มกราคม 2565 - กันยายน 2565 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ ท้องถิ่น/ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่รองรับการอพยพบ้านเวียงหงส์ล้านนา ม.12 ต.แม่เมาะ และบ้านใหม่ฉลองราช ม.8 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (กรอ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ชั้น 4 ห้องประชุมอาลัมภาค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ชั้น 4 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน "แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง" เพื่อพิจารณาและตัดสินการประกวดในการดูแล ปรับแต่งภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัด
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน "ของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองเขลางค์นคร" ณ โดมแอร์ ตลาดคลองถม(เพ็ญทรัพย์) ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง ภริยา ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และคู่สมรส
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 น. โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
ค่ำวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "ลำปัง ลำปาง Festival 2022" ที่หน้าอาคารหม่องโง่ยซิน ชุมชนกาดกองต้า สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน 2565 โดยชูจุดเด่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางการค้าของภาคเหนือ อัตลักษณ์ของจังหวัดได้แก่ รถม้า ชามตราไก่ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ลดความแออัดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดจนกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วย
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกันยายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลพิชัย พร้อมทั้งหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าศึกษาดูงานเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) เพื่อนำไปสู่แผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดลำปางและเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:NEC) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมการประชุมและร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 310 ถุง และถุงยังชีพพระสงฆ์ จำนวน 15 ถุง แจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองปาน ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีฯ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญบริจาคโลหิต เป็นประจำทุก 3 เดือน นับเป็นต้นแบบที่ดีของประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำรองโลหิตคงคลัง ไว้ให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
เวลา 09.09 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระรูปหล่อทองเหลืองจำลอง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และเจ้าศรีอโนชา อัครมเหสีในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพุทธมนต์ พระรูปหล่อทองเหลืองจำลองฯ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. ที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมคู่สมรส นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จำนวน 103 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 และจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภคของจังหวัดลำปาง โดยมี เกษตรจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ ร่วมแถลงข่าว
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อแฮ้ว พร้อมด้วยนางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ณ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย นครลำปาง (Farm Day Market) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน เชื่อมโยงสร้างเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ที่ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนเข้าร่วม
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นายสัตวแพทย์ศร ธีปฎิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ การป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมการเสวนาพัฒนาการเมือง ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "ลำปาง วิถีแห่งอัตลักษณ์และความหลากหลายทางภูมิปัญญา" ผ่านระบบสื่อวิดีทัศน์ทางไกล Stream yard
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ 1,515,000 บาท และพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนดังกล่าวแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท โดยที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ และอนุมัติให้เงินกู้ยืมแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 29 รายดังกล่าว
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
เวลา 18.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง ลำปาง เอฟซี พบกับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเชียร์ให้กำลังใจและรับชมการแข่งขันฟุตบอล "ลำปางคัพ 2022" ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง "ภายใต้โครงการ" คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการของพื้นที่จังหวัดลำปาง" ที่บริเวณโถงกลางชั้นล่างอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกสหกรณ์การเกษตร นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน (U2T) และการให้บริการด้านการเงินและผลิตภัณฑ์จากธนาคาร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center (คลังน้ำมัน ปตท.) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพฯ ในครั้งนี้
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (ปภ.)
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยกำหนดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน สมัครได้ที่ https://www.tnrunnershub.com/detail/44 และลำปางมาราธอน สมัครทาง https://www.tnrunnershub.com/detail/46 วันแข่งขัน 11 ธันวาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดเพ็ญทรัพย์ (คลองถม)
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง รับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อ.วังเหนือ โดยได้ประชุมร่วมกับนาย อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ และวางแนวทางการป้องกันในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติน้อยที่สุด
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการจัดระเบียบสังคม ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้วยความโปร่งใส สนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565
เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวจุฑามาส ผดุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2565 โดยนายเขมพล ตุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดฯ
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินอัจฉริยะ และหอผู้ป่วยวิกฤต อาคารนวมินทรรราชภักดี โรงพยาบาลลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ อำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ลงพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ที่ชุมชนบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ติดตามโครงการของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 13 อำเภอ ภายใต้โครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพอเพียงพิเศษ ภาคเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง รับมอบน้ำดื่มสะอาดจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณหน้ามุข ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง'65 ภายใต้หัวข้อ"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG" ณ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากพระพรหมมงคลวัชโรโดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 6 ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง , พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 30 ชุด ให้แก่ตัวแทนอำเภอเพื่อมอบให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย พระครูวิสุทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ (ธรรมยุต) และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล นายสิธิชัยจินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำปาง ให้บริการประชาชนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้นำแว่นสายตายาว ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน 120 อัน พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เช็คปริมาณน้ำ เขื่อนกิ่วคอหมา หลังน้ำเต็มความจุ มั่นใจสถานน้ำยังดี สามารถควบคุมได้
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมการหารือแนวทางการระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมาและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่หอประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมคอหมา ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง โดยมีองค์กรปกครอง ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมฯ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และประชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ 2 เขื่อนหลักในจังหวัดลำปางทั้งเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมา หลังกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง และบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้สั่งการให้กรมชลประทานลำปางประเมินปริมาณมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 7 วันข้างหน้า เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหากต้องทำการระบายน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนตลอดจนหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 5/2565 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบผลสรุปการประชุมที่ผ่านและเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ สมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ที่มูลนิธิไตรลักษณ์ เขมกะภิกขุ (หลวงพ่อเกษม เขมโก)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้คัดเลือกตัวแทนผู้ที่ได้รับทุนซึ่งมีภูมิลำเนาใกล้สถานที่จัดพิธีมอบทุนฯ เข้าร่วมพิธีจำนวน 5 ทุน จากจำนวนทั้งหมด 185 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และตัวแทนเกษตรกร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัด
