เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตา ระวังการระบาดของโรคราแป้ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตา ระวังการระบาดของโรคราแป้ง สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต.... (17/01/2561)
ธ.ก.ส. หนุนชุมชนท่องเที่ยวสร้างรายได้ ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

ธ.ก.ส. ต่อยอดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน ควบคู่กับการปลุกจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม.... (17/01/2561)
หน่วยงานการศึกษาใน จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรม `เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561 ที่อาคารหอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 2,000 คน ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ พร้อมทำพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อวิชาชีพทางการศึกษา.... (16/01/2561)
จังหวัดลำปางเปิดปฏิบัติการ `ลำปางน่าเที่ยว...ลำปางปลายทางฝัน`

จังหวัดลำปางเปิดปฏิบัติการเดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข 2561 วาระ `ลำปางน่าเที่ยว...ลำปางปลายทางฝัน`.... (16/01/2561)
สาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ

สาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ แนะประชาชนใช้มาตรการ `กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ`.... (16/01/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>