เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสร้างเสริมโอกาส สิทธิ ความสามารถ การเข้าถึงทรัพยากร ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ สวัสดิการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมติดตามความก้าวหน้าประเด็นปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่งอำเภองาว และศึกษาประเด็นปัญหาเพิ่มอีก 2 แห่ง คือในท้องที่อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแจ้ห่ม โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง/ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบรถจักรยาน จำนวน 15 คันให้กับอำเภอเมืองลำปาง เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนพาหนะในการไปโรงเรียน ตามโครงการ "จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2564" โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้รับมอบฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564 พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ระบบบริหารจัดการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรค/กลุ่มอาการ 4 โรคหลัก ได้แก่ อัมพฤษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมเครือข่ายและพัฒนาแหล่งปลูกพืชสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย รวมทั้งมีการบรรยายแนวทางการบริหารจัดการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุขทุกอำเภอให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง เพื่ออุทิศน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" หรือ วันคล้ายวันสวรรคต
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 5 ณ เรือนจำกลางลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมฯ
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟู และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากจังหวัดลำพูน ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดรอบที่
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เรื่องปัญหาภัยแล้งและน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง สำนักงานชลประทาน ที่2 จังหวัดลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศแสงแดดอุ่นๆ ในยามเช้าชมวิวเหมืองแม่เมาะในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่16
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ทุกอำเภอในจังหวัดลำปางได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยที่พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดลำปาง โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ประธาน) พร้อมด้วย นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด จากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการประชุมคณะกรรมกาคพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
จังหวัดลำปาง แถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 33 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง นายต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และ นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง เป็นผู้ร่วมแถลงในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ณ ศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) บริเวณด้านหลังคลังปิโตรเลียมลำปาง
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.30 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีประเด็นดังนี้ 1.การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 โดย นายว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลงฯ 2.การจัดงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" ประจำปี 2563 โดยนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้แถลง และ 3.สถานการณ์ Covid-19 และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลง โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30 น. ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสารสาธารณะ และจุดตัดทางรถไฟ พร้อมนี้ได้ติดตามรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนและผลการบังคับใช้กฏหมาย การรายงานสถิติข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตาย 3 ฐาน) การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่ และนายชัยธวัช ศิวบวร หน.สนง.ปภ.จังหวัด ลำปาง ในฐานะเลขานุการ ศปถ.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาถวายเทียนเป็นพุทธบูชา ผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปางร่วมให้การต้อนรับ พร้อมพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เซรามิค ณ บริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด และเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ตามลำดับต่อไป
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ที่หอประชุมจ.ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนนิสิต นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมร่วมถวายราชสดุดีประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระเมตตาก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริฝนหลวงขึ้น
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ที่ลานหน้าถนนสายวัฒนธรรม นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอารยะ โรจนวณิชชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายประเสริฐ กิจสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง เทศบาลนครลำปาง และ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมสร้างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ดำเนินการจาก ต.เวียงเหนือ เป็น อ.เมืองลำปาง
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการวิจัยเรื่อง "บนเส้นทางล้านนาเรอเเนสซอง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลําปางตามนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย ศ.ดร.เอนก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานด้าน อววน. ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลําปาง ใน 6 ด้าน คือ ท่องเที่ยววิถีชุมชน - เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ - การบริหารจัดการขยะ - การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วทน. - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ที่ห้อง 1,000 ที่นั่ง อาคารนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) และเปิดงาน โครงการเสวนาวิชาการ "บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหลัง COVID-19"
