ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง

ปี 2564

หนังสือ
เรื่องประชุม
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 2/2564    วันที่ 29 มิ.ย.64

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ 

เอกสารประกอบการประชุมเวียน คณะกรรมการประสานงาน
การขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 2/2564

19 ก.ค.64

5 ก.ค.64

ครั้งที่ 1/2564    วันที่ 8 มี.ค.64 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ

14 มี.ค.64

ปี 2563

ครั้งที่ 1/2563    วันที่ 5 ก.พ.63 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ 

2 มี.ค.63

ปี 2562
ครั้งที่ 2/2562    วันที่ 19 มิ.ย.62 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ 

4 ก.ค.62

ครั้งที่ 1/2562    วันที่ 25 ม.ค.62 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนฯ 

1 พ.ค.62

ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 11 ม.ค.62 รายงานการประชุม อพ.สท.     28 ก.พ.62
ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 20 เม.ย.61 รายงานการประชุม อพ.สท.     20 พ.ย.61
ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 7 ส.ค.61 รายงานการประชุม     17 ต.ค.61
ปี 2560
ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 1 มี.ค.60 รายงานการประชุม     7 มิ.ย.60

ปี 2559

ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 24 มิ.ย.59 รายงานการประชุม     7 ต.ค.59
ครั้งที่ 1/2558   วันที่ 22 ธ.ค.58 รายงานการประชุม    
14 มี.ค.59
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชืงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำร

ปี 2558

ครั้งที่ 1/2558   วันที่ 13 ม.ค.58 รายงานการประชุม    
13 ก.พ.58
ปี 2557
ครั้งที่ 2/2557   วันที่ 11 มิ.ย.57 รายงานการประชุม 3 ก.ค.57
ครั้งที่ 1/2557   วันที่ 17 มี.ค.57 รายงานการประชุม
2 เม.ย.57
จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070
 มท. 28621