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
วันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2565 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกข้าว "ปลูกเดือนแม่ เกี่ยวเดือนพ่อ" การเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ "โคก หนอง นา" และกิจกรรมโครงการผู้นำ อช.ร่วมใจ อาสาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่โคก หนอง นา ของนายสมเด็จ วงศ์หอม ม.9 บ้านวังเงิน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือการตั้งนิคมอุตสาหกรรมไผ่ในจังหวัดลำปาง ร่วมกับ นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน - จีน และคณะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและกำหนดพื้นที่เหมาะสมในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมไผ่ในภาคเหนือ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร TO BE NUMBER ONE ลำปาง ได้ร่วมซักซ้อม และแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
ที่บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัด และตัวแทน/นายหน้าบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย เข้าร่วมพิธีงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล และแกนนำสำคัญ ได้แก่ รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และตัวแทนชมรมของจังหวัดลำปางอีก 5แห่ง
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมบูท TO BE NUMBER ONE ลำปาง ปี 2565 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกวด ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องราวร้อยเรียงวิถี และวัฒนธรรมของลำปาง มาผสมผสาน เน้นการสร้างและขยายเครือข่ายทั้ง 13 อำเภอ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพุทธมนต์ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องกุญชรศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Wu Zhiwu (นาย อู๋ จื้ออู่)​ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกระชับความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำปางและประเทศจีนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อสัมพันธ์ สร้างไมตรีอันดีระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดต่อไป
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ และจะอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ลงพื้นพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติราชการ เขตอำเภอเมืองลำปาง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง สำหรับจังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 15 คน
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อกำหนดแผนการพัฒนากำลังคน วางแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้เชิงพื้นที่
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "ลำปาง คัพ 2022" ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด คณะผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ชั้น 4 ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ 6 หน่วยงานหลัก และนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถมศึกษา ร.ร.สาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้โอวาสนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "เสกักเกมส์" จังหวัดพัทลุง จำนวน 21 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาเยาวชน 199 คน เจ้าหน้าที่ 57 คน รวมทั้งหมด 256 คน และนักกีฬาอาวุโส จำนวน 2 ชนิดกีฬา นักกีฬา 14 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน รวมทั้งหมด 17 คน ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 500 คน
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกัน
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศงานสำรวจออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อำเภองาว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอม (แม่ตุ๋ย) อำเภอเมืองปาน และอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เย็นวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันฯ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีสมพงษ์ สวนคร้ามดี หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งขันฯ นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง กล่าวความพร้อมการจัดแข่งขันฯ และนางสาวจุฑามาศ ผดุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล "ลำปาง คัพ 2022" ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาที่โล่ง เรื่อง บทบาทของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War Room) ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับขนส่งมวลชนภายในจังหวัดลำปาง Lampang Smart Transportation ร่วมกับ นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย (YEC) สมาชิก YEC ประธานชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของ To Be Number One การจัดนิทรรศการ การสนับสนุนชุดลูกเสือ การมอบรางวัลหมู่บ้านแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การนำเสนอประเด็นสำคัญของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือ เป็นต้น ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
วันนี้ เวลา 11.30 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่/ตรวจเยี่ยมให้แนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต้นแบบ (ม.1,ม.10 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน)เพื่อขอพระราชานุญาตเข้าร่วมโครงการ "สร้างป่า สร้างรายได้" ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(อช.แจ้ซ้อน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่แจ๋ม ม.1 ต.แจ้ซ้อน
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
ณ ลานรถม้า ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ภูษาศิลป์ถิ่นล้านนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสืบสานพระราชปณิธาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนคนทอผ้า และผู้ประกอบการ โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมชมการเดินแฟชั่นโชว์ “ภูษาศิลป์ ถิ่นล้านนา”จากนางแบบนายแบบกิติมศักดิ์
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างถนนทางเข้าวัดและในบริเวณวัด ที่วัดถ้ำขุมทรัพย์​จาม​เทวี ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบความเป็นมาโครงการฯ และกำหนดแนวนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รูปแบบของการดำเนินโครงการฯ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมแผนงาน/โครงการ และพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้า รองรับการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง หรือรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปางเห็นชอบให้ กฟผ.แม่เมาะ กับหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน ในธีม “วิ่งชมเหมือง แอ่วเมืองลำปาง” ภายใต้การรับรองมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ประธานสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบำปาง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ร่วมงานแห่รอบเมืองฉลองชัย สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี พร้อมกล่าวชื่นชมแสดงความยินดี แก่สโมสร ที่บริเวณหน้ามิวเซียมลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลำปาง เขต 4 ณ วัดพระพุทธบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบธงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 นครลำปางเกมส์ ต่อจากจังหวัดสุพรรณบุรี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานโครงสร้างหลักของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการตรวจรับ ฯ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.ลำปาง นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม TPM OPEN HOUSE ประจำปี 2565 ณ แขวงรถจักรลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศาลแขวงวังเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยศาลแขวงวังเหนือ มีเขตอำนาจใน อ.วังเหนือ อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลแขวงลำปาง
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ที่โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมพิธี
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ร่วมด้วยนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 และอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 5 อำเภอ นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ณ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ อ.งาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ณ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ อ.งาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง อำเภอเเม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วย
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำมัลติมีเดีย เรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ดอยพระบาท ป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดป่าเปียก (ดอยพระบาทโมเดล) เพื่อนำเสนอ กอ.รมน.ภาค 3 ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานเขลางค์บรรพต
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
เเวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอล "ลำปางคัพ 2022" เพื่อส่องเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยมีทั้งหมด 13 ทีม จากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2565 และหารือการเตรียมทีมฟุตบอลลำปางเอฟซี ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2565
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ คืนธรรมชาติสู่ธรรม เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา (26 มิถุนายน 2565) และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน
วันพศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานครและธงลูกเสือประจำจังหวัด กับทรงเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหาร อปท. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีการรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน,อาวุโสและกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบปีการแข่งขัน พ.ศ. 2565 , โครงการแข่งขันฟุตบอล "ลำปางคัพ 2022", ความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัด, แผนพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2565 - 2569 และการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีนักกีฬาชาวลำปาง ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 5 คน (ทอง 2, เงิน 3)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม เพื่อเชิญชวนและขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565โดยมีนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมด้วย ซึ่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง และวางตัวเป็นกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอมรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง จัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เพื่อเพิ่มศักย ภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในทุกระดับ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประชุมมอบหมายภารกิจในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมป์ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความพร้อมตามภารกิจที่มอบหมาย
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมพจน์ วิบูย์เกียรติ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) กล่าวรายงานฯ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ประกาศ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล ความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน ห้วงเดือนมิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น. พันเอก สถาพร สุขสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ สำหรับนำไปปรับปรุงพัฒนากิจการ และบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ณ ชั้น 3 ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง รับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
เวลา 18.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมรับมอบบทเพลงดนตรีร่วมสมัยบนฐานรากเอกลักษ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง ในงานแสดงดนตรีร่วมสมัย "The Sound Of Lampang" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง เพื่อการต่อยอด เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมซักซ้อมพิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ​ 111​ ปี​ ณ ห้องโถงชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ พิธีปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาภายใต้โครงการ รักษ์น้ำ ฟื้นป่า ฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านขอใต้ ม.4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 14.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” ณ โซน IT ชั้น 1 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ณ วังวิว การ์เด้นท์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกัียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ส่งมอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน “ชรบ.” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ ตามนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 17.30 น. นางธิติพร​ จินดาหลวง​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ลำปาง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย​ จินดาหลวง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รวม 161 คน ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด รวม 161 คน ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ​
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ตำบลเป้าหมาย ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 2 ตำบล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมสู่ธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีที่ 5 ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับลงพื้นที่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ โดย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP จำนวน 5 ครัวเรือน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ปี 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ในเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยเจ้าอนันตยศ : ปฐมกษัตริย์เขลางค์นคร สู่ทิศทางการพัฒนานครลำปางอย่างยั่งยืน ห้องประชุม 7508 ตึกบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานครบรอบ​ 111​ ปี​ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ​ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2565 โดยร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน เข้าร่วมฯ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว อ.วังเหนือ ชำรุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ พร้อมลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 และวางแผนคับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยฯ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงมาก ในอำเภอวังเหนือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมออกหน่วยในวันนี้
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลา 14.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่ 4 ในวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลงานทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดลำปาง ต่อคณะกรรมการ การแข่งขันในช่วงวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชม และให้กำลังใจเกษตรกรที่ร่วมจำหน่ายสับปะรด และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสับปะรด ในงานเทศกาลสับปะรดและของดีนครลำปาง ที่จัดขี้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน ณ ห้องจูปิเตอร์ และห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสับปะรดและของดีนครลำปาง 2565 โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานฯ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้ประกอบการของจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้า ในงาน OTOP Midyear 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” 4 – 12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ณ ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 และผ่านระบบสื่อสารทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นประธานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ/การอนุมัติบัญชีประเมินราคาที่ดิน ทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องจากราษฎร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
ที่โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกให้บริการประชาชน อาทิสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การทำเกษตรพันธสัญญา และการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 11.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลงานทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดลำปาง ต่อคณะกรรมการ การแข่งขันในช่วงวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุม สนง.ปภ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นกรรมาธิการ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ พร้อมนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ประกอบด้วย มดยิ้มมิวสิคฮอลล์/ลอฟท์บาร์/พีเอ็นอาบอบนวด/บลูบาร์/ดิลอฟท์
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ​ ประธานสโมสรลำปางFC ได้เข้าเยี่ยมคารวะ หารือกับนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เรื่องการบริหารจัดการทีมฟุตบอลใน DIVISION ไทยลีก โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สั่งการเร่งทำสนามใหม่ ให้ทันช่วงเปิดฤดูกาล และจะให้สนับสนุนในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ที่มาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดลำปาง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานฯ จำนวน 33 บูธ
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมถวายสักการะและกล่าวถวายต้อนรับ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค6 ประธานพิธี/รองเจ้าคณะภาค6 ทั้ง 2 รูป บรรยาย /เจ้าคณะจังหวัดลำปาง/รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ทั้ง 2รูป /เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาส /หัวหน้าที่พักสงฆ์ รวม 950 รูป เข้าประชุม ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลาง จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณฝายน้ำวังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
เวลา 07.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร จำนวน 45 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง แม่เมาะฮาฟมาราธอน และลำปางมาราธอน ประจำปี 2565 โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลัง สร้างสรรค์การแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับสากล โดยใช้เส้นทางการแข่งขันภายในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเเม่เมาะและกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ (กฟผ.) อ.แม่เมาะ
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางกัญจ์วิภา ปิงวัง บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปาง และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลความสำเร็จของโครงการ ฯ
