การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-2562   7/11/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-2562   25/10/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-2562   17/10/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-2562   17/10/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-2562   8/10/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20-2562   27/9/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19-2562   17/9/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18-2562   13/9/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17-2562   5/9/62
    Clip ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์จากสิทธิ UCEP ได้ฟรีทันที
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16-2562   28/8/62
    Clip ประชาชนมีเฮ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-2562   21/8/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14-2562   8/8/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13-2562   19/7/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-2562   15/7/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11-2562   24/6/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-2562   14/6/62
    Clip OTOP Midyear 2019
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-2562   7/6/62
    Clip โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-2562   30/5/62     
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-2562   24/5/62     
     Spot คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย
     Clip  กฟผ.แนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6-2562   13/5/62     
     Clip  เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน
     Clip  สังเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-2562   25/4/62
     Clip พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4-2562   18/4/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-2562   29/3/62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2-2562   22/3/62
ข้อมูลสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2562   13/3/62
 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549