ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

ปี 2563

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มี.ค.63 มีนาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

19/03/63
31/03/63   / 7/04/63
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 ก.พ.63 กุมภาพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม    

25/02/63
12/03/63
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 ม.ค.63 มกราคม
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม     


29/01/63
26/02/63

ปี 2562

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธ.ค.62 ธันวาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

24/12/62
29/01/63
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 25 พ.ย.62 พฤศจิกายน
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

22/11/62
24/12/62
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 28 ต.ค.62 ตุลาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

25/10/62
13/11/62
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 ก.ย.62 กันยายน
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม   

25/9/62
25/10/62
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 ส.ค.62 สิงหาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม

28/8/62
25/9/62
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 26 ก.ค.62 กรกฎาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

25/7/62
26/8/62
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิ.ย.62 มิถุนายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม  

26/6/62
25/7/62
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.62 พฤษภาคม
ระเบียบวาระการประชุม 
-  รายงานการประชุม   

28/5/62
26/6/62
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เม.ย.62 เมษายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

26/4/62
28/5/62
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มี.ค.62 มีนาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

27/3/62
26/4/62
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 ก.พ.62 กุมภาพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

26/2/62
27/3/62
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค.62 มกราคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

29/1/62
26/2/62
ปี 2561
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 27 ธ.ค.61 ธันวาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

26/12/61
29/1/62
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 พ.ย.61 พฤศจิกายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

28/11/61
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ต.ค.61 ตุลาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

29/10/61
29/11/61
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 ก.ย.61 กันยายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

25/9/61
29/10/61
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 ส.ค.61 สิงหาคม
ระเบียบวาระการประชุม
-  รายงานการประชุม

29/8/61
25/9/61
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 ก.ค.61 กรกฎาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม

25/7/61
29/8/61
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิ.ย.61 มิถุนายน 
- ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม

27/6/61
25/7/61
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 พฤษภาคม 
-ระเบียบวาระการประชุม
-  รายงานการประชุม

30/5/61
27/6/61
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เม.ย.61 เมษายน 
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม  

26/4/61

28/5/61
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 มี.ค.61 มีนาคม 
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม

28/3/61

26/4/61
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 ก.พ.61 กุมภาพันธ์ 
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
- รายงานการประชุม  

26 /2/61
23 /2/61
28 /3/61
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 ม.ค.61 มกราคม 
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายงานการประชุม  

29 /1/61
29 /1/61

20 /2/61
     
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5014, 26 5070