รายงานการประชุมนายอำเภอประจำจังหวัดลำปาง
ปี 2565
ครั้งที่/วันที่
การประชุม
วันที่ลงประกาศ

ครั้งที่ 7/2565  วันที่ 26 ก.ค. 65

- ระเบียบวาระการประชุม  25 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 6/2565  

- รายงานการประชุม  18 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 25 พ.ค. 65

- ระเบียบวาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 
23 พฤษภาคม 2565
15 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 4/2565  

- รายงานการประชุม  19 พฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 3/2565  วันที่ 23 มี.ค. 65

- ระเบียบวาระการประชุม 
- รายงานการประชุม
22 มีนาคม 2565
7 เมษายน 2565

ครั้งที่ 2/2565  วันที่ 23 ก.พ. 65

- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม 
22 กุมภาพันธ์ 2565
15 มีนาคม 2565

ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 26 ม.ค. 65

- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม 
25 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565

ปี 2564
ครั้งที่/วันที่
การประชุม
วันที่ลงประกาศ

ครั้งที่ 9/2564  วันที่ 27 ธ.ค. 64

- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 ธันวาคม 2564
17 มกราคา 2565

ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 24 พ.ย. 64

- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
23 พฤศจิกายน 2564
17 ธันวาคม 2564

ครั้งที่ 7/2564  วันที่ 27 ต.ค. 64

- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
25 ตุลาคม 2564
12 พฤศจิกายน 2564

ครั้งที่ 6/2564  วันที่ 30 ก.ย. 64

- รายงานการประชุม
8 ตุลาคม 2564

ครั้งที่ 5/2564   วันที่ 13 ก.ย. 64

- รายงานการประชุม
15 กันยายน 2564

ครั้งที่ 4/2564   วันที่ 23 ก.ค. 64

- รายงานการประชุม
16 สิงหาคม 2564
ปี 2558
ครั้งที่/วันที่
การประชุม
วันที่ลงประกาศ

ครั้งที่ 9/2558   วันที่ 21 ก.ย.58

- วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
21 กันยายน 2558
16 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 8/2558   วันที่ 27 ส.ค.58

- วาระการประชุม
- ร ายงานการประชุม
27 สิงหาคม 2558
21 กันยายน 2558
ครั้งที่ 7/2558   วันที่ 27 ก.ค.58 27 สิงหาคม 2558
ครั้งที่ 6/2558   วันที่ 25 มิ.ย.58 22 มิถุนายน 2558
23 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 5/2558   วันที่ 27 พ.ค.58 22 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 4/2558   วันที่ 28 เม.ย.58 26 เมษายน 2558
22 พฤษภาคม 2558
ครั้งที่ 3/2558   วันที่  27 มี.ค.58 27 มีนาคม 2558
26 เมษายน 2558
ครั้งที่ 2/2558   วันที่ 24 ก พ.58 23 กุมภาพันธ์ 2558
27 มีนาคม 2558
ครั้งที่ 1/2558   วันที่  28 ม.ค.58 23 กุมภาพันธ์ 2558
ปี 2557
ครั้งที่ 12/2557   วันที่ 24 ธ ค. 57     24 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 11/2557   วันที่ 26 พ.ย.57    - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
24 พฤศจิกายน 2557
24 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 10/2557   วันที่ 29 ต ค. 57     24 ตุลาคม 2557
24 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 9/2557   วันที่ 26 ก.ย.57    24 กันยายน 2557
24 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 8/2557   วันที่ 28 ส ค. 57     27 สิงหาคม 2557
24 กันยายน 2557
ครั้งที่ 7/2557   วันที่ 29 ก.ค.57    25 กรฎาคม 2557
ครั้งที่ 6/2557   วันที่ 1 ก.ค. 57     25 กรฎาคม 2557
ครั้งที่ 5/2557   วันที่ 2 มิ.ย.57     

