รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง (อจร. จังหวัดลำปาง)
หนังสือที่
เรื่อง/ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ปี 2560
ครั้งที่ 2/2560  (30 มิถุนายน 2560) - รายงานการประชุม   24/7/60
ครั้งที่ 1/2560  (26 พฤษภ าคม 2560) - รายงานการประชุม / ฉบับปรับปรุง   13/6/60
ปี 2553-2559
ครั้งที่ 2/2559  (11 กรกฎาคม 2559) - รายงานการประชุม   13/9/59
ครั้งที่ 1/2559  (21 มกราคม 2559) - รายงานการประชุม   23/5/59
ครั้งที่ 1/2558  (16 มกราคม 2558) - รายงานการประชุม 2/2/58
ครั้งที่ 2/2555   (7 สิงหาคม 2555) - รายงานการประชุม 5/10/55
ครั้งที่ 1/2553  (4 กุมภาพันธ์ 2553) - รายงานการประชุม 25/3/53
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070