*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   14/1/58
  แผนราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดลำปาง   14/1/58
  คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   8/1/58

 

ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com