กันยายน - ธันวาคม 2564 ร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง " สุข..ทุกด้าน "
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร
ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการหารือ วางแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 จังหวัดลำปาง ในปี 2565
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
วันนี้ ที่บริเวณลานรถม้า ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ แสดงและจำหน่าย สินค้าผลิตผล ที่แปรรูปจากปศุสัตว์ โดยมีนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ และมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอนต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
ที่หอประชุมจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
ที่สวนรถไฟบริเวณสะพานดำลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง ร่วมให้การต้อนรับนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย​ ในโอกาสเดินทางมาจ.ลำปาง โดยได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานดำรถไฟริม 2 ฝั่งแม่น้ำวัง ทั้งฝั่งทิศเหนือ (บ้านสบตุ๋ย ต.ปงแสนทอง) และฝั่งทิศใต้ (ต.สบตุ๋ย เทศบาลนครลำปาง) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงชาว ”สบตุ๋ย ลำปาง” ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสะพานดำร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ข่วงหลวงเวียงละกอน" ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ โดย พันเอกสันดุษิต ดีบุกคำ ประธานคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้คนลำปางและองค์กรทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าในความเป็นประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,300 ปี และอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สืบสานมาจากอดีตส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไป
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชวน สินวนาทรัพย์ บิดาของนายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ณ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการปฎิบัติ
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม“งานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565” เพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการกุศล และใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
หัองประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและคสามั่นคงของมนุษย์ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ได้มีนโยบาย อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ให้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม/และความมั่นคงคงของมนุษย์ โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์ประสานงานยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรด กลุ่มออมบุญวันละ 1 บาท ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการมองถึงอาสาสมัครในการช่วยเหลือเกื้อกลูกันตั้งแต่ครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน เป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสวัสดิการได้ยากของผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มคนยากไร้ กลุ่มคนเปราะบาง ที่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตนเอง คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ต้องการการดูแล เป็นพิเศษทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มร้อยด้วยปัจจัยหลาย อย่าง และผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด ก็คือครอบครัวและชุมชน ดังนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลล้อมแรดจึงได้พัฒนาศักยภาพผู้นำ คณะกรรมการกองทุนฯ ให้สามารถเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่ “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.” คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในชุมชน และมีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อท้องถิ่นของตนเอง อยู่แล้ว โดยอาสาสมัครฯ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำจากกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 56/2564 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อให้การเตรียมการจัดการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะต้องไม่มีการทุจริตในการสอบแข่งขัน การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก วิภาวดี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทน เข้ารับมอบ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) ระดับจังหวัด” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ “DG Awards 2021” ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ตามโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายประเสริฐ กิจสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีและได้รับเกียรติจาก - นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง - นายชูชาติ กาวีละ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง - นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ในการร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจสาธาณสุขนี้ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะให้บริการด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เหมือนเดิม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด และเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาเป็น ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัดลำปางให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอนุมัติ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดูแล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบลเข้าร่วมรับฟัง
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง โดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ณ ร้านแสร้งว่า Thai modern cuisine
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิภาส แสงศศิธร ผกก.สภ.เถิน นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามข้อเท็จจริงกรณีมีผู้สมัคร ส.อบต.ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงมัคนายกวัด ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง อบต.
