รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จังหวัดลำปาง)
หนังสือที่
เรื่อง/ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
2564
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 22 มี.ค. 63 - กรกฎาคม     12/7/64  
2563
ครั้งที่ 5/2563  วันที่ 28 ธ.ค. 63 - ธันวาคม     29/1/64  
ครั้งที่ 4/2563  วันที่ 28 เม.ย. 63 - เมษายน  11/6/63  
ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 27 ม.ค. 63 - มกราคม     13/3/63   20/3/63
2562
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พ.ย. 62 - พฤศจิกายน     16/1/63
ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 8 ส.ค. 62 - สิงหาคม     28/8/62
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มิ.ย. 62 - มิถุนายน     25/7/62
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 เม.ย. 62 - เมษายน     31/5/62
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 ก.พ. 62 - กุมภาพันธ์     5/4/62
2561
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 ธ.ค. 61  - รายงานการประชุม     12/2/62
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 ต.ค. 61  - รายงานการประชุม     24/12/61
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 29 ส.ค. 61  - รายงานการประชุม     24/10/61
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 31 พ.ค. 61  - รายงานการประชุม     24/10/61
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เม.ย. 61  - รายงานการประชุม     30/05/61
2559
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 ส.ค. 59  - รายงานการประชุม     12/10/59
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 2 มิ.ย. 59  - รายงานการประชุม     19/8/59
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เม.ย. 59  - รายงานการประชุม 31/5/59
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มี.ค. 59 - รายงานการประชุม  19/4/59
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 18 ก.พ. 59 - รายงานการประชุม     11/3/59
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 ม.ค. 59 - รายงานการประชุม  1/2/59
2557-2558
ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 22 ธ.ค. 58 - รายงานการประชุม  15/1/59
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 พ.ย. 58 - รายงานการประชุม  9/12/58

ครั้งที่ 2/2555   วันที่ 17 ก.ย.57

- รายงานการประชุม 29/09/57
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 พ.ค.57 - รายงานการประชุม
19/6/57
2553-2555

ครั้งที่ 3/2555   วันที่ 7 ส.ค.55

- รายงานการประชุม 23/08/55
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 2 มิ.ย.55 - รายงานการประชุม
29/06/55

ครั้งที่ 1/2555   วันที่ 30 มี.ค.55

- รายงานการประชุม 17/05/55
ครั้งที่ 4/2554  วันที่ 11 ส.ค.54 - รายงานการประชุม
3/10/54

ครั้งที่ 3/2554   วันที่ 21 มิ.ย.54 

- รายงานการประชุม 5/08/54
ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 20 เม.ย.54 - รายงานการประชุม
13/06/54

ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 17 ก.พ.54 

- รายงานการประชุม 4/04/54
ครั้งที่ 6/2553  วันที่ 8 พ.ย.53 - ผลการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
22/12/53
- แนวทางการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอกรอบ งบประมาณของ ก.น.จ 22/11/53
ครั้งที่ 5/2553  วันที่ 17 ก.ย.53 - ผลการรายงานการประชุม
4/11/53
- สรุปผลโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ระดับโลก 2/11/53
ครั้งที่ 4/2553  วันที่ 27 ส.ค.53 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
24/8/53
25/11/53
ครั้งที่ 3/2553  วันที่ 20 ก.ค.53 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
16/7/53
19/8/53
ครั้งที่ 2/2553  วันที่ 21 พ.ค.53 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
20/5/53
4/6/53
ครั้งที่ 1/2553  วันที่ 3 มี.ค.53 รายงานการประชุม 18/5/53
- สรุปความก้าวหน้าของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ GMS
(ห้วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2553)

3/5/53
ครั้งที่ 1/53   วันที่ 27 ม.ค.53

                    วันที่ 3 มี.ค.53

- มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ

- รายงานการประชุม
25/3/53

25/3/53

2548-2552
ครั้งที่ 3/52   วันที่ 16 ธ.ค.52 - รายงานการประชุม
5/1/53
ครั้งที่ 7/52   วันที่ 21 ต.ค.52 มติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 27/11/52
ครั้งที่ 2/52   วันที่ 23 ก.ย.52 - รายงานการประชุม 27/11/52
ครั้งที่ 1/52   วันที่ 28 ก.ค.52 - รายงานการประชุม 11/09/52
ครั้งที่ 2/48   วันที่ 22 ก.พ.48 - รายงานการประชุม -/02/48
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070