ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปาง
หนังสือ
เรื่องประชุม
วันที่ลงประกาศ
ปี 2562
ครั้งที่ 5/2562
คณะกรรมการฯ (4 ธ.ค.62)

ที่ ลป 0017.2/ว 49166-67 ลว.27 พ.ย. 62

- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ (1)  (2)  
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ

27/11/62
17/12/62
ครั้งที่ 4/2562
คณะกรรมการฯ (30 ส.ค.62)

ที่ ลป 0017.2/ว 41608  ลว.28  ส.ค. 62

- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ

28/8/62
10/9/62
ครั้งที่ 3/2562
คณะกรรมการฯ (22 ส.ค.62)

ที่ ลป 0017.2/ว 40225  ลว.13 ส.ค. 62
คณะทำงานกลั่นกรองฯ (14 พ.ย.62)
ที่ ลป 0017.2/ว 368  ลว.8 พ.ย. 62


- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ
- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ   


13/8/62
28/8/62
8/11/62
28/11/62
ครั้งที่ 2/2562
คณะกรรมการฯ (27 มี.ค.62)

ที่ ลป 0017.2/8718  ลว.25 มี.ค. 62
คณะทำงานกลั่นกรองฯ (8 ส.ค.62)
ที่ ลป 0017.2/ว 38737   ลว.25 ก.ค. 62

- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ
- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (Update)
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

25/3/62
5/4/62
25/7/62
23/8/62
ครั้งที่ 1/2562
คณะกรรมการฯ (21 ม.ค.62)

ที่ ลป 0017.2/ว 882   ลว.10 ม.ค. 62
คณะทำงานกลั่นกรองฯ (21 มี.ค.62)
ที่ ลป 0017.2/ว 7931   ลว.18 มี.ค. 62

- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ
- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

11/1/62
31/1/62
18/3/62
29/3/62
ปี 2561
ครั้งที่ 4/2561 (26 ธ.ค.61)
ที่ ลป 0017.2/ว 377   ลว.19 ธ.ค. 61

- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

19/12/61
28/1/62
ครั้งที่ 4/2561 (27 ก.ย.61)
ที่ ลป 0017.2/ว 25265  ลว.24 ก.ย. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  
- วาระประชุมคณะกรรมการฯ  

10/10/61
24/9/61
ครั้งที่ 3/2561 (19 ก.ย.61)
ที่ ลป 0017.2/ว 23085  ลว.5 ก.ย. 61
ที่ ลป 0017.2/ว 25633  ลว.28 ก.ย. 61

- วาระการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ  

5/9/61
28/9/61
ครั้งที่ 3/2561 (17 ส.ค.61)
ที่ ลป 0017.2/ว 21945  ลว.17 ส.ค. 61
ที่ ลป 0017.2/ว 20905  ลว.14 ส.ค. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  
- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  

23/8/61
14/8/61
ครั้งที่ 2/2561 (31 ก.ค.61)
ที่ ลป 0017.2/ว19286  ลว.24 ก.ค. 61
ที่ ลป 0017.2/ว215  ลว.9 ก.ค. 61
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ     (ฉบับปรับปรุง) 
- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ  
- วาระประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (17 ก.ค. 61)
7/8/61     28/8/61
25/7/61
10/7/61
ครั้งที่ 1/2561 (5 เม.ย.61)
ที่ ลป 0017.2/ว10494  ลว.20 เม.ย. 61
ที่ ลป 0017.2/ว8526 ลว. 28 มี.ค. 61
ที่ ลป 0017.2/ว6372 ลว. 7 มี.ค. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ   (ฉบับปรับปรุง) 
- วาระการประชุมคณะกรรมการฯ   
- วาระประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (16 มี.ค. 61)   

9/5/61     1/6/61
29/3/61
9/3/61

ปี 2560

ครั้งที่ 3/2560 (16 ม.ค.61)
ที่ ลป 0017.2/ว2116 ลว. 23 ม.ค. 61
ที่ ลป 0017.2/ว31063 ลว. 20 ธ.ค. 60  / ว32011
ที่ ลป 0017.2/ว30051 ลว. 7 ธ.ค. 60

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ   (ฉบับปรับปรุง) 
- วาระประชุมคณะกรรมการฯ (ยกเลิก โดยเลื่อนเป็นวันที่ 16 มกราคม 2560 
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (13 ธ.ค.60) 


25/1/61
21/12/60    3/1/61
7/12/60
ครั้งที่ 2/2560 (18 ส.ค.60)
ที่ ลป 0017.2/ว20421 ลว. 18 ส.ค. 60
ที่ ลป 0017.2/ว19166 ลว. 3 ส.ค. 60


