ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

ปี 2561

ครั้งที่ / วันที่
ประจำเดือน
วันที่ลงประกาศ
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 27 ธ.ค.61 ธันวาคม
ระเบียบวาระการประชุม  

26/12/61
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 พ.ย.61 พฤศจิกายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

28/11/61
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 ต.ค.61 ตุลาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

29/10/61
29/11/61
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 ก.ย.61 กันยายน
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม 

25/9/61
29/10/61
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 ส.ค.61 สิงหาคม
ระเบียบวาระการประชุม
-  รายงานการประชุม

29/8/61
25/9/61
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 ก.ค.61 กรกฎาคม
ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม

25/7/61
29/8/61
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิ.ย.61 มิถุนายน 
- ระเบียบวาระการประชุม  
-  รายงานการประชุม

27/6/61
25/7/61
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 พฤษภาคม 
-ระเบียบวาระการประชุม
-  รายงานการประชุม

30/5/61
27/6/61
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เม.ย.61 เมษายน 
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม  

26/4/61

28/5/61
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 มี.ค.61 มีนาคม 
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม

28/3/61

26/4/61
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 ก.พ.61 กุมภาพันธ์ 
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
- รายงานการประชุม  

26 /2/61
23 /2/61
28 /3/61
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 ม.ค.61 มกราคม 
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายงานการประชุม  

29 /1/61
29 /1/61

20 /2/61

ปี 2560

ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 28 ธ.ค.60 ธันวาคม  
- ระเบียบวาระการประชุม
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- สรุปเรื่องสืบเนื่อง
- รายงานการประชุม  

26 /12/60
26 /12/60
26 /12/60
26 /1/61
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 พ.ย.60 พฤศจิกายน  
- ระเบียบวาระการประชุม
- เรื่องสืบเนื่อง
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- รายงานการประชุม  

27 /11/60
27 /11/60
27 /11/60
25 /12/60
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 30 ต.ค.60

ตุลาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม  
** การประชุมพบปะหัวหน้าส่วนราชการวันที่ 3 ตุลาคม 2560


27/10/60
24/11/60
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 ส.ค.60 สิงหาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

29/08/60
27/10/60
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 ก.ค.60 กรกฎาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

27/07/60
29/08/60
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 29 มิ.ย.60 มิถุนายน
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

28/06/60
27/07/60
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 พ.ค.60 พฤษภาคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

30/05/60
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 เม.ย.60 เมษายน
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

26/04/60
30 /05/60
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 31 มี.ค.60 มีนาคม
- วาระประชุม

27/03/60
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ.60 กุมภาพันธ์
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

24/01/60
27/03/60
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ม.ค.60 มกราคม
- วาระประชุม
- รายงานการประชุม

27/01/60
17/02/60
     
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5014, 26 5070