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา และผู้แทนสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและกระจายผลผลิตสับปะรด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 น. นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ภายในงานตลาดนัดกาดนัดชุมชนคนลำปาง ครั้งที่ 26 ณ บริเวณโถงด้านล่างหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวและโลจิสติกส์ในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต ณ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง ตำบลบ้านเสด็จ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้ประสานผู้ประกอบการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กระจายออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยในวันนี้ กระจายผลผลิตครั้งแรก จำนวน 6 ตัน และจะรับซื้อต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตสับปะรดของจังหวัดลำปางในช่วงที่ผลผลิตออกมากในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 11.30 น. นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง.และคณะ เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้ข้อมูลและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนทหาร ตำรวจ อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดต่อไป
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลำปาง ด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ เรือนจำกลางลำปาง โดยมีนายเพิ่มพล เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง ให้การต้อนรับ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังตำบลปงยางคก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร และตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้ว พร้อมทั้งหารือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่การก่อสร้างโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยแหน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ เพื่อช่วยเหลือราษฎรประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา​ ​09.00​ ​น.นายสิธิชัย​ จินดาหลวง​ ผู้ว่า​ราชการจังหวัด​ลำปาง​ มอบหมาย​ให้นาย​จำลักษ์​ กันเพ็ชร์ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​ลำปาง​ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ ณ ศูนย์จัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนชัย​ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง​ พร้อมด้วยประชาชนใน​พื้นที่​และสื่อมวลชนร่วมรับฟังรายละเอียดข้อมูล​โครงการ​ ซึ่งได้เปิดเวทีรับฟังความคิดของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย​ พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง​ๆ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันนี้ ที่ชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนางสาวณปภัช ปัญญาศิริกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันนี้ ที่ บ้านปง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบบ้านหลังแรกแก่กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อม-สร้างบ้านเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา ครบ 70 พรรษา
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 475 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ รายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 หลังจากภาพรวมในระประเทศนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นและปรับเข้าสู่โรคประจำถิ่น เน้นย้ำประชาชนให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเข้ารับวัคซีนป้องกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดภาคเรียนต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมฯ พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต.แม่ตีบ อ.งาว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
คณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.ลำปาง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง มาโดยตลอด และจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดสับปะรดผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสับปะรด และพิจารณาจัดหาช่องทางการตลาดสับปะรด พร้อมทั้งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ พลตรี กฤษณภาค สมใจเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านความมั่นคง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมมอบของช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภองาว ณ บ้านน้ำหลง หมู่ 3 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำจากกิ่วลมไปใช้ประโยชน์ สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ JJ Park ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565" โดยได้ทำการปลูกต้นไม้มงคล ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นพะยูง ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง เป็นต้น บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ เยื้องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำกรรมการลุ่มน้ำวัง รับมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอบรม "คณะกรรมการลุ่มน้ำและเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" (ผ่านสื่อ VCS) ณ ห้องประชุม 2205 ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในปี 2565 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และได้ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 มีกำหนดการตรวจประเมินในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและข้อสั่งการ ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับมอบเงินรางวัลการดำเนินการขยายผล ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 17.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลำปางคัพ 2022 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยา เขตลําปาง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภองาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่บ้านน้ำหลง หมู่ 3 และบ้านงิ้วงาม หมู่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เกี่ยวกับการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป้าไม้ถาวร นอกเขตป่าสวงนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัยจินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวลำปางเข้าร่วมฯ
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หารือในหลายประเด็นต่างๆ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดลำปาง นำโดยนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานกรรมการฯ นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานกรรมการฯ ร่วมกับ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือก ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2565
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง" ในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. จังหวัดลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผศ.ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนนำคณะทำงานด้านการเจรจาการกระจายผลผลิตสับปะรดไปยังจังหวัดปลายทาง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเจรจาขอโควต้าการรับซื้อสับปะรดโรงงาน ของจังหวัดลำปางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางขจัดความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานประชุมกับคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา และการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 50
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่พริก เรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ คทช.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลปงเตา อำเภองาว พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภองาว เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภองาว และ ผู้นำปกครองท้องที่/ท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ และหาแนวทางการจัดการผลผลิตลิ้นจี่ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรบ้านบ่อสี่เหลี่ยม
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ และผู้แทนเกษตรจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทรายทองพัฒนา ม.10 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร เตรียมความพร้อมก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังปัญหาของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสมเจตน์ เปลื้องนุช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และนายวิกรม ศรีวิฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 15 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุทยานธรณีลำปาง โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง และหาแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวมิติใหม่เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC ) ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level ) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมืองลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลให้ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และหัวหน้าส่วนราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล บริเวณเส้นทางเฉลิมพระเกียรติ ย.1-ย.4
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผอ.สนง.สถิติแห่งชาติ และคณะ ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ และนำเสนอประเด็นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนฯ
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณโถงด้านล่างหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสินค้าสับปะรดจังหวัดลำปาง ปี 2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดจังหวัดลำปางออกสู่ตลาด ตลอดจนแนวทางการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรผู้ปลูกของจังหวัดลำปาง โดยคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ 80.09 รวมจำนวน 37,425 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด และออกตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนมิถุนายน ร้อยละ 23.34 รวมจำนวน 10,889 ตัน
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมและสั่งการ (war room) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ (ประจำสัปดาห์) ครั้งที่ 13/2565
