การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
2564
 
ครั้งที่ / ประจำเดือน
รายการ
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 9/2564  (ประชุมเวียน) กันยายน
วาระการประชุม
15/9/64
ครั้งที่ 8/2564  (ประชุมเวียน) สิงหาคม
วาระการประชุม
19/8/64
ครั้งที่ 7/2564  (ประชุมเวียน) กรกฎาคม
วาระการประชุม
21/7/64
ครั้งที่ 6/2564   มิถุนายน
วาระการประชุม
22/6/64
ครั้งที่ 5/2564  (ประชุมเวียน) พฤษภาคม
วาระการประชุม
20/5/64
ครั้งที่ 4/2564  (ประชุมเวียน) เมษายน
วาระการประชุม
22/4/64
ครั้งที่ 3/2564   มีนาคม
วาระการประชุม
19/3/64
ครั้งที่ 2/2564  (ประชุมเวียน) กุมภาพันธ์
วาระการประชุม
16/2/64
ครั้งที่ 1/2564  (ประชุมเวียน) มกราคม
วาระการประชุม
18/1/64
2563
 
ครั้งที่ / ประจำเดือน
รายการ
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2563 (28 ธันวาคม) ธันวาคม
วาระการประชุม
22/12/63
ครั้งที่ 11/2563 (1 ธันวาคม) พฤศจิกายน
วาระการประชุม
27/11/63
ครั้งที่ 10/2563 (29 ตุลาคม) ตุลาคม
วาระการประชุม
23/10/63
ครั้งที่ 9/2563 (28 กันยายน) กันยายน
หนังสือเชิญประชุม
23/9/63
ครั้งที่ 8/2563 (31 สิงหาคม) สิงหาคม  -
ครั้งที่ 7/2563 (30 กรกฎาคม)

กรกฎาคม
รายงานประชุม   


21/8/63
ครั้งที่ 6/2563  (ประชุมเวียน)

มิถุนายน
รายงานประชุม   


21/7/63
ครั้งที่ 5/2563  (ประชุมเวียน)

พฤษภาคม
รายงานประชุม   


23/6/63
ครั้งที่ 4/2563  (ประชุมเวียน)

เมษายน
วาระประชุม   
รายงานประชุม   


25/4/63
25/5/63
ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 27 ก.พ.63 กุมภาพันธ์    30/3/63
ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 30 ม.ค.63 มกราคม    25/2/63
ปี 2562
 
ครั้งที่ 12/2562  วันที่ 25 ธ.ค.62 ธันวาคม    27/1/63
ครั้งที่ 11/2562  วันที่ 25 พ.ย.62 พฤศจิกายน    24/12/62
ครั้งที่ 10/2562  วันที่ 28 ต.ค.62 ตุลาคม    13/11/62
ครั้งที่ 9/2562  วันที่ 26 ก.ย.62 กันายายน    17/10/62
ครั้งที่ 8/2562  วันที่ 29 ส.ค.62 สิงหาคม    18/9/62
ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 29 เม.ย.62 เมษายน    21/5/62
ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 28 มี.ค.62 มีนาคม    21/4/62
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 ก.พ.62 กุมภาพันธ์    25/3/62
ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 30 ม.ค.62 มกราคม 16/2/62
ปี 2561
 
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 26 ก.ค.61 กรกฎาคม    16/8/61
ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 28 มิ.ย.61 มิถุนายน    16/7/61
ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 31 พ.ค.61 พฤษภาคม    21/6/61
ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 27 เม.ย.61 เมษายน    20/5/61
ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 27 ก.พ.61 กุมภาพันธ์    16/3/61
ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 30 ม.ค.61
ปี 2560
ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 28 ธ.ค.60 - รายงานการประชุม    17/1/61
ครั้งที่ 10/2560  วันที่ 29 พ.ย.60 - รายงานการประชุม    21/12/60
ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 30 ต.ค.60 - รายงานการประชุม    16/11/60
ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 30 ส.ค.60 - รายงานการประชุม    24/10/60
ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 31 ก.ค.60 - รายงานการประชุม    23/8/60
ครั้งที่ 6/2560  วันที่ 29 มิ.ย.60 - รายงานการประชุม    18/7/60
ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 พ.ค.60 - รายงานการประชุม    20/6/60
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 27 ก.พ.60 - รายงานการประชุม    20/3/60

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (ป้องกันจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร . 0-5426-5010