รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 12 ม.ค.61 รายงานประชุม 31/1/61
ครั้งที่ 1/2561(แก้ไข)และครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 12 ม.ค.61 รายงานประชุม 14/2/61
     
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070