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงสนุก นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง และผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน พิธีเปิดมีการแสดงฟ้อนเล็บและเต้นคำชะโนดต้อนรับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติแบบองค์รวมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงเหนือ ณ ศาลาเอนก ประสงค์ชุมชนปงสนุก และมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. ณ โถงด้านล่างอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการการเมือง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชยาวุธ จันทร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด นายบรรจบ จันทรัตน์ นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประเด็น : การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์และรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ เครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ศว.ลำปาง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้แทนผู้รับบริการภาคประชาชน ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ฯลฯ
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง สำนักงาน คปภ.ลำปาง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7HD (พื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 จังหวัดลำปาง และยุติธรรมพบประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารเรียนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงด้านการบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565 ตามโครงการ “การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด” ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมสนับสนุนเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเติมอากาศให้กับแม่น้ำวัง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานให้กับนายอำเภอ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 13 อำเภอ อำเภอละ 20 คัน รวม 260 คัน และมอบถุงยังชีพอำเภอละ 100 ชุด รวม 1,300 ชุด ตามโครงการ "จักรยานส่งน้องไป โรงเรียน เพื่อมอบให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช่เป็นพาหนะในการเดินทางไป เรียนหนังสือในชนบทที่ห่างไกลโรงเรียน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 15/2565 โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และประชุมผ่านระบบออนไลน์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในหน่วยงานภาครัฐฯ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแผนของจังหวัด
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ลานชั้น 1 หน้าสวนสนุก ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำวังในระยะ 3 เดือนแรก (มีนาคม - พฤษภาคม 2565)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ลานชั้น 1 หน้าสวนสนุก ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 17.00 น. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ณ ศาลาหลวง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 15.00 น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดแถลงผลการดำเนินงานและผลงานเด่น รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ของส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ กล่าวแถลงผลงานเด่น รวมถึงแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง ณ ศาลาหลวง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดลำปาง โดยได้หารือการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 ยุติธรรมพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พัฒนาการจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 17.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้การต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายต่างๆ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "กาดก้อม ฮอมฮัก บ้านป่องนักลำปาง ครั้งที่ 1" ณ บริเวณบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของข้าราชการโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service executive development program: PSED) หรือ "นปร." รุ่นที่ 15 นำโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการฯ ณ ห้องรับร้อง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการหารือข้อราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล มีความประสงค์ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลงจากหนองหมูที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ ๗๐-๐-๗๔ ไร่ ตามหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๐๖๕/๒๕๑๕ ตําบลห้างฉัตร อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นสวนสาธารณะ (สวนอนันตยศ)
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province : HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ เยาวชนของจังหวัดลำปาง จํานวน 2 ราย เข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2565
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปผลการการดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหยุดยาวเฝ้าระวังอันตราย 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 65 จังหวัดลำปาง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 57 ราย ผู้เสียชีวิต 9 ราย และเมื่อเทียบกับสถิติในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปาง มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บลดลง 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6 ราย
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อนำมาตรการ แนวทาง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบ VCS กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาดำเนินการตามบริบทและสถานการณ์ของจังหวัดลำปางให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565
จังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลพิชัย จัดงาน ประเพณีวันพญาวันตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก​ เพื่อสืบทอดป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ซึ่งปีนี้ปฏิทินล้านนาวันพญาวันตรงกับวันที่ 16 เมษายน​ ​2565​
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ไทย "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก" ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีและคณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะร่วมพิธี
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่อำเภอวังเหนือ พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศลในจุดบริการสังคม และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล​
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมคณะทำงานประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถิติอุบัติเหตุจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565 (วันที่สามของการรณรงค์และเฝ้าระวัง) พบเกิดอุบัติเหตุแล้ว 9 ครั้ง บาดเจ็บ 9 คน เสียชีวิต 1 ราย สะสมรวม (ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 65) จังหวัดลำปางมีอุบัติเหตุจำนวน 27 ครั้ง บาดเจ็บ 24 คน และเสียชีวิต 4 ราย ซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากการดื่มแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่รักษาวินัยจราจร ทั้งนี้ จึงได้มีการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการกวดขันบังคับใช้กฏหมายให้เข้มข้นกว่าเดิม โดยเฉพาะด่านชุมชนและจุดตรวจต่างๆ โดยเฉพาะหลังช่วงเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ทำการเปิดจุดบริการประชาชนตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่รถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมร่วมพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณกุศลในจุดบริการสังคม และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล และยาดมแก้ง่วง ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดบริการด่านจุดตรวจ สถานีตำรวจภูธรสบปราบ หน้าวัดชัยศรีภูมิ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดการแสดง “มหัศจรรย์ก๋องปูจานครลำปาง ลือลั่น สนั่นโลก” จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง โดย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ห้วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมี พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย นายมานิตย์ อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง กำลังพลจิตอาสา ร่วมพิธี
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565
เวลา 07.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีบวงสรวงการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565 โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่ตัวแทนราษฎร ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัย ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง เมื่อช่วงวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 18 ตำบล 69 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนถูกลมพายุพัดเสียหายครัวเรือนราษฎรต้องประสบกับความเดือดร้อน รวมจำนวนกว่า 537 ครัวเรือน ในการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัย ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง จึงได้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทานฯ นำมอบแก่ตัวแทนราษฎรและผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่ประสบภัย ทั้ง 5 อำเภอ ณ ที่อาคารศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อให้ตัวแทนผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้นำสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ส่งมอบต่อความช่วยเหลือไปยังครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัยตามเขตท้องที่ เพื่อเป็นกำลังใจ บำรุงขวัญให้แก่ราษฎรผู้ที่ประสบภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้มอบสิ่งของพระราชทานทั้งเครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่ครัวเรือนราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือ 365 ครัวเรือน / อำเภอเสริมงาม 48 ครัวเรือน / อำเภองาว 14 ครัวเรือน / อำเภอเถิน 10 ครัวเรือน และอำเภอเมืองลำปาง 100 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ โดยตัวแทนราษฎรผู้ประสบภัยที่เข้ารับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคพระราชทานฯ ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ได้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเหล่าพสกนิกร ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และความปลื้มปีติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" จังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม พระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ณ HACKaTHAILAND Venue @True Digital Park กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565
