ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ภาพกิจกรรม ปี 2555
 ทีม At Ffirst Site แดนเซอร์ทูบีนัมเบอร์วันลำปาง ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประัเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า   12/12/55
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา11.59 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต จังหวัดลำปาง ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ค่ายประตูผา)   28/11/55
 รายการเช้าวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2555 ณ สมูธเรดิโอ วิทยุแห่งความสุนทรีย์ 104.5 MHz   3/10/55
 Lampang Music house Challenger ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2555   3/10/55
 โครงการเครือข่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง    6/9/55
 โครงการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนและผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง     6/9/55
โครงการอำนวยการให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวัง และสะกัดกั้นพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง   6/9/55
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานยาเสพติด และการจัดทำระบบ รายงานยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   25/6/55
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2555 ที่ข่วงนคร หน้าเทศบาลนครลำปาง ในกรอบกิจกรรม “ รวมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ”    25/6/55
 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน รพ.สต.บ้านแหงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับเขต 15 ในเดือนมิถุนายน 2555   29/5/55
 การตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด ในเขตพื้นที่ ต.แม่พริก วันที่ 14 พฤษภาคม 2555   18/5/55
อบต.หัวเสือ ร่วมกับ ศพส.อ.แม่ทะ จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ค่ายประตูผา) ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2555   18/4/55
 อำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการค่ายบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนวัดแม่สุกศึกษา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม   11/4/55
 พิธีเปิด ค่ายรวมพลังแผ่นดิน คนดีเมืองปาน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2555 ณ วัดสบลี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน   2/4/55
 สาธารณสุขนิเทศเขต 15 ย้ำนโยบายยาเสพติดต้องบูรณาการ    28/3/55
จังหวัดลำปางจับกุมยาบ้า 2,000,000 เม็ด    15/3/55
 มหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE   24/2/55
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบาย/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบการ จังหวัดลำปาง   21/2/55
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง  21/2/55
 ลำปางจัดอบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต (ครูข.)   13/2/55
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต จังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 ห้วงไตรมาสแรก (1 ตุลาคม 2554 – 31 มกราคม 2555 )  7/2/55
 กิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555    7/2/55
 โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาทักษะชีวิต (ครูข.) จังหวัดลำปาง  7/2/55

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-265118 มท.28535