Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 

สาระดีๆจากศาลปกครอง

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ททท
ศคง 1213

ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร


ประชุมกระทรวงมหาดไทย

สรุปข่าวประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระงานผู้บริหาร

วาระสำคัญของจังหวัดลำปาง

 

=> 1-31/5/62 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

=> 4/5/62 เวลา 06.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

=> 5/5/62 เวลา 07.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

=> 6/5/62 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

> 22-24/5/62 มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกของจังหวัดลำปาง ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเชียมลำปาง) ศาลากลางหลังเก่า

=> 23/5/62 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ

=> 29/5/62 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
 
 
Bike อุ่นไอรักจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ราคากลาง ตำบลละ5ล้าน

คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
AIPA
ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ช่วย SMEs.com

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549