"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.


กำหนดการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2561
รับบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกันยายน
รับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนกรกฎาคม
รับบริจาคโลหิตเดือนมิถุนายน
รับบริจาคโลหิตเดือนเมษายน

รับบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม

 เพิ่มเติม.. >>