การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ / ประจำเดือน
รายการ
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 28 ธ.ค.60    
ครั้งที่ 10/2560  วันที่ 29 พ.ย.60 - รายงานการประชุม    21/12/60
ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 30 ต.ค.60 - รายงานการประชุม    16/11/60
ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 30 ส.ค.60 - รายงานการประชุม    24/10/60
ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 31 ก.ค.60 - รายงานการประชุม    23/8/60
ครั้งที่ 6/2560  วันที่ 29 มิ.ย.60 - รายงานการประชุม    18/7/60
ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 พ.ค.60 - รายงานการประชุม    20/6/60
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 27 ก.พ.60 - รายงานการประชุม    20/3/60
   

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (ป้องกันจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร . 0-5426-5010