เช้าวันนี้ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดและนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
ช่วงบ่าย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา , วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง , ศาลเจ้าแม่สุชาดา , วัดปงสนุก และ สถานีรถไฟ
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (ศจพ.) พร้อมมอบนโยบายตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิค -19 และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และรองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2565" ณ มิวเซียมลำปาง เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังความตั้งใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด เพื่อติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน Pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
ณ ช่วงนครเทศบาลนครลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง​เป็นประธานในพิธี​เปิด​กิจกรรม "ฮอมฮักฮอมแฮง ม่วนใจ๋วัยเก๋า ปี๋ใหม่บ้านเฮา"โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญ​ตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล​ เวทีเสวนา เรื่อง รวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมและเนวทางการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง การให้ความรู้ เรื่องการเรียนรู้ของคน ๓ วัย ในยุค New normal โดย ดร.ขวัญนภา สุขครและเวทีการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบ สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2564 รายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
เวลา 07.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยได้รับเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชจังหวัดลำปาง ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแจ้ห่ม ท้องถิ่น/ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและมอบหมายหน่วยงานแก้ไขในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมี นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงด้านการบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในพื้นที่ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลเสริมงาม ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับประชุม เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อสั่งการ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิสำเนาหรือท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 อำเภอสบปราบ โดยมี สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสบปราบ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำปาง โดยมีส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสบปราบ สมาชิก อสม. จิตอาสา หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บริการแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ โดยพบปะราษฎรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังและหาแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาไฟป่า หมอกควัน และตรวจติดตามสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-พระยาแช่ , จุดสกัดชุมชนโทกหัวช้าง , จุดสกัดชุมชนกล้วยฝาย, จุดสกัดชุมชนกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง และจุดสกัดชุมชนแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จ. ลำปาง ครั้งที่ 1/2565
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 14.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีประกาศผลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง ณ วัดบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 17.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาวัชพืชในพื้นที่เขื่อนกิ่วลม-คอหมา ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การสัญจรทางน้ำ และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ณ บริเวณท่าแพสำเภาทอง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม โดยมีคุณธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้ประกอบการเรือนแพ ฯลฯ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลครั้งดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ให้แก่บ้านนาแก้วตะวันตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้กระทำความดี ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ อาคารนวัตกรรมบริการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มี.ค.65 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง รับทราบปัญหาสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานในห้วงเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง ณ ชั้น 1 ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิงฯ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. คณะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พล.ต.พลกฤต สุขมาก รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน./หัวหน้าคณะ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่ม ช้างในพระอุปถัมภ์ฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) และผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดลำปาง พร้อมพนักงาน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จ
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหสัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดลำปาง รวมถึงหารือแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด - 19
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 พร้อมอ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงเริ่มกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย จ.ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานสัมมนาประชาสัมพันธ์การสะสม Energy points ภายใต้โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) โดยมี คุณณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ ,คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ,คุณบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานกว่า 50 บริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมกาสะลองเทศบาลตำบลเกาะคา นายสันติ รังษิรุจิ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลและสมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำปาง เยาวชนสตรี ภาคีเครือข่ายสตรี จำนวน 65 คน ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีสากล" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลเกาะคา จึงได้จัดงานวันสตรีสากล และจัดการเสวนาสมัชชาสตรีขึ้น ในหัวข้อ "สถานีสำรวจแม่ญิ๋งลำปาง กับการเสริมสร้างพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติ" ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงเห็นความสำคัญของปัญหาครอบครัว และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อสังคมด้านสตรี
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการ แนวทาง และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำวัง
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 11.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พบปะราษฎร และตรวจติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภองาว ณ วัดบ้านร้อง ม.2 ต.บ้านร้อง อ.งาว และโรงเรียนบ้านหวด ต.บ้านหวด อ.งาว จังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และเสริมสร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการป่า สร้างชุมชนลดการเผาในพื้นที่
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นาย จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมผู้บริหาร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ และลงพื้นที่ไม้ผล ไม้ยืนต้นตายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภองาว ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษห้างท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและรับชมการแข่งขันกีฬา ตัวแทนจากจังหวัดลำปาง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ จาก สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง, ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากกลุ่มตัวแทนผู้จำหน่ายสลาก "กลุ่มเสรี 58" กรณี ขอคัดค้านประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เนื่องจาก มีปัญหาในการใช้งานแอพลิเคชั่น GLO Lottery Official
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
ค่ำวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชและประดับอุณาโลม พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธี มณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม และมอบหมายภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแนวทางในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน "วันพญาวัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก" ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการมาปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมุมธโช) เจ้าคณะหนใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม และการสรงน้ำสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินกิจกรรมประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เกี่ยวกับงานสลุงหลวง ก๋องใหญ่ ปีใหม่เมือง
