ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)


   แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง   30/10/54

  เด็กลำปางคว้าชัยการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise ภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ    27/09/54

  รูปเล่มหนังสือ 1 ปี กอ.รมน    -/08/54

  กระดาษข่าวสื่อสัมพันธ์    24/03/54


ภาพกิจกรรม ปี 2554
27 ธ.ค.54 นายมงคล สุกใส นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานปิดค่ายและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภรภาค5 อำเภอห้างฉัตร ลำปาง

12 พ.ย.54  รายการเช้าวันเสาร์ รายการวิทยุเพื่อเด็ก สัมภาษณ์ แชมป์ลีลาศภาคเหนือรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

22 ส.ค.54  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางออกตรวจสถานประกอบการโรงงาน
11 ส.ค.54  กองทุนแม่จังหวัดลำปาง    /  ทำเนียบประธาน และเลขานุการกองทุนแม่ 2548-2553
2 มี.ค.54  อบรมค่ายบำบัดฯ รุ่นที่ 2
1 มี.ค.54  อบรมค่ายบำบัดฯ รุ่นที่ 1
ก.พ.54  โครงการ To Be Number One
ก.พ.54  จัดระเบียบสังคม

ม.ค.54  การบุกรุกตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-265118 มท.28535