>
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

ปี 2565

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 6/2565 มิถุนายน  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 

08/06/65
22/06/65
ครั้งที่ 5/2565 พฤษภาคม  
หนังสือเชิญประชุม 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม

10/05/65
18/05/65
25/05/65
13/06/65
ครั้งที่ 4/2565 เมษายน  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม

27/04/65
27/04/65
11/05/65
ครั้งที่ 3/2565 มีนาคม  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม

14/03/65
23/03/65
19/04/65
ครั้งที่ 2/2565 กุมภาพันธ์  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม

09/02/65
23/02/65
14/03/65
ครั้งที่ 1/2565 มกราคม  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

14/01/65
26/01/65
14/01/65

ปี 2564

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2564 ธันวาคม  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

15/12/64
24/12/64
20/01/65
ครั้งที่ 11/2564 พฤศจิกายน  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

09/11/64
24/11/64
17/12/64
ครั้งที่ 10/2564 ตุลาคม  
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม 
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

19/10/64
15/10/64
27/10/64
19/11/64
ครั้งที่ 9/2564 กันยายน  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม

08/09/64
17/09/64
26/10/64
ครั้งที่ 8/2564 สิงหาคม  
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม 

16/08/64
09/09/64
ครั้งที่ 7/2564 กรกฎาคม  
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุม

20/07/64
17/08/64
ครั้งที่ 6/2564 มิถุนายน  
หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 
เอกสารแนบรายงานการประชุม

17/06/64
28/06/64
20/07/64
ครั้งที่ 5/2564 พฤษภาคม  
หนังสือเชิญประชุม 
รายงานการประชุม 

24/05/64
14/06/64
ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเวียน เมษายน  
หนังสือประชุม 
รายงานการประชุม 

16/04/64
13/05/64
ครั้งที่ 3/2564 มีนาคม  
หนังสือประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

16/03/64
29/03/64
26/04/64
ครั้งที่ 2/2564 กุมภาพันธ์  
หนังสือประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม 

16/02/64
23/02/64
15/03/64
ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเวียน มกราคม  
หนังสือประชุม  
รายงานการประชุม

06/01/64
04/02/64

ปี 2563

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2563 ธันวาคม  
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

25/12/63
27/01/63
ครั้งที่ 11/2563 พฤศจิกายน  
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

30/11/63
14/12/63
ครั้งที่ 10/2563 ตุลาคม  
ระเบียบวาระการประชุม   
รายงานการประชุม    

27/10/63
26/11/63
ครั้งที่ 9/2563 กันยายน  
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

25/09/63
01/10/63
ครั้งที่ 8/2563 สิงหาคม  
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

28/08/63
23/09/63
ครั้งที่ 7/2563 กรกฎาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

29/07/63
28/08/63
ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเวียน มิถุนายน
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

16/07/63
16/07/63
ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเวียน พฤษภาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

10/06/63
10/06/63
ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเวียน เมษายน
หนังสือประชุม  
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

8/04/63
12/05/63
12/05/63
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 มี.ค.63 มีนาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

19/03/63
31/03/63   / 7/04/63
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 ก.พ.63 กุมภาพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม    

25/02/63
12/03/63
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 ม.ค.63 มกราคม
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม     

29/01/63
26/02/63

ปี 2562

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธ.ค.62 ธันวาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

24/12/62
29/01/63
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 25 พ.ย.62 พฤศจิกายน
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

22/11/62
24/12/62
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 28 ต.ค.62 ตุลาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม   

25/10/62
13/11/62
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 ก.ย.62 กันยายน
ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานการประชุม   

25/9/62
25/10/62
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 ส.ค.62 สิงหาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม

28/8/62
25/9/62
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 26 ก.ค.62 กรกฎาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
รายงานการประชุม  

25/7/62
26/8/62
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิ.ย.62 มิถุนายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม  

26/6/62
25/7/62
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พ.ค.62 พฤษภาคม
ระเบียบวาระการประชุม 
-  รายงานการประชุม   

28/5/62
26/6/62
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เม.ย.62 เมษายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

26/4/62
28/5/62
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มี.ค.62 มีนาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

27/3/62
26/4/62
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 ก.พ.62 กุมภาพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

26/2/62
27/3/62
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค.62 มกราคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

29/1/62
26/2/62
     
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5014, 26 5070