารณะ เขลางค์นคร 
  25/7/55 

  การสั่งให้บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว   24/7/55 

  กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในวันที่ 27 กรฎาคม 2555 ณ บริเวณสนามสวนสาธารณะ เขลางค์นคร   19/7/55 

  โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     4/7/55
  สนง.พาณิชย์จ.ลำปาง เชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมงานแสดงสินค้า "ของดีเมืองลำปาง"     2/7/55
  ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555    29/6/55
  ผลการตรวจสอบสารปนเปื้นในอาหารสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น การเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย และวิธีล้างผักผลไม้เพื่อลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง    29/6/55
  ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่ไม่แสดงเลขสารบบอาหารและพบยาลดความอ้วนไซบูทรามีน   29/6/55
  การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555    11/6/55
  การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555    11/6/55
  การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต ในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง   8/6/55
  ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2555    6/6/55
  เอกสารสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม)   6/6/55
  สนง.ประกันสังคมจ.ลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา   30/5/55
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา   29/5/55
  จังหวัดลำปางสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ  25/5/55
  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนซื้อและบริโภคสับปะรดสด  24/5/55
  กำหนดการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในจังหวัดลำปาง   24/5/55
  กำหนดการการจัดกิจกรรมฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าฯ จังหวัดลำปาง   22/5/55
  แนวทางปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง   18/5/55
  ขอความร่วมมือใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมักคุเทศน์    17/5/55
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ"   17/5/55
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   16/5/55
  ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตอง " วันคล้ายวันสถาปนาโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย " (กฟผ.แม่เมาะ)    15/5/55
  ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555   14/5/55
  ศูนย์พัฒนาอนามันพื้นที่สูง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555    11/5/55
  สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2555    4/5/55
  กำหนดการจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2555    3/5/55
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6   27/4/55
  กำหนดการเดินทางของ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)    27/4/55
  เลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2555     26/4/55
  ทำเนียบวุฒิอาสา   17/4/55
 ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2555    4/4/55
 ศูนย์สร้างทางลำปาง ขออนุญาตปิดถนนเพื่อทำการระเบิดหิน    4/4/55
 ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553-2554    3/4/55
 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม ของ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ลำปาง    20/3/55
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วม ณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จก. (มหาชน) สาขาลำปาง จำนวน 1 อัตรา     20/3/55
 การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2555     16/3/55
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี ๒๕๕๕    14/3/55
 กิจกรรมส่งเสริมสำนึกความจงรักภักดี     8/3/55
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2555    6/3/55
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี สงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา   28/2/55
 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555   28/2/55
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555  13/2/55
 แบบ สงป.302 และแบบ สงป. 302/1 โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  13/1/55
 คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  13/1/55