- วาระประชุมคณะกรรมการฯ  / รายงานประชุมคณะกรรมการฯ (ฉบับปรับปรุง )
- วาระประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (16 ส.ค.60) 


25/8/60   19/01/61
4/8/60
ครั้งที่ 1/2560 (21 ก.พ.60)
ที่ ลป 0017.2/ว5428 ลว. 28 ก.พ. 60
ที่ ลป 0017.2/ว4527 ลว. 17 ก.พ. 60
ที่ ลป 0017.2/ว2244 ลว. 25 ม.ค. 60

- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ
- วาระประชุมคณะกรรมการฯ
- วาระประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (9 ก.พ.60) 

7/3/60
17/2/60
26/1/60
ปี 2559
ครั้งที่ 4/2559 (27 ธ.ค.59)
ที่ ลป 0017.2/ว735 ลว. 1 ม.ค. 60
ที่ ลป 0017.2/ว30190 ลว. 13 ธ.ค. 59
ที่ ลป 0017.2/ว27688 ลว. 14 พ.ย. 59
ที่ ลป 0017.2/ว30386 ลว. 13 ธ.ค. 59


- รายงานประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง (24 พ.ย.59)


11/1/60
15/12/59
15/11/59
15/12/59
ครั้งที่ 3/2559 (15 ก.ย.59)
ที่ ลป 0017.2/ว22804 ลว. 27 ก.ย. 59
ที่ ลป 0017.2/ว21515 ลว. 12 ก.ย. 59
ที่ ลป 0017.2/ว19541 ลว. 18 ส.ค. 59
ที่ ลป 0017.2/ว21516 ลว. 12 ก.ย. 59

- รายงานประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง (1 ก.ย.59)
- แจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร

27/9/59
12/9/59
22/8/59
14/9/59
ครั้งที่ 2/2559 (16 พ.ค.59)
ที่ ลป 0017.1/ว12677 ลว. 31 พ.ค. 59
ที่ ลป 0017.1/ว 10927, 10928 ลว. 10 พ.ค. 59
ที่ ลป 0017.1/ว 9340, 9342 ลว. 12 เม.ย. 59
ที่ ลป 0017.1/ว 10930 ลว. 10 พ.ค. 59

- รายงานประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง (29 เม.ย.59)

31/5/59
11/5/59
19/4/59
11/5/59
ครั้งที่ 1/2559 (19 ก.พ.59)
ที่ ลป 0017.1/ว 4343, 4345 ลว. 16 ก.พ. 59
ที่ ลป 0017.1/ว 5042  ลว. 25 ก.พ. 59
- รายงานประชุมคณะกรรมการฯ (มติเวียน)
- ชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
- รายงานประชุมคณะทำงานฯ  
25/2/59
16/2/59
26/2/59
ปี 2558
ครั้งที่ 5 /2558 (23 ธ.ค.58)
ที่ ลป 0017.1/ว358 ลว. 6 ม. ค. 59
ที่ ลป 0017.1/ว30686 ลว. 17 ธ.ค. 58
ที่ ลป 0017.1/ว28724 ลว.25 พ.ย. 58
ที่ ลป 0017.1/ว28725 ลว. 26 พ.ย. 58
ที่ ลป 0017.1/ว30686 ลว. 17 ธ.ค. 58

- รายงานประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (9 ธ.ค.58)
 - แจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร
 / รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (9 ธ.ค.58)

11/1/59
17/12/58
26/11/58
26/11/58
23/12/58
ครั้งที่ 4/2558 (15 ก.ย.58)
ที่ ลป 0017.1/ว22631 ลว.21 ก.ย. 58
ที่ ลป 0017.1/ว21732, 21734  ลว.11 ก.ย. 58
ที่ ลป 0017.1/ว21738  ลว.11 ก.ย. 58
ที่ ลป 0017.1/ว20002  ลว.24 ส.ค. 58

 - รายงานการประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
 / รายงานการประชุมคณะทงำานกลั่นกรองฯ (1 ก.ย.58)
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง /แจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร

