สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสิ่งของมอบช่วยเหลือแก่สถานพักพิงสุนัขจรจัดใน จ.ลำปาง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 อัญเชิญผ้าไตรพร้อมสังฆทานพระราชทานนำมอบถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ภายในวัด ในฐานะผู้ดูแลสถานที่ของวัด ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับสงเคราะห์สัตว์ เป็นที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัดรวมถึงแมวและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมทั้งได้ร่วมอัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทาน มอบให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์ วัดเวฬุวนาราม และสถานที่พักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด เพื่อให้สถานสงเคราะห์ สถานที่พักพิงสุนัขจรจัด ได้นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง โดยการนี้มีพระครูเวฬุวันสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม ได้เมตตานำคณะพระภิกษุสงฆ์ รวมจำนวน 5 รูป ร่วมประกอบพิธีอนุโมทนา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในนามจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารทั้งจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน และประชาชนในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมร่วมประกอบพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน.... (20/09/2561)
ครม.เห็นชอบร่างกม.คุ้มครองประชาชนขายฝากที่ดิน ป้องกันนายทุนฮุบที่ทำกิน

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย ป้องกันถูกเอาเปรียบจากนายทุน.... (20/09/2561)
ครม.สัญจร มีมติพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ขยายถนน ยักระดับเสรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวยั่งยืน

รัฐเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน.... (20/09/2561)
พี่น้องชนเผ่า 2 หมู่บ้านใน อ.เมืองปาน ร่วมรับมอบวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต นำต่อยอดพัฒนางานอาชีพ

จ.ลำปาง ขับเคลื่อนต่อเนื่อง `สร้างสรรค์ ปันสุข` เดินหน้าสานงานเชิงรุกขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแก่พี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง นำวัสดุงานก่อสร้างมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้แก่เกษตรกรชนเผ่าอีก 2 หมู่บ้านในอำเภอเมืองปาน.... (20/09/2561)
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำร่องรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยาภายใต้คำขวัญ`ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม`

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำร่องรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยาภายใต้คำขวัญ`ถุงผ้าใช้ได้บ่อย ไม่ต้องรอย่อยสลาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม`.... (20/09/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>