การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 10/2559  วันที่ 18 ต.ค.59 - รายงานการประชุม    28/11/59
ครั้งที่ 9/2559  วันที่ 28 ก.ย.59 - รายงานการประชุม    13/10/59
ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 31 ส.ค.59 - รายงานการประชุม    21/9/59
ครั้งที่ 7/2559  วันที่ 27 ก.ค.59 - รายงานการประชุม    23/8/59
ครั้งที่ 6/2559  วันที่ 26 มิ.ย.59 - รายงานการประชุม    14/7/59
ครั้งที่ 5/2559  วันที่ 30 พ.ค.59 - รายงานการประชุม    20/6/59
ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 28 เม.ย.59 - รายงานการประชุ 26/5/59
ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 30 มี.ค.59 - รายงานการประชุ 19/4/59
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 26 ก.พ.59 - วาระการประชุม  
- รายงานการประชุ
11/2/59
15/3/59
ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 28 ม.ค.59 - วาระการประชุม  
- รายงานการประชุ
25/1/59
11/2/59
ปี 2558
ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 29 ธ.ค.58 - วาระการประชุม  
- รายงานการประชุ
23/12/58
25/1/59
ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 30 พ.ย.58 - พฤศจิกายน 2558  
- รายงานประชุม
13/11/58
23/12/58
ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 30 ต.ค.58 ตุลาคม 2558  
13/11/58
ครั้งที่ 3/2558   วันที่ 7 เม.ย.58 เมษายน 2558  
28/4/58
ครั้งที่ 2/2558   วันที่ 9 มี.ค.58 มีนาคม 2558  
4/4/58
ปี 2557
ครั้งที่ 12/2557  วันที่ 25 ธ.ค.57 - ธันวาคม 2557
- รายงานประชุม
23/12/57
28/1/58
ครั้งที่ 11/2557   วันที่ 27 พ ย.57 พฤศจิกายน 2557
18/11/57
ครั้งที่ 10/2557  วันที่ 30 ต.ค.57 ตุลาคม 2557
27/10/57
ครั้งที่ 9/2557   วันที่ 29 ก ย.57 กันยายน 2557
16/9/57
ครั้งที่ 8/2557  วันที่ 29 ส.ค.57 สิงหาคม 2557
20/8/57
ครั้งที่ 7/2557   วันที่ 30 ก ค.57 กรกฎาคม 2557
18/7/57
ครั้งที่ 6/2557  วันที่ 30 มิ.ย.57 มิถุนายน 2557
19/6/57
ครั้งที่ 5/2557   วันที่ 29 พ.ค.57 พฤษภาคม 2557
16/5/57
ครั้งที่ 4/2557  วันที่ 29 เม.ย.57 เมษายน 2557
24/4/57
ครั้งที่ 3/2557   วันที่ 28 มี.ค.57 มีนาคม 2557
14/3/57
ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 27 ก.พ.57 กุมภาพันธ์ 2557
17/2/57
ครั้งที่ 1/2557   วันที่ 30 ม.ค.57 มกราคม 2557
17/1/57
ปี 2556
ครั้งที่ 12/2556   วันที่ 26 ธ.ค.56 ธันวาคม 2556
23/12/56
ครั้งที่ 11/2556   วันที่ 28 พ.ย.56 พฤศจิกายน 2556
19/11/56
ครั้งที่ 10/2556   วันที่ 30 ต.ค.56 ตุลาคม 2556
16/10/56
ครั้งที่ 9/2556   วันที่ 25 ก.ย.56 กันยายน 2556
12/9/56
ครั้งที่ 8/2556   วันที่ 29 ส.ค.56 สิงหาคม 2556
16/8/56
ครั้งที่ 7/2556   วันที่ 31  ก.ค.56 กรกฎาคม 2556
- หนังสือเชิญประชุม
18/7/56
ครั้งที่ 6/2556   วันที่ 2 ก.ค.56 มิถุนายน 2556
- รายงานประชุม
18/7/56
ครั้งที่ 5/2556   วันที่ 29 พ.ค.56 พฤษภาคม 2556
20/6/56
ครั้งที่ 4/2556   วันที่ 26 เม.ย.56 เมษายน 2556 17/5/56
ครั้งที่ 3/2556   วันที่ 28 มี.ค.56 มีนาคม 2556 22/4/56
ครั้งที่ 2/2556   วันที่ 27 ก.พ.56 กุมภาพันธ์ 2556 20/3/56
ครั้งที่ 1/2556   วันที่ 30  ม.ค.56 มกราคม 2556 19/2/56
ปี 2554
ครั้งที่ 12/2554   วันที่ 27 ธ.ค.54 ธันวาคม 2554 16/1/55
ครั้งที่ 11/2554   วันที่ 25 พ.ย.54 พฤศจิกายน 2554 16/12/54
ครั้งที่ 10/2554   วันที่ 27 ต.ค.54 ตุลาคม 2554 14/11/54
ครั้งที่ 9/2554   วันที่ 28 ก.ย.54 กันยายน 2554 17/10/54
ครั้งที่ 8/2554   วันที่ 30 ส.ค.54 สิงหาคม 2554 15/9/54
ครั้งที่ 7/2554   วันที่ 27 ก.ค.54 กรกฎาคม 2554 15/8/54
ครั้งที่ 6/2554   วันที่ 28 มิ.ย.54 มิถุนายน 2554 14/7/54
ครั้งที่ 5/2554   วันที่ 27 พ.ค.54 พฤษภาคม 2554 17/6/54
ครั้งที่ 4/2554   วันที่ 19 พ.ค.54 เมษายน 2554 19/5/54
ครั้งที่ 3/2554   วันที่ 29 มี.ค.54 มีนาคม 2554 20/4/54
ครั้งที่ 2/2554   วันที่ 24 ก.พ.54 กุมภาพันธ์ 2554 22/3/54
ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 27 ม.ค.54 มกราคม 2554 22/2/54

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (ป้องกันจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร . 0-5426-5010