รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ปี 2560
ครั้งที่ 9/2560  วันที่ 24 ธ.ค.60 รายงานประชุม 11/1/61
ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 30 พ.ย.60 รายงานประชุม 15/12/60
ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 2 พ.ย.60 รายงานประชุม 28/11/60
ครั้งที่ 6/2560  วันที่ 27 ก.ย.60 รายงานประชุม 5/10/60
ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 13 ก.ย.60 - รายงานการประชุม    / รายงานประชุม (ล่าสุด) 20/09/60   26/09/60
ครั้งที่ 4/2560  วันที่ 16 มิ.ย.60 - รายงานการประชุม    4/07/60
ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 29 พ.ค.60 - รายงานการประชุม    15/06/60
ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 17 มี.ค.60 - รายงานการประชุม    15/06/60
ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 20 ก.พ.60 - รายงานการประชุม    2/03/60
ปี 2559
ครั้งที่ 6/2559  วันที่ 23 ธ.ค.59 - รายงานการประชุม    9/01/60
ครั้งที่ 5/2559  วันที่ 27 ต.ค.59 - รายงานการประชุม    1/11/59
ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 26 ก.ย.59 - รายงานการประชุม    28/09/59
ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 27 มิ.ย.59 - รายงานการประชุม    5/07/59
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 8 มิ.ย.59 - รายงานการประชุ 22/06/59
ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 18 มี.ค.59 - รายงานการประชุม 8/06/59
ปี 2556-2558
ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 14 ธ.ค.58 - รายงานการประชุม 28/2/58
ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 14 ต.ค.58 - รายงานการประชุม 30/12/58
ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 3 ก.ค.58 - รายงานการประชุม 30/9/58
ครั้งที่ 4/2557  วันที่ 10 ก.ย.57 - รายงานการประชุม 7/11/57
ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 2 มิ.ย.57 - รายงานการประชุม 8/9/57
ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 11 ก.พ.57 - รายงานการประชุม 23/4/57
ครั้งที่ 7/2556  วันที่ 26 ธ.ค.57 - รายงานการประชุม 7/2/57
ครั้งที่ 6/2556  วันที่ 14 พ.ย.56 - รายงานการประชุม 23/12/56
ครั้งที่ 5/2556  วันที่ 3 ต.ค.56 - รายงานการประชุม 11/11/56
ครั้งที่ 4/2556  วันที่ 26 ส.ค.56 - รายงานการประชุม 30/9/56
ครั้งที่ 3/2556  วันที่ 21 พ.ค.56 - รายงานการประชุม 22/8/56
ครั้งที่ 2/2556  วันที่ 22 มี.ค.56 - รายงานการประชุม 10/5/56
ครั้งที่ 1/2556  วันที่ 14 ม.ค.56 - รายงานการประชุม 12/3/56
ปี 2555
ครั้งที่ 6/2555  วันที่ 13 พ.ย.55 - รายงานการประชุม (ฉบับปรับปรุง) 25/12/55
ครั้งที่ 5/2555  วันที่ 19 ก.ย.55 - รายงานการประชุม 31/10/55
ครั้งที่ 4/2555  วันที่ 4 ก.ย.55 รายงานการประชุม 17/09/55
ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 9 ก.ค.55
ลป 0016.2/ว 2981 ลว.2 ก.ค.55
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
3/07/55
23/07/55
ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 12 มิ.ย.55 รายงานการประชุม 3/07/55
ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 11 ม.ค.55 มกราคม 2555 31/01/55
ปี 2549 - ปี 2554
ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 7 ก.ย.54 กันยายน 2554 28/09/54
ครั้งที่ 2/2554  วันที่ 7 ก.ย.54
ลป 0016.2/ว 3596 ลว.31 ส.ค.54
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ (แผนพัฒนาจังหวัด)
5/09/54
ครั้งที่ 1/2554  วันที่ 12 ก.ค.54 กรกฎาคม 2554 5/09/54
ครั้งที่ 4/2553  วันที่ 13 ธ.ค.53 ธันวาคม 2553 23/12/53
ครั้งที่ 3/2553  วันที่ 20 ต.ค.53 ตุลาคม 2553 5/11/53
ครั้งที่ 1/2553  วันที่ 11 ส.ค.53 สิงหาคม 2553 -/10/53
ลป 0016.2/ว 4502 ลว.21 ธ.ค.52
ครั้งที่ 3/2552  วันที่ 11 ธ.ค.52

ธันวาคม 2552

21/12/52
ครั้งที่ 6/2549  วันที่ 26 ก.ค.49 กรกฎาคม 2549 11/08/49
ครั้งที่ 5/2549  วันที่ 26 มิ.ย.49

มิถุนายน 2549

15/07/49
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070