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือสถานที่การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำทีมผู้บริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์ลำปาง ส่วนราชการ ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งตรวจนิเทศงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาภัยแล้งปี 2565 ณ หมู่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ และ หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 และสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเทียนชัย วงค์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
น.อ.สุพัฒน์ แก้วภา หน.ฝ่ายสนับสนุนเขตพระราชฐานงานชาวที่และระบบ ปฏิบัติราชการแทน หน.แผนกราชการในพระองค์ 918 และคณะ พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและสำรวจที่หมายเตรียมการเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปถัมภ์ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 (เป็นการส่วนพระองค์)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 18
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน Pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และผ่านระบบออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 สนามสอบจังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสันติ รังษิรุจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 18.30 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิถีถิ่น วิถีภูษาผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยคป.ธ.5 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจังหวัดลำปาง จัดสอบ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
วันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้ารับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าเกียรติยศ ด้านบริหารราชการ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบเงินให้มูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำชุมชุน อพม.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างทีมจิตอาสาที่จะเข้ามาทำงานด้านผู้สูงอายุ เสริมพลังเครือข่ายด้านต่างๆ มาร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง เป็นการอบรมที่เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัย
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยประจำปี 2565 (โครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) ที่บริเวณสะพานบ้านฝายน้อย ม.9 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ ประจำปี 2565-2566 ครั้งที่ 2 / 2565 โดยได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และสรุปค่าใช่จ่ายต่างๆในการช่วยเหลือสาธารณะกุศล ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยต่างๆ การบริจาดโลหิต กิจกรรมต่างๆ
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
บ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมสวนรุกขชาติพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำทีมส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่ดอยพระบาท ตามแผนปฏิบัติการ 3-7-36 ( 3 อำเภอ 7 ตำบล 36 หมู่บ้าน )
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
วันนี้ เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 ให้บริการแก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแข ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ สมาชิก อสม. จิตอาสา หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (war Room) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 เพื่อติดตามผลการดำเดินงานด้านการป้องกันไฟป่าหมอกควันและ PM.2.5ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ คพร.จังหวัดลำปาง ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติและมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อ.ห้างฉัตร
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.20 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชเมธาจารย์ (ศรีบัว ยโสธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา-เชียงราย(ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจำทรายมูล และเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช และทอดผ้าไตรประทานสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 5 ไตร ณ เมรุชั่วคราว วัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ/จุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่อ.แม่พริก ในการคุมเข้มการเดินทางเข้าจังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทางและการจราจร ทั้งเฝ้าระวังเหตุบุคคลกลุ่มเสี่ยงด้วยการสังเกตตรวจลักษณะอาการเบื้องต้น พร้อมใช้มาตรการคุมเข้มตามกระบวนการสาธารณสุขกับผู้เดินทางข้ามพื้นที่ ที่ต้องสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.ชั้น 4 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ 3 7 36 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจ.ลำปาง ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ห้องประชุมบอร์ดรูม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เชื่อมโยงกัยการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันและเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยเขตนี้
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัญเชิญพวงมาลาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วางหน้าหีบศพ พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ และอดีตผู้จัดการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ณ อาคารนิเวศธรรมานุสิฐ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมติดตามสถานการณ์ประเด็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอห้างฉัตร (ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ) บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนพร้อมหารือแนวทางการป้องกันอย่างเร่งด่วน
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 19.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ละความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมแสดงพลังธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (ธ) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเชิญ น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ในพิธีมุทิตาจิตถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการ Universal Prevention และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus จังหวัดลำปาง เพื่อประกาศความพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตลำปาง
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่แม่น้ำวัง บริเวณสะพานเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการกำจัดวัชพืช (ผักกาดน้ำและผักตบชวา)
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อพยพราษฎร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีราษฎรผู้อพยพเข้าร่วมรับเงินครั้งนี้รวม 68 ราย โดยมี นายอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมพิธี
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
ที่สโมสรจิตต์อารีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ หมู่บ้านจิตต์อารีวิลล์ 2 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจร 17 จังหวัด 19 สมาคม ประจำปี 2565
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานโดยมี นายอำเภอวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ สำหรับการกระจายของผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่อำเภอวังเหนือ ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย ( บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่องเคาะ จำนวน 24 ราย และบ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ 1 ราย) ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation (การดูแลด้วยตนเองที่บ้านภายใต้การดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์) กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวอย่างเคร่งครัด และนัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จำนวน 205 ราย และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 14 ราย
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
เย็นวันนี้ ณ บริเวณแลนด์มาร์คสะพานดำ อ.เมือง จ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน Lampang Ceramic World Class (ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34) ภายใต้โครงการมหกรรมลำปางชนะแกรนเซลล์ โดย อบจ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับจังหวัดลำปางและองค์กรหลายภาคส่วน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พรบ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ อ.เมืองปาน พร้อมติดตามผลสัมฤทธิ์ในโครงการฯ ให้ตรงกับพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ราษฎร ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมหารือต่อยอดส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรเชิงคุณภาพในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อ.เมืองปาน ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ทั้งด้านพืช ด้านดิน ประมง ปศุสัตว์ การทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือฯ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ศูนย์รวบรวมข้อและสั่งการ (war room) จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและ Pm 2.5
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
วันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยมี นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และผู้นำชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ณ ลานกิจกรรม บ้านเลขที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พืชผักดังกล่าวไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565