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ที่ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลำปาง แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับส่วนราชการ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ช่วยหาเสียง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้มีความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนข้อห้ามและโทษความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนา และช้างพังฟ้าแจ่มใสในพระอุปถัมภ์ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายการต้อนรับ และเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานลำปาง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "MOTOR SHOW NEW NORMAL" ซึ่งหอการค้าจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำปางและจังหวัดข้างเคียงได้มีโอกาสเลือกซื้อยนตกรรมรุ่นใหม่ ๆ ในราคาที่ตรงกับความต้องการและตามวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตามความพึงพอใจ ณ บริเวณงานโชว์ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 1 และภายนอกบริเวณลานฮักยู ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมเสวนาประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และความสำคัญการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ และร่วมเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563" (Mae Moh Festival 2020) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามที่ มติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีนายสุรพล บุรินทร์ทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 4 ณ เรือนจำกลางลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานตามแผนงานที่กำหนด โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ , ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง (ก.อบต.จังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563
เวลา 17.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง จิตอาสา และอาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวครั้งนี้ ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดช่วงเทศกาลฯ
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 และมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวลำปางร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์ประกอบด้วย 11 บทสวด มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางและข้อสั่งการในการดำเนินโครงการคนละครึ่ง โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VSC) เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ จังหวัดลำปาง โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล ทั้งการบำรุง และบูรณะพระอารามหลวง ซึ่งในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในครั้งนี้มี พระราชจินดานายก เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง เป็นผู้พิจารณาผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการ กอ.ปภ.ลำปาง จำนวน 84 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 17.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด ตามแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยในที่ประชุม ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันหารือในเรื่องของประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้พิจารณากำหนดประเด็นปัญหาเร่งด่วนในระยะนี้เบื้องต้น ประกอบด้วย ปัญหาภัยหนาว ภัยจากพืชแมลงทางการเกษตร ปัญหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร ข้าว และสินค้าเซรามิค เป็นต้น โดยทางจังหวัดจะนำประเด็นปัญหาดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนาม "สมเด็จย่า" ทางจังหวัดลำปางได้มีการประกอบหลายกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติดังกล่าวด้วย
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ด้านหน้าโรงพยาบาลลำปาง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จำนวน 2,075 ชุด ทั้งนี้ มีผู้แทนคนพิการจากชมรมคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 31 องค์กร ในจังหวัดลำปาง พะเยา เชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก โดยส่งผู้แทนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 101 คน เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปส่งมอบต่อให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป ภายใต้โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 3 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อฯ
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายอำพล จินดาวัฒนะ รองประธานคณะกรรมาธิการการ คนที่หนึ่ง นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการฯ และคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ เพื่อพิจารณาสืบหาข้อเท็จจริงและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง และประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Chaehom Trail Running 2020 แจ้ห่มเทรล ณ ลานลำปางหนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมี นายอำเภอแจ้ห่ม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ร่วมในพิธี มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มียอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 82,240 บาท
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรักษ์ แม่น้ำวัง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนา "ให้ความรู้กับชุมชนด้านการดูแลรักษาแม่น้ำวัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว" เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวังให้มีสภาพและมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง ร่วมกันเก็บวัชพืชน้ำและขยะตลอดเส้นทางโดยรอบ
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมฯ
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563
เช้านี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและการเผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการตลาดการส่งออกลำไย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลำไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลำไยได้อย่างยั่งยืน
วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดพื้นที่วนอุทยานม่อนพญาแช่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 และจัดให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2563 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ฮิมน้ำวัง ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2562 และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันเสาร์แรกของทุกเดือน แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น.นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ ย้าย นำเข้า และค้า วัตถุระเบิด จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น. เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดและมอบใบประกาศตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำกลางลำปาง
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัด แสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิต และร่วมส่งนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง/คนขอทาน และผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริม ให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ส่วนราชการภาคีการพัฒนา ผู้นำกลุ่มองค์กรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำ/คณะกรรมการพัฒนาสตรี รวม 225 คน
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 14.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการมอบรางวัลสถานประกอบการที่มีระบบด้านการบริหารจัดการแรงงานที่ดี Best Ladour Award และสถานศึกษาปลอดภัย Best School Award ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางไปนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการฯและการเสวนา “อัตลักษณ์ลำปางกับการยกระดับเซรามิกลำปางสู่สากล” ณ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
