รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
2565
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 20 เม.ย. 65 - รายงานการประชุม 
25/04/65
ครั้งที่ 2/2565  วันที่ 22 มี.ค. 65 - รายงานการประชุม 
25/03/65
ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 19 ม.ค. 65 - รายงานการประชุม 
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- 1.5 เอกสาร บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบกองทุนฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการเข้าร่วมประชุม
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
11/01/65
2564
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 23 พ.ย. 64 - รายงานการประชุม
2/12/64
ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 22 ก.ย. 64 - รายงานการประชุม วันที่ลงประกาศ 28/09/64
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
21/09/64
ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 13 ก.ย. 64 - รายงานการประชุม วันที่ลงประกาศ 17/09/64
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
07/09/64
ครั้งที่ 5/2564  วันที่ 25 ส.ค. 64 - รายงานการประชุม วันที่ลงประกาศ 27/08/64
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
16/08/64
ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 7 มิ.ย. 64 - รายงานการประชุม วันที่ลงประกาศ 10/06/64
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบ่งกลุ่มและวิธีการเข้าร่วมประชุม
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
04/06/64
ครั้งที่ 3/2564  วันที่ 25 พ.ค. 64 - รายงานการประชุม วันที่ลงประกาศ 04/06/64
- 1.1 ระเบียบวาระการประชุม 
- 1.2 หนังสือมอบอำนาจผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 1.3 ใบสำคัญรับเงิน
- 1.4 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 วิธีการเข้าร่วมประชุม
- link ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- link เข้าร่วมประชุมผ่าน Webex

- การใช้ Webex Meeting สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- วิธีการใช้งาน Cisco WebEx สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
- การใช้งาน Cisco Webex (Online Meeting) เบื้องต้น
19/05/64
ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 19 มี.ค. 64 - รายงานประชุม 29/03/64
ครั้งที่ 1/2564  วันที่ 23 ก.พ. 64 - รายงานประชุม 08/03/64
2563
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 8/2563  วันที่ 4 ธ.ค. 63 - รายงานประชุม (แก้ไขเพิ่มเติม) 23/02/64
ครั้งที่ 7/2563  วันที่ 11 ก.ย. 63 - รายงานประชุม 18/09/63
ครั้งที่ 6/2563  วันที่ 30 ก.ค. 63 - รายงานประชุม 14/08/63
ครั้งที่ 5/2563  วันที่ 15 มิ.ย. 63 - รายงานประชุม 22/06/63
ครั้งที่ 4/2563  วันที่ 12 มิ.ย. 63 - รายงานประชุม 13/06/63
ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 4 มิ.ย. 63 - รายงานประชุม 09/06/63
ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 23 เม.ย. 63 - รายงานประชุม 05/05/63
ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 16 มี.ค. 63 - รายงานประชุม 26/03/63
2562
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 8/2562  วันที่ 24 ธ.ค. 62 - รายงานประชุม 03/01/63
ครั้งที่ 7/2562  วันที่ 15 ต.ค. 62 - รายงานประชุม 21/10/62
ครั้งที่ 6/2562  วันที่ 2 ก.ย. 62 - รายงานประชุม 10/9/62
ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 8 ส.ค. 62 - รายงานประชุม 19/8/62
ครั้งที่ 4/2562  วันที่ 17 พ.ค. 62 - รายงานประชุม 28/5/62
ครั้งที่ 3/2562  วันที่ 2 เม.ย. 62 - รายงานประชุม 4/4/62
ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 15 มี.ค.62 - รายงานประชุม 19/3/62
ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 22 ม.ค.62 - รายงานประชุม 25/1/62
2561
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 13/2561  วันที่ 28 ธ.ค.61 - รายงานประชุม 4/12/61
ครั้งที่ 12/2561  วันที่ 27 พ.ย.61 - รายงานประชุม 4/12/61
ครั้งที่ 11/2561  วันที่ 25 ต.ค.61 - รายงานประชุม 13/11/61
ครั้งที่ 9/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) และครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 24 ส.ค.61
- รายงานประชุม 5/9/61
ครั้งที่ 9/2561  วันที่ 15 ส.ค.61 - รายงานประชุม 23/8/61
ครั้งที่ 8/2561  วันที่ 20 ก.ค.61 - รายงานประชุม 2/8/61
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 22 มิ.ย.61 - รายงานประชุม 5/7/61
ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 29 มี.ค.61 - รายงานประชุม 10/4/61
ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 14 มี.ค.61 - รายงานประชุม 4/6/61
ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 28 ก.พ.61 - รายงานประชุม 7/3/61
ครั้งที่ 3/2561  วันที่ 16 ก.พ.61 - รายงานประชุม 27/2/61
ครั้งที่ 1/2561(แก้ไข) และครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 12 ม.ค.61 - รายงานประชุม 14/2/61
ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 12 ม.ค.61 - รายงานประชุม 31/1/61
     
จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070