ปี 62 | ปี 61 |ปี 60ปี 59ปี 58 |  ปี 57 |  ปี 56 ปี 55 |  ปี 54  |  ปี 52  |  ปี 51
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำเดือน ธันวาคม 2553 จำนวน 9 หลักสูตร  20/10/53
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง กำหนดจัดอบรมเรื่อง "Update มาตรฐานการบัญชีสำหรับนักบัญชี ปี 2553" ส่งรายชื่อภายในวนที่ 23 ส.ค.53 ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท และ 400 บาท สำหรับผู้สนใจทั่วไป 17/8/53
การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและและเอกชน (มสธ.)  22/1/53

 Download ไฟล์ psd งานสะโตกช้างลำปาง ครั้งที่ 14 & แต่งงานบนหลังช้าง 13/1/53