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระ ณ บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "Zero Toleranca คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต"
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "Zero Toleranca คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต"
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "บุญวาทย์ 123 ปี เรียนรู้อย่างมีความสุข ในยุคเทคโนโลยีมุ่งเน้น 8C มีนวัตกรรม" ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครบรอบ 123 ปี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานฯ โดยมี นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารสโมสรเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดและผู้นำชุมชนที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายสรวิชญ์ หงษ์พาเวียน กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามะโอ และนาย​ศักฎาณุวัฒจ์​ ยุวารี เยาวชนชุมชนท่ามะโอ ผู้แทนชุมชนคุณธรรมฯ เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "เสน่ห์ผ้าทอ สานต่อผ้าถิ่น เมดอินลำปาง" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการจัดนิทรรศการครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมี อัยการจังหวัดลำปาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายอำเภอและผู้แทนอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือพระราชทานฯ และจะนำไปส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้หมอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล การนี้ที่ประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ทั้งงานก่อสร้างวัดและฌาปนสถาน , งานก่อสร้างระบบประปา , งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า , การจ่ายค่าชดเชย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน งบประมาณ และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนการพิจารณาผลการทบทวนคำขออุทธรณ์ราษฎรอพยพ 5 หมู่บ้าน ตามประกาศคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง / ผอ.รมน.จ.ลำปาง รับการคารวะ จาก พล.อ.ต. จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ (ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.) และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่บริเวณหน้าสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายเทียนชัย วงศ์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมทั้งมีการอภิปราย/บรรยายในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ความสมดุลเศรษฐกิจกับการควบคุมโควิด-19 ประสบการณ์ในการควบคุมระดับพื้นที่ และ สถานการณ์แนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมป้องกันโรคตามพื้นที่ จากวิทยากร บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาพื้นที่แม่เมาะหลังการปิดเหมือง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางและในบริบทของพื้นที่ปัจจุบัน
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางเป็นเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวภายใต้โครงการ "ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 จำนวน 13,000 ผืน พร้อมรับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสันโป่งวิทยา โดยได้มีการจัดพิธีมอบฯ ณ โรงเรียนสันโป่งวิทยา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และจะนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง ในการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Lampang Model) เพื่อให้เกษตรกรสามารถศึกษาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง ได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก และชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง" มี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และประชาชน ร่วมประกอบพิธีจุดผางประทีปบูชาพระธาตุ, ฟังเทศน์ "อานิสงส์ผางประทีป" แบบพื้นเมือง, บูชาโคม และชักโคม, สะเดาะเคราะห์ในสะเปาหลวง จากนั้นร่วมแห่สะเปาหลวง และโคมสาย จากลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และจากกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ไปยังท่าน้ำหลังจวน และทำพิธีล่องสะเปาหลวง ตามรอยเจ้าหลวงนครลำปาง และห้อยโคมสายถวายเป็นพุทธบูชา
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระธาตุศรัทธาสามัคคีเจดีย์นิมิตรมงคล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) นำขบวนเครื่องกฐินและบริวาร ก่อนนำผ้ากฐินและบริวารกฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามวินัยพุทธานุญาติ โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอห้างฉัตร คณะจิตศรัทธา และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐินดังกล่าว ณ วัดขามแดง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อรับทราบผลการพิจารณาแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา นำต้นกฐินนั่งรถม้าแห่รอบเมือง เพื่อนำถวาย ณ วัดศรีรองเมือง ภายใต้งานบุญ "นั่งรถม้าทอดกฐิน หนึ่งเดียวในโลก" พร้อมกิจกรรม “งานรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกเมืองเหนือ” โดยสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา และการท่องเที่ยว ตลอดจนการทำนุบำรุงซ่อมแซมศาสนาสถานที่สำคัญ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรถม้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะรถม้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองลำปาง และวัดศรีรองเมือง เป็นสถานที่เก่าแก่ มีศิลปะพม่าที่สวยงาม อายุประมาณ 115 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11 / 2564 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ และ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท1 ศธจ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยได้ร่วมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานและแนวทางการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการและกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่อง ครูอัตราจ้าง อำเภอแม่เมาะ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฯ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันหารือและร่วมหาทางออกในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ถูกต้อง
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.30 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมการจัดงานที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนและบางกิจกรรมจัดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน รวมทั้งการเตรียมพร้อมในส่วนต่างๆเช่น มาตรการความปลอดภัยและการจัดระเบียบด้านการจราจร มาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงการบริหารจัดการแม่น้ำวังให้มีความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง จัดงาน "วันที่อยู่อาศัยโลก จังหวัดลำปาง" ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเกิดรูปธรรมในพื้นที่ตำบล จังหวัด เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบล และเกิดการขยายผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มีความพร้อมในการจัดการพื้นที่
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่จังหวัดลำปางได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ระบบขนาด L บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร งบประมาณ 5,200,000 บาท 2 โครงการตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร งบประมาณ 490,000 บาท 3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวง (ฝายต้นสน) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย ต.ศาลา อ.เกาะคา งบประมาณ 1,176,000 บาท และ 4 โครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำบ้านเกาะยะ-แม่หยวก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา งบประมาณ 415,000 บาท โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะในการลงพื้นที่ ทั้งนี้ มีนายอำเภอเกาะคา ผู้แทนนายอำเภอห้างฉัตร รวมทั้งนายกเทศมนตรีตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนผู้ได้รับประโชน์ในพื้นที่ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวด้วย