24/9/58
12/9/58
12/9/58
25/8/58
ครั้งที่ 3/2558 (27 ก.ค.58)
ที่ ลป 0017.1/ว 17138, 17139  ลว. 20 ก.ค.58
ที่ ลป 0017.1/ว 15586, 15589  ลว. 3 ก.ค.58
ที่ ลป 0017.1/ว 17140  ลว. 20 ก.ค.58
ที่ ลป 0017.1/ว 15592,  ลว. 3 ก.ค.58
 - รายงานการประชุม คกก.
- ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/แก้ไขหน่วยงาน
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (10 ก.ค.58)  
 / รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
 - แจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร
11/8/58
20/7/58
3/7/58
23/7/58
6/7/58
ครั้งที่ 2/2558 (19 พ.ค.58)
ที่ ลป 0017.1/ว 11979  ลว.27 พ.ค. 58
ที่ ลป 0017.1/ว 10534  ลว.11 พ.ค. 58
ที่ ลป 0017.1/ว 9029, 9030  ลว. 21 เม.ย .58
ที่ ลป 0017.1/ว 9028  ลว. 21 เม.ย.5

- แจ้งผลการพิจารณา 
- ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ
 - แจ้งหน่วยงานแก้ไขเอกสาร
   / รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ


28/5/58
12/5/58
21/4/58
21/4/58
18/5/58
ครั้งที่ 1/2558    (6 ก.พ.58)
ที่ ลป 0017.1/ว 2248, 2248  ลว. 2 ก.พ.58
ที่ ลป 0017.1/ว 1083  ลว. 15 ม.ค.58

 - แจ้งผลการพิจารณา 
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (6 ก.พ.58)  
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (21 ม.ค.58)  
   / รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

16/2/58
2/2/58
15/1/58
16/2/58

ปี 2557

ครั้งที่ 4/2557    (17 ก.ย.57)
ที่ ลป 0017.1/ว พิเศษ 63, 64 ลว. 22 ก.ย.57
ที่ ลป 0017.1/ว 3669, 3670 ลว. 10 ก.ย.57
ที่ ลป 0017.1/ว 3373 ลว. 26 ส.ค.57

 - แจ้งผลการพิจารณา 
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (17 ก.ย.57)  
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (5 ก.ย.57)  
   / รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

22/9/57
15/9/57
27/8/57
3/10/57
ครั้งที่ 3/2557    (18 มิ.ย.57)
ที่ ลป 0017.1/ว 2729 ลว. 16 ก.ค.57
ที่ ลป 0017.1/ว 2212, 2213 ลว. 16 มิ.ย.57
ที่ ลป 0017.1/ว 1712, 1713 ลว. 8 พ.ค.57

 - แจ้งผลการพิจารณา 
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (18 มิ.ย.57)  
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (22 พ.ค.57)  
/ รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ

17/7/57
16/6/57
19/5/57
ครั้งที่ 2/2557    (27 มี.ค.57)
ที่ ลป 0017.1/ว 1366 ลว. 9 เม.ย.57
ที่ ลป 0017.1/ว 1151, 1152 ลว. 20 มี.ค.57
ที่ ลป 0017.1/ว 672,673 ลว. 21 ก.พ.57

 - แจ้งผลการพิจารณา  (ฉบับปรับปรุง)
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (27 มี.ค.57)  
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (28 ก.พ.57)  / รายงานการประชุม

17/4/57
20/3/57
21/2/57
ปี 2556
ครั้งที่ 1/2557    (12 ธ.ค.56)
ที่ ลป 0017.1/ว 5649 ลว. 19 ธ.ค.56
ที่ ลป 0017.1/ว 5469, 5470 ลว. 11 ธ.ค.56
ที่ ลป 0017.1/ว 5279, 5280 ลว. 27 พ.ย.56

- แจ้งผลการพิจารณา  
- ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (12 ธ.ค.56)  
- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (3 ธ.ค.56)  / รายงานการประชุม

23/12/56
11/12/56
2/12/56
ครั้งที่ 4/2556   (11 ก.ย.56)
ที่ ลป 0017.1/ว 4194 ลว. 11 ก.ย.56
ที่ ลป 0017.1/ว 3994,3996 ลว. 30 ส.ค.56
ที่ ลป 0017.1/ว 3588,3621 ลว. 2 ส.ค.56

 - แจ้งผลการพิจารณา   ฉบับปรับปรุง
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (11 ก.ย.56)
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (15 ส.ค.56)   ฉบับปรับปรุง

17/9/56
2/9/56
7/8/56
ครั้งที่ 3/2556   (12 มิ.ย.56)
ที่ ลป 0017.1/ว 2973 ลว. 25 มิ.ย.56
ที่ ลป 0017.1/ว 2581, 2582 ลว. 4 มิ.ย.56
ที่ ลป 0017.1/ว 2229, 2230 ลว. 15 พ.ค.56

 - แจ้งผลการพิจารณา
 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (12 มิ.ย.56)
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (22 พ.ค. 56)

