ประชาชนจิตอาสา อ.สบปราบ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นำประชาชนในพื้นที่ร่วมแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน `เราทำความ ดีด้วยหัวใจ` ช่วยกันลงแรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล.... (16/12/2561)
ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านห้วยเรียนเปิดจุดเช็คอินชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศ รับลมหนาว

ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านห้วยเรียนเปิดจุดเช็คอินชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศ รับลมหนาว.... (16/12/2561)
ประกันสังคมจังหวัดลำปางแจ้งผู้ประกันตนทำฟันในคลินิกและโรงพยาบาล โดยไม้ต้องสำรองจ่าย

ประกันสังคมจังหวัดลำปางแจ้งผู้ประกันตนทำฟันในคลินิกและโรงพยาบาล โดยไม้ต้องสำรองจ่าย.... (16/12/2561)
หนุ่มลำปาง ใช้เลื่อยตัดเหล็ก ตัดเครื่องล็อคล้อจราจรแล้วหนีหายหลังจอดบนทางม้าลาย

ชาวบ้านทนเห็นพฤติกรรมไร้ระเบียบวินัยจราจรไม่ไหว แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหนุ่มพ่อค้าถูกล็อคล้อหลังขับปิกอัพจอดคร่อมทางม้าลาย แล้วแอบใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดเครื่องล็อคก่อนจะขับรถหนี อ้างไม้รู้กฎหมายสุดท้ายชิ่งตัวหนีหาย.... (16/12/2561)
จ.ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว

จัดหางานลำปาง รวมพลังหน่วยงานเครือข่ายขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นำแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ เข้ารับความรู้เรื่อง พ.ร.บ.กฎหมาย ระเบียบ และสิทธิประโยชน์.... (15/12/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>