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ เชื้อเขียว) อดีตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ และอดีตผู้จัดการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยทางวัดบ้านใหม่ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อาคารนิเวศธรรมานุสิฐ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปางได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2564 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15.30 น. ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด อ.แม่ทะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวตามโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจำนวนมาก สามารถช่วยเกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำหน่ายในโครงการจะได้ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง พร้อมด้วย นายอำเภอแม่เมาะ สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรับฟังปัญหา และหารือแนวทางร่วมกัน กรณีพบคลัสเตอร์งานบวช บ้านทาน หมู่ 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง และอำเภอกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว รวมจำนวน 1,000 เล่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ตร.), พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานสายงานรักษาความมั่นคงภายใน ประจำปี 2565 ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 3 และ กอ.รมน.จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Zoom Meeting ) เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจและบทบาท หน้าที่ ที่ระบุและกำหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการของหน่วยในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 53 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ที่จะถึงนี้
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจ.ลำปาง และประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นาโมเดล" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบใหม่ โคก หนอง นาโมเดล นางดวงดาว กูริโอโสไนอาเร็ตตี้ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมเยือน ชมฐานการเรียนรู้ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการดำเนินงาน
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการ
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้กับข้าราชการและข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าฯระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมพิธีฯ โดยได้มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน จำนวน 3 ลาย ให้แก่พัฒนาการจังหวัดลำปาง และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนเป้าหมาย เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวง”มหาเศรษฐีเนรมิต”(คุณแม่ ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ตระกูลไตรรัตนภักดี และมหาศรัทธาอุปถัมภ์) ณ วัดบ้านแก่น อ.สบปราบ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สุนีย์ วิเลปนานนท์ สมาชิกอาวุโสเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมพิธี ณ สุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ น.ส.อรจิรา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในพิธีฌาปณกิจ ที่สุสานไตรลักษณ์ อ.เมืองลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ น.ส.อรจิรา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ วัดศรีล้อม อำเภอเมืองลำปาง
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันนี้ ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางยกระดับความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่ แบบครบวงจรตามโมเดล BCG และร่วมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมืออุตสาหกรรมไม้ไผ่แบบ BCG-ลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นพ.สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.วังเหนือ ซึ่งพบว่า มีมาตรการเชิงรุกทั้งการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมด้วย ATK ถึง 2,000 ชุด ด้วยการควบคุม กำกับดูแล สื่อสารความเสี่ยง สร้างการรับรู้ในพื้นที่โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมนำทีม mobile vaccine กำหนดเป้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ร้อยละ 70
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:00 น ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักวิชาการ ผู้รู้ ช่วยกันเรียบเรียงในภาษาที่ง่าย เผยแพร่ไปสู่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ในทุกจังหวัด ทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้เด็กสามารถเติบใหญ่ และทำให้ผู้ใหญ่สามารถแนะนำลูกหลาน ให้มีความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุด ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ด้วย อันจะยิ่งทำให้สามารถทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ในสารานุกรมสามารถแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับพวกเราชาวไทย
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่โรงมหรสพ ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีม่า เซนทรัลพลาซ่าลำปาง
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 52/2564 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานจ.ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางการจัดงานประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัดภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
นางพรศรี บุญธนสถิตย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้บริหารองค์กร/สมาคมภาคเอกชน ดำเนินโครงการ "ชาวลำปาง ร่วมใจช่วยรถม้า" ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา พร้อมนั่งรถม้าชมเมืองผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของลำปาง
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City) โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนในพื้นที่ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (Depa) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดลำปางไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มนักเรียน ในการรับวัคซีน ณ ห้องประชุม โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นการรับวัคซีนเข็มที่ 2 (ไฟเซอร์) โดยมีนักเรียนที่เขารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 1,528 คน บรรยากาศการรับวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด เพื่อให้พร้อมใช้บริการและเป็นไปตามมาตรการป้องกันของสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับชมรมนายอำเภอจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Meet the press ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ตลอดจนผู้บริหาร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ลานกิจกรรม JJ PARK ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัลและหนังสือดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบชุดให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้กักตัวที่ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย เซ็ตเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว/ ยาพาราเซตามอล/เทอโมมิเตอร์วัดไข้/หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง จากนายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง และคณะจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ส่งต่อให้ผู้กักตัวที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
