รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)

ปี 2565
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
6/2565 (- มิ.ย.65) มิถุนายน   19/7/65
5/2565 (- พ.ค.65) พฤษภาคม   21/6/65
4/2565 (- เม.ย.65) เมษายน   26/5/65
3/2565 (- มี.ค.65) มีนาคม 21/4/65
2/2565 (- ก.พ.65) กุมภาพันธ์ 25/3/65
1/2565 (- ม.ค.65) มกราคม   25/3/65
ปี 2564
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
12/2564 (- ธ.ค.64) ธันวาคม   25/3/65
11/2564 (- พ.ย.64) พฤศจิกายน   23/12/64
10/2564 (- ต.ค.64) ตุลาคม   23/11/64
9/2564 (- ก.ย.64) กันยายน 18/10/64
8/2564 (- ส.ค.64) สิงหาคม 18/10/64
7/2564 (- ก.ค.64) กรกฎาคม 18/10/64
6/2564 (- มิ.ย.64) มิถุนายน 29/7/64
5/2564 (- พ.ค.64) พฤษภาคม 21/6/64
4/2564 (- เม.ย.64) เมษายน   20/5/64
3/2564 (- มี.ค.64) มีนาคม   20/5/64
2/2564 (- ก.พ.64) กุมภาพันธ์   29/3/64
1/2564 (- ม.ค.64) มกราคม   17/2/64
ปี 2563
ครั้งที่

ประจำเดือน

วันลงประกาศ
12/2563 (- ธ.ค.63) ธันวาคม 1/2/64
11/2563 (- พ.ย.63) พศฤจิกายน   25/12/63
10/2563 (- ต.ค.63) ตุลาคม   16/11/63
9/2563 (- ก.ย.63) กันยายน   11/10/63
8/2563 (- ส.ค.63) สิงหาคม   14/9/63
7/2563 (- ก.ค.63) กรกฎาคม   28/8/63
6/2563 (- มิ.ย.63) มิถุนายน   27/7/63
5/2563 (- พ.ค.63) พฤษภาคม   28/6/63
4/2563 (- เม.ย.63) เมษายน   9/5/63
3/2563 (- มี.ค.63) มีนาคม   27/4/63
2/2563 (27 ก.พ.63) กุมภาพันธ์   27/3/63
1/2563 (30 ม.ค.63) มกราคม   24/2/63
ปี 2562
12/2562 (25 ธ.ค.62) ธันวาคม   27/1/63
11/2562 (25 พ.ย.62) พฤศจิกายน   15/11/62
10/2562 (28 ต.ค.62) ตุลาคม   13/11/62
9/2562 (26 ก.ย.62) กันยายน   17/10/62
8/2562 (29 ส.ค.62) สิงหาคม 18/9/62
7/2562 (26 ก.ค.62) กรกฎาคม 19/8/62
6/2562 (27 มิ.ย.62) มิถุนายน 19/7/62
5/2562 (29 พ.ค.62) พฤษภาคม 19/6/62
4/2562 (29 เม.ย.62) เมษายน   21/5/62
3/2562 (28 มี.ค.62) มีนาคม 21/4/62
2/2562 (27 ก.พ.62) กุมภาพันธ์ 25/3/62
1/2562 (30 ม.ค.62) มกราคม 25/2/62
ปี 2561
12/2561 (27 ธ.ค.61) ธันวาคม 16/1/62
11/2561 (29 พ.ย.61) พฤศจิกายน   16/12/61
10/2561 (30 ต.ค.61) ตุลาคม 16/11/61
9/2561 (26 ก.ย.61) กันยายน   16/10/61
7/2561 (26 ก.ค.61) กรกฎาคม 16/8/61
6/2561 (28 มิ.ย.61) มิถุนายน 20/7/61
5/2561 (31 พ.ค.61) พฤษภาคม    21/6/61
4/2561 (27 เม.ย.61) เมษายน   20/5/61
2/2561 (27 ก.พ.61) กุมภาพันธ์ (รายงานประชุม)    16/3/61
1/2561 มกราคม (รายงานประชุม ธ.ค.60)    13/2/61
     
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลำปาง)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000
โทร.054-265118   มท.28535