25 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน
2557

ครั้งที่ 4/2557   วันที่ 28 เม.ย.57    19 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 3/2557   วันที่ 27 มี.ค.57      25 มีนาคม 2557
2 เมษายน 2557
ครั้งที่ 2/2557   วันที่ 26 ก.พ.57    25 กุมภาพันธ์ 2557
25 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 1/2557   วันที่ 29 ม.ค.57      27 มกราคม 2557
19 กุมภาพันธ์ 2557
ปี 2556
ครั้งที่ 12/2556   วันที่ 25 ธ.ค.56      24 ธันวาคม 2556
27 มกราคม 2557
ครั้งที่ 11/2556   วันที่ 27 พ.ย.56    23 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 10/2556   วันที่ 29 ต.ค.56      27 พฤศจิกายน 2556
ครั้งที่ 8/2556   วันที่ 28 ส.ค.56    18 กันยายน 2556
ครั้งที่ 7/2556   วันที่ 31 ก.ค.56      18 สิงหาคม 2556
ครั้งที่ 6/2556   วันที่ 1 ก.ค.56    18 กรกฎ าคม 2556
ครั้งที่ 5/2556   วันที่ 29 พ.ค.56      18 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 4/2556   วันที่ 29 เม.ย.56    22 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 3/2556   วันที่ 27 มี.ค.56      26 มีนาคม 2556
24 เมษายน 2556
ครั้งที่ 2/2556   วันที่ 26 ก.พ.56    22 มกราคม 2556
20 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 1/2556   วันที่ 29 ม.ค.56      22 มกราคม 2556
ปี 2555
ครั้งที่ 12/2555   วันที่ 28 ธ.ค.55      - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 ธันวาคม 2555
24 มกราคม 2556
ครั้งที่ 11/2555   วันที่ 28 พ.ย.55 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 พฤศจิกายน 2555
24 ธันวาคม 2555
ครั้งที่ 10/2555   วันที่ 29 ต.ค.55      - รายงานการประชุม
22 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 9/2555   วันที่ 26 ก.ย.55 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
25 กันยายน 2555
19 ตุลาคม 2555
ครั้งที่ 8/2555   วันที่ 29 ส.ค.55      - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
28 สิงหาคม 2555
12 กันยายน 2555
ครั้งที่ 7/2555   วันที่ 26 ก.ค.55 - รายงานการประชุม
22 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 6/2555   วันที่ 29 มิ.ย.55      - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 มิถุนายน 2555
19 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ 5/2555   วันที่ 31 พ.ค.55 - วาะระประชุม
- รายงานการประชุม
30 พฤษภาคม 2555
17 มิถุนายน 2555
ครั้งที่ 4/2555   วันที่ 2 พ.ค.55      - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
1 พฤษภาคม 2555
23 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่ 3/2555   วันที่ 29 มี.ค.55 - รายงานการประชุม
24 เมษายน 2555
ครั้งที่ 2/2555   วันที่ 29 ก.พ.55      - รายงานการประชุม 26 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 1/2555   วันที่ 1 ก.พ.55 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 มกราคม 2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
ปี 2554
ครั้งที่ 11/2554   วันที่ 29 พ.ย.54 - รายงานการประชุม
22 ธันวาคม 2554
ครั้งที่ 10/2554   วันที่ 28 ต.ค.54 - รายงานการประชุม
24 พฤศจิกายน 2554
ครั้งที่ 9/2554   วันที่ 28 ก.ย.54 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 กันยายน 2554
18 ตุลาคม 2554
ครั้งที่ 8/2554   วันที่ 30 ส.ค.54 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
29 สิงหาคม 2554
27 กันยายน 2554
ครั้งที่ 7/2554   วันที่ 27 ก.ค.54 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
20 กรกฎาคม 2554
16 สิงหาคม 2554
ครั้งที่ 6/2554   วันที่ 27 มิ.ย.54 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
23 มิถุนายน 2554
20 กรกฎาคม 2554
ครั้งที่ 5/2554   วันที่ 30 พ.ค.54 - รายงานการประชุม 17 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 4/2554   วันที่ 28 เม.ย.54 - วาระการประชุม
- รายงานการประชุม
27 เมษายน 2554
4 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 3/2554   วันที่ 31 มี.ค.54 - รายงานการประชุม 22 เมษายน 2554
ครั้งที่ 2/2554   วันที่ 28 ก.พ.54 - รายงานการประชุม 17 มีนาคม 2554
ครั้งที่ 1/2554   วันที่ 28 ม.ค.54      - วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม
26 มกราคม 2554
17 กุมภาพันธ์ 2554

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0 5426 5228