ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

ปี 2560

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ.60 มกราคม
- วาระประชุม

24/01/60
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ม.ค.60 มกราคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

27/01/60
17/02/60

 
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5014, 26 5070