การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
2562
 
ครั้งที่ / ประจำเดือน
รายการ
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 28 มี.ค.62    
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 ก.พ.62 - รายงานประชุม    25/3/62
ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 30 ม.ค.62 - รายงานประชุม 16/2/62
ปี 2561
 
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 26 ก.ค.61 - รายงานประชุม    16/8/61
ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 28 มิ.ย.61 - รายงานประชุม    16/7/61
ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 31 พ.ค.61 - รายงานการประชุม    21/6/61
ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 27 เม.ย.61 รายงานการประชุม    20/5/61
ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 27 ก.พ.61 - รายงานการประชุม    16/3/61
ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 30 ม.ค.61
ปี 2560
ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 28 ธ.ค.60 - รายงานการประชุม    17/1/61
ครั้งที่ 10/2560  วันที่ 29 พ.ย.60 - รายงานการประชุม    21/12/60
ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 30 ต.ค.60 - รายงานการประชุม    16/11/60
ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 30 ส.ค.60 - รายงานการประชุม    24/10/60
ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 31 ก.ค.60 - รายงานการประชุม    23/8/60
ครั้งที่ 6/2560  วันที่ 29 มิ.ย.60 - รายงานการประชุม    18/7/60
ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 31 พ.ค.60 - รายงานการประชุม    20/6/60
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 27 ก.พ.60 - รายงานการประชุม    20/3/60

 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง (ป้องกันจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร . 0-5426-5010