25/6/56
5/6/56
17/5/56
ครั้งที่ 2/2556  (22 มี.ค.56)
ที่ ลป 0017.1/ว 1562  ลว.1 เม.ย.56
ที่ ลป 0017.1/ว 1235,1242 ลว 13 มี.ค.56
ที่ ลป 0017.1/ว 597, 597   ลว.5 ก.พ.56

  - แจ้งผลการพิจารณา (ฉบับปรับปรุง)
  - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (22 มี.ค.56)
  - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (22 ก.พ.56)

1/4/56
13/3/56
7/2/56

ปี 2555

ครั้งที่ 1/2556   (30 พ.ย.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 5194, 5195 ลว. 15 พ.ย.55
ที่ ลป 0016.1/ว 4899, 4902 ลว. 30 ต.ค.55
ที่ ลป 0016.1/ว 5699 ลว. 19 ธ.ค.55

 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (30 พ.ย. 55)
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (6 พ.ย. 55)
 - แจ้งผลการพิจารณา / หนังสือ

19/11/55
31/10/55
19/12/55
ครั้งที่ 7/2555  (20 ก.ย.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 4292, 4293   ลว.18 ก.ย.55 
ที่ ลป 0016.1/ว 4106,  4107 ลว. 6 ก.ย.55  
ที่ ลป 0016.1/ว 4364  ลว. 24 ก.ย.55 

  - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด (20 ก.ย.55)
  - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (12 ก.ย.55)
  - แจ้งผลการพิจารณา (ฉบับปรับปรุง 9/10/55 )

18/9/55
6/9/55
27/9/55
ครั้งที่ 6/2555   (20 ส.ค.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 3691 3693 ลว. 14 ส.ค.55
ที่ ลป 0016.1/ว 3387 ลว. 24 ก.ค.55
ที่ ลป 0016.1/ว 3964 ลว. 28 ส.ค.55

 - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
 - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ (31 ก.ค. 55 / 15 ส.ค.55)
 - หนังสือแจ้งหน่วยงาน / แจ้งผลการพิจารณา


15/8/55
-
28/8/55    22/8/55
ครั้งที่ 5/2555  (20 มิ.ย.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 2774,  2775 ลว. 20 มิ.ย.55  

  - หนังสือเชิญประชุม
  - หนังสือ / แจ้งผลการพิจารณา

21/6/55
29/6/55
ครั้งที่ 4/2555   (31 พ.ค.55)
  - แจ้งผลการพิจารณา
31/5/55
ครั้งที่ 3/2555   (5 เม.ย.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 1426 ลว. 29 มี.ค.55  
  - หนังสือประชุมเวียน
  - แจ้งผลการพิจารณา
18/4/55
23/4/55
ครั้งที่ 2/2555   (29 ก.พ.55)
ที่ ลป 0016.1/ว 747 ลว. 23 ก.พ.55
  - หนังสือประชุมเวียน
  - แจ้งผลการพิจารณา
23/02/55
22/03/55
ครั้งที่ 1/2555  (30 พ.ย.54)
ที่ ลป 0016.1/ว 4649 ลว. 28 พ.ย.54
  - หนังสือประชุมเวียน
  - แจ้งผลการพิจารณา
28/11/54
23/12/54

ปี 2554

ครั้งที่ 7/2554   วันที่ 29 ก.ย.54   - แจ้งผลการพิจารณา
29/09/54
ครั้งที่ 6/2554   วันที่ 15 ก.ย.54   - แจ้งผลการพิจารณา
27/09/54
ครั้งที่ 5/2554   วันที่ 24 ส.ค.54   - หนังสือมติเวียน
27/08/54
ครั้งที่ 4/2554   วันที่ 11 ส.ค.54  - หนังสือเชิญประชุม
 - รายงานการประชุมเวียน
09/08/54
19/08/54
ครั้งที่ 3/2554   วันที่ 17 มิ.ย.54   - หนังสือประชุมเวียน  / แบบฟอร์มมติเวียน
  - รายงานการประชุมเวียน
17/06/54
12/07/54
ครั้งที่ 2/2554   วันที่ 31 พ.ค.54   - หนังสือเชิญปุชุม
  - หนังสือยกเลิกประชุม / แบบฟอร์มมติเวียน
  - รายงานการประชุมเวียน
03/05/54
12/05/54
04/07/54
ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 8 ก.พ.54   - วาระการประชุม 
  - รายงานการประชุม  (ฉบับแก้ไข)
02/02/54
14/03/54  13/07/54
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054 256070 มท. 28544