เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดต้องชม” เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดต้องชม” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563

เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต รวมทั้งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยสืบไป
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมมอบป้ายหมู่บ้านเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนด้วย "บวร" จำนวน 2 หมู่บ้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทงดเหล้า บุหรี่ตลอดชีวิต 2. ประเภทงดเหล้า บุหรี่ตลอดเข้าพรรษา 3. ประเภทงดเหล้า บุหรี่ในโอกาสวันสำคัญ
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการออกรับบริจาคในครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 50 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 15 ราย มีผู้ผ่านการคัดกรอง 35 ราย ได้โลหิตจำนวน 20,000 ซีซี
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 4 ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมี ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งนักเรียน พนักงานขับรถ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรมฯ
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ศาลแรงงานห่วงใย ฝ่าภัยโควิด Labour Court Region V Care & Concern Covid -19 โดยศาลแรงงานภาค 5 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในการให้ข้อมูลคำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงาน การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการรับฟ้องเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และในหลายพื้นที่ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ำในหลายๆพื้นที่เบาบางลง ณ ห้องประชุมศูนย์ฯภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

เนื่องด้วยในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงได้งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบันทึกเทปอ่านสาส์น เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 โดยมีเรื่องพิจารณา/หารือ ประกอบด้วย แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 , การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปช่วงสนทนามองเมืองเหนือในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ในประเด็นการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ภายหลังการปลดล็อค ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กำหนดออกอากาศในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT NORTH)
วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอแม่พริก ณ ตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริก ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมวิชาการเกษตร กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช ในท้องที่เขตอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวน ทั้งสิ้น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน เป็นเขตควบคุมศัตรูพืชโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV)
วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563

📢📢 บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง หลังปิดหีบลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 7 หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา จ.ลำปาง
📌📌ทั้งนี้ กกต.คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ภายในเวลา 18.30 น.
วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้ง และตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และนายอำเภอเกาะคา ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์ในครั้งนี้

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ไก้แก่ อำเภอเสริมงาม สบปราบ เถิน แม่พริก เกาะคา โดยอำเภอเกาะคา มี 9 ตำบล ได้แก่ ต.ลำปางหลวง ต.ใหม่พัฒนา ต.ไหล่หิน ต.เกาะคา ต.ท่าผา ต.ศาลา ต.นาแก้ว ต.นาแส่ง และ ต.วังพร้าว มีหน่วยเลือก 115 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 50,839 คน

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด เพื่อติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรยายสรุปการดำเนินการตามมาตรการโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กอนช. และลงพื้นที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ เพื่อเร่งรัดและติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

 

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563

ในช่วงบ่าย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมติดตามความพร้อมก่อนการจัดเลือกตั้ง และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั้ง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563

ในช่วงบ่าย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านน้ำจำ ม.7 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อรับการพิจารณาต่อไป

 

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563

ในช่วงเช้า นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านทุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ให้การต้อนรับแ

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563

เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง และนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย ณ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจ.ลำปาง

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่มประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ณ อบต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บรรเทาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการแห่งที่ 3 ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวฯ ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563

เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสด CFO ชวนคุย EP.7 หัวข้อ "Leadership Response to a Crisis" แบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้นำในการนำพาให้ฝ่าวิกฤตครั้งสำคัญ จากวิกฤตหมูป่า ถึงวิกฤตโควิด

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>