เวลา 08.00 น.ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไหย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวปาฐกลาพิเศษ เรื่อง "การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย " ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประขุมผ่านระบบวีติทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านนวัตกรรมกังหันน้ำพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นาย สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฝึกอบรมวิทยากรกระบวรการ (ครู ก.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Jabber ไปยังทุกอำเภอ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกิจกรรม "จิตอาสา พลิกฟื้น คืนน้ำใส ให้แม่วัง" ณ บริเวณท่าน้ำหลังโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด อ.เมืองลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม อีกทั้งหารือวาระเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มคนเดินเท้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ วังวิว การ์เด้น โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นางรัชดาวัลย์ ขันเฉียง ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลำปาง แถลงประเด็นสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค , นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แถลงประเด็นการจัดงาน DIPROM MOTOR SHOW ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงประเด็นมาตรการควบคุมและป้องกันสถานการณ์โควิด-19 โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัยการจังหวัดลำปาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง และรับทราบนโยบายผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง โดยมีแปลงเสนอขอรับงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในท้องที่จังหวัดลำปาง จำนวน 73 แปลง พื้นที่ 69,720 ไร่
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชในเขื่อนกิ่วลม ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาวัชพืชในเขื่อนกิ่วลมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การสัญจรทางน้ำ และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
เย็นวันที่ ณ ตลาดบ้านต้นยาง ต.พิชัย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่วยสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน "แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง" เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการดูแล ปรับแต่งภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ต่างๆภายในจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิ่งแวดล้อมภาค 2 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิ่งแวดล้อมภาค 2 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โปรแกรม ZOOM จากกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานการประชุม
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมรับชมการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง ระหว่าง จังหวัดลำปาง พบจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรายการกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้กําลังใจผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ฯลฯ ร่วมรับชมการแข่งขันครั้งดังกล่าว ณ สนามฟุตบอลอาทิตยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งหลังจบการแข่งขันจังหวัดลำปาง ชนะจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยสกอร์ 4 ต่อ 1
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
บ่ายวันนี้ ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารตำรวจ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประชาชนเข้าร่วมให้การต้อนรับ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 2 และมอบนโยบายแนวทางการร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting จัดโดยสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 140 คน จาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้าลำปาง Lampang Carriage Canival (ครั้งที่ 6) โดยมีสมาคมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยภายในงานได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมขบวนรถม้า Canival 1 เดียวในประเทศไทย และ การประกวดม้าสวยงาม การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับม้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ฯลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังสิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ฝ่ายออกเลขรางวัล เพื่อหารือแนวทางและการเตรียมการหมุนวงล้อรางวัลสลากกาชาด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าพบหารือข้อราชการแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
บ่ายวันที่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงสวนอนันตยศ อ.ห้างฉัตร โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอห้างฉัตร ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันในเบื้องต้นถึงทิศทางการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนอนันตยศ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ ณ หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อจัดทำโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทำงานทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านสาธารณสุข 2.ด้านการศึกษา 3.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5.ด้านสาธารณูปโภค และ ด้านพลังงานชุมชน
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการกรอกข้อมูลในระบบแพล็ตฟอร์ม Jitasa.care
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการควบคุมไฟป่าดอยพระบาท ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ในวันที่ 15 มกราคมนี้
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง​ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ COVID-19 & Home Isolation ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลลำปาง และได้เปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง (16 มิถุนายน 2564 – 9 มกราคม 2565) พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4,043 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 541.94 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 34 ราย อัตราป่วยตาย 0.84 รักษาหาย 3,281 ราย อยู่ระหว่างรักษา 171 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 1,054 ราย (ร้อยละ 26.07) ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 797 ราย (ร้อยละ 19.71) และติดเชื้อภายในจังหวัดลำปาง 2,192 ราย (ร้อยละ 54.22) พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนล่าสุด คือ สถานศึกษา สถานบันเทิง สถานประกอบการ และตลาดสดในเขตอำเภอเมืองลำปาง โดยจังหวัดลำปาง พบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) อำเภอเมืองลำปาง (ประเทศอังกฤษ) และอำเภอแม่เมาะ (ประเทศอเมริกา) มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยโปรแกรม Test & Go
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ก่อนเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 "ลำพูนเกมส์" ณ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2565 โดยจังหวัดลำปางมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน 24 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จำนวน 431 คน
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เย็นวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางไปส่งมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ONLINE NEW NORMAL ณ สวท.ลำปาง พร้อมร่วมบันทึกเทปให้โอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง และเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 ที่บริเวณห้องโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ" เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง เทศบาลเมืองพิชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการคัดกรองตรวจ ATK ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ หน่วยให้บริการคัดกรองตรวจ ATK เทศบาลเมืองพิชัย
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "DIPROM MOTOR SHOW" โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นายอรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายสกล สุพรรณบรรจง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง และ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) ร่วมแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ประชุมสรุปรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
เช้านี้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้ามิวเซี่ยมลำปาง เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ ศาลหลักเมือง หลวงพ่อดำ ศาลารูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานปฏิบัติหน้าที่
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
ช่วงเย็นวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดลำปาง และหัวหน้าสำนักงาน ปภ. ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย โดยได้ร่วมกันเข้าตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจ และหน่วยบริการประชาชน ที่ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล และจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร พร้อมพบปะเยี่ยมเยือนดูการปฏิบัติหน้าที่ และมอบสิ่งของเครื่องบริโภคต่าง ๆ ทั้งน้ำดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นสิ่งบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจแวะเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ พร้อมทั้งติดตามการจัดการจราจรและพบปะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ที่มาแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดทุ่งเกวียน
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งหารือแนวทางการเฝ้าระวังตลอดจนมาตราการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ป้องกันจังหวัดลำปาง ฯลฯ เข้าร่วม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ประชุมสรุปรายงานการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
เวลา 07.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเทศบาลนครลำปาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกๆ ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2565 นับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต การทำบุญตักบาตรในวันแรกของปีถือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>