รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
หนังสือที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 9/2561  วันที่ 15 ส.ค.61 - รายงานประชุม 29/8/61
ครั้งที่ 8/2561  วันที่ 20 ก.ค.61 - รายงานประชุม 2/8/61
ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 22 มิ.ย.61 - รายงานประชุม 5/7/61
ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 29 มี.ค.61 - รายงานประชุม 10/4/61
ครั้งที่ 5/2561  วันที่ 14 มี.ค.61 - รายงานประชุม 4/6/61
ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 28 ก.พ.61 - รายงานประชุม 7/3/61
ครั้งที่ 3/2561  วันที่ 16 ก.พ.61 - รายงานประชุม 27/2/61
ครั้งที่ 1/2561(แก้ไข) และครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 12 ม.ค.61 - รายงานประชุม 14/2/61
ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 12 ม.ค.61 - รายงานประชุม 31/1/61
     
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070