"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.


กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2561
รับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน

รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม

กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2560
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน

รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม

รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์

รับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม

กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2559

รับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์
รับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม

กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2558
รับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ์
รับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม
กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2557
รับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
      20 พฤษภาคม 2557 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
      21 พฤษภาคม 2557 ที่ว่าการอำเภอวังเหนืือ
      23 พฤษภาคม 2557 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
      27 พฤษภาคม 2557 ที่ว่าการอำเภอเกาะคา
      29 พฤษภาคม 2557 ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2556
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฏาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม
กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2555
รับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤศจิกายน
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนพฤษภาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน
รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกุมภาพันธ
รับบริจาคโลหิตเดือนมกราคม

< ย้อนกลับ