ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานใน อ.วังเหนือ ร่วมเปิดถนนสร้างสรรค์ปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานเชิงรุก `สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง` ร่วมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานต้นแบบใน อ.วังเหนือ ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพ.... (24/06/2561)
จ.ลำปาง เปิด การแข่งขัน Bangkok Airways : Lampang Half-Marathon

ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เปิด การแข่งขัน Bangkok Airways : Lampang Half-Marathon.... (24/06/2561)
ปภ.ลำปาง จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในศาสนสถาน ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมจากภัยแผ่นดินไหวในศาสนสถาน ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม.... (23/06/2561)
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบลใน อ.วังเหนือ ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก `ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง` ทำการออกตรวจเยี่ยมพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ 2 ตำบล ของอำเภอวังเหนือ ทั้งตำบลวังทรายคำ และตำบลวังแก้ว เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดสร้างลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานก่อสร้าง.... (23/06/2561)
สาธารณสุขจ.ลำปาง จัด Big Cleaning Day กำจัดยุ่งลายยับยั้งเชื้อซิกา

สาธารณสุขจ.ลำปาง จัด Big Cleaning Day และปล่อยขบวนเดินรณรงค์กำจัดยุ่งลายยับยั้งเชื้อซิกา.... (23/06/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>