เวลา 16.00 น. จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ มีคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ และมอบโล่ เกียรติบัตร และหนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนและพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปางในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
โรงพยาบาลลำปาง จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระเกียรติคุณ พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย เนื่องในงานวันมหิดล 24 กันยายน 2563 ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลลำปาง โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระราชาอนุสาวรีย์ฯ
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 รูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTx) ด้านการรองรับสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 โซนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับการฝึกฯ ผ่านระยยวีดิทัศน์ทางไกลฯ
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพแดนกระทิง เพื่อรองรับการฝึกทักษะทางอาชีพในแขนงต่างๆให้แก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดฯ
วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
เวลา​ 09.30 น. นายณรงค์​ศักดิ์​ โอสถธนากร ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ลำ​ปาง​ และนายคม​กริช​ เจริญ​พั​ฒ​น​สมบัติ​ หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ​ ประจำปี​ 2563 สาขาคุณ​ภาพการบริหาร​จัดการภาค​รัฐ​ (หมวด​ 1 ด้านการนำองค์การ​และ​ความ​รับผิดชอบ​ต่อ​สังคม)​ จากนายพิษณุ​ เครือ​งาม​ รองนายกรัฐมนตรี​ ณ​ ห้องรอยัลจูบิลี่​ บอลรูม​ อิมแพ็ค​ เมือง​ทอง​ธานี​ จ.นนทบุรี​
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายขยายผล " สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย " ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563
จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม และคุณธรรมกับการปฏิบัติงาน" ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 17.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานเทศกาล "กินปู ดูนา พาฟิน" ครั้งที่ 1 โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานกันอย่างคึกคัก สำหรับเทศกาล "กินปู ดูนา พาฟิน" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 11-12 กันยายน 2563 โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ส่งเสริมต่อยอดการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ที่ทำเกษตรปลอดภัย และได้ผลผลิตปูนาจากนาข้าวมาทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดลำปางง
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "ยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรและความมั่นคงอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำปาง" พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานวิจัยและผลิตภัณฑ์กาแฟ และเยี่ยมชมงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
เวลา 09.30 น. ประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมคณะ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือถึงการดำเนินงานในการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563
เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี 2565 พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ครัวสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 13.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางขั้นตอนการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจับฉลากการขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ได้ผู้แทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบัญชีสำรอง ในการรับสลากกินแบ่งคงเหลือไปจำหน่าย ในส่วนของจังหวัดลำปาง จำนวน 100 ราย และในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จำนวน 100 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากครั้งนี้
วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 แก่กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้งพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร
วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563
งาน"แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดสำหรับภายในงานมีนิทรรศการการสาธิตจักสาน การสาธิตปักผ้าชนเผ่า การสาธิตการคั่วกาแฟ กาสาธิตการกระเทาะแมคคาเดเมียและร้านขายสินค้าของท้องถิ่นมากมาย
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-0) จ.ลำปาง จำนวน 16 ราย เนื้อที่ 81-1-23 ไร่ แก่ชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมติดตามช่วยเหลือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรและชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งทหารใหม่ผลัดที่ 1/2563 ส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 แผนกทหารบก จำนวน 53 นาย โดยมี พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง สัสดีจังหวัดลำปาง สัสดีอำเภอ และผู้ปกครองทหารใหม่เข้าร่วมพิธีฯ ณ ด้านล่างอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการลักลอบเล่นการพนัน พื้นที่ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง , พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด, นายอำเภอเมืองลำปาง ผกก.สภ.เขลางค์นครพร้อมกำลังจาก บก.อส.จ.ลำปาง, บก.อส.เมืองลำปาง, ปกครองจังหวัดลำปาง, ปกครองอ.เมืองลำปาง, สภ.เขลางนคร เข้าตรวจสอบ พบว่ามีการมั่วสุมในสถานที่ดังกล่าวจริง จึงเข้าร่วมจับกุม ได้ผู้เล่นพนัน 19 คน เงินสดและของกลาง จึงนำตัวพร้อมของกลาง นำส่ง สภ.เขลางค์ฯ ดำเนินคดีต่อไป
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ - เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - เวลา 11.00 น. เป็นประธานการประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อปรึกษาหารือราชการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF) สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ มีสถาบัน RLG (รักษ์ลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) มูลนิธิชุมชนลำปาง ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง และ Thailand EF Partnership ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำโดย นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหารือการสร้างเครือข่ายให้ความรู้และเตือนภัยทางการเงิน โดยมี นางสาว วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจทุกภาคส่วน
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมฯ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอ
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมจำนวน 15 ทุน จากจำนวนทั้งหมด 185 ทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ และแผนป้องกันการแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม (ลุ่มน้ำวัง)
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>