ณ ห้องอาลัมภางค์ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานสถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมกับนำเสนอปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวรา สุขแสน อัยการจังหวัดลำปาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบรางวัลโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นของจังหวัดลำปาง ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัดลำปาง และนายกกิ่งกาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางรุ่งระวี มีทองคำ, นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์, นางสิริพร สัตตบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุม จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง" โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการใช้ชุดทดสอบ ATK สำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิชัย
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
ช่วงเช้า นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม "ใส่บาตรกาดงาย" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม "ใส่บาตรกาดงาย" หรือการใส่บาตรตลาดเช้า ณ บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานชุมชนท่ามะโอ ร่วมให้การต้อนรับ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในการตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่บริเวณลานหน้าวัดประตูป่อง
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย ภัยหนาว และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์สาธารณภัย (ภัยหนาว และไฟป่าและหมอกควัน) ในปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดเดินทางมายังชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 นี้
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
ช่วงบ่าย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่าง พร้อมวางแผนต่อยอดใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงที่สุด
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชาจากใบเชียงดา ชมกรรมวิธีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และจากนั้นได้เดินทางต่อไป หมู่บ้านเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดหอม กรรมวิธีการผลิต และได้พูดคุยพบป่ะกับชาวบ้านเกษตรกรผู้ผลิตและขายเห็ดหอม
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้เชิญหิรัญบัฎ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายพระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพรักและศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เย็นวันนี้ คณะตรวจสอบตลาดหลักเมืองตลาดออมสิน นำโดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามกรณี ผู้ค้าร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ผ่อนปรนให้สามารถขายของบริเวณทางเท้า ณ ตลาดหลักเมืองและตลาดออมสิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วย ส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่และสมาคม/ชมรมภาคการท่องเที่ยว, อาหาร ,เครื่องปั้นดินเผา กว่า 13 สมาคม/ชมรม ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการทำงานร่วมระหว่างสมาคม/ชมรมการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาลำปาง ให้เป็น "เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" มุ่งเน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทั้งภาคการผลิตและบริการ เช่น ที่พัก กิจกรรม การเดินทาง ของที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์ และอาหาร ให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากโคติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ณ บ้านบอมพัฒนา หมู่ 6 อ.แม่ทะ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้เกิดเหตุโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ขึ้น ครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดได้ประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน ในชนิดสัตว์ โค กระบือ เรียบร้อยแล้ว
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ตลาดหลักเมือง และตลาด​ออมสิน รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลผ่อนปรนให้วางขายสินค้าตามเดิม ตามที่เทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศงดตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนถนนและทางเท้า ถนนบุญวาทย์ และถนนราชวงค์ ต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการคัดกรอง เว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานพิธีเชิญ หิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภองาว โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้พิธีเชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วยนายอำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการ คณาจารย์ ท้องถิ่น/ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลสบป้าดที่รองรับวิถีใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยส่งเสริมร้านตูบฮ่อมดอย น้ำตกตาดหลง ผาตาปวน ต.สบป้าด เป็นจุดเช็คอินและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อ.แม่เมาะ ยกระดับการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเกษตรอำเภอแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รับทราบสถานการณ์น้ำ พร้อมหารือแนวทางวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 64/65 ณ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง และอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประชุมเพื่อหารือการดำเนินภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลสำเร็จเกิดประสิทธิผล ซึ่งที่ประชุมมีการรายงานแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนกว่า 254 โครงการ งบประมาณกว่า 319 ล้านบาท ทั้งการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ การปศุสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การตลาด, พัฒนาแหล่งน้ำและกองทุนต่างๆ
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึก โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อใช้ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10 / 2564 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอรายชื่อประธาน รองประธาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2563 ในข้อ 20.เมื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำเสนอรายชื่อ คพรฟ.ทั้งคณะ และบุคคลที่ คพรฟ.เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานที่ได้รับการสรรหา ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานจำนวนไม่เกินสองคนและกรรมการอื่นต่อไป
วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของส่วนราชการ อำเภอ และ อปท. ที่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ
วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนลำปางเป็น Smart City โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง คณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)จังหวัดลำปาง หารือร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (Depa) ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการทำงาน บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวลำปาง โดยมี นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น.นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีข้อจำกัดและปัญหาอยู่เล็กน้อย ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และสร้างกำแพงที่เป็นแนวเขต ทำให้น้ำเคลื่อนตัวไม่สะดวก เวลาเกิดฝนตกและมีมวลน้ำเยอะ น้ำจะลงไหลช้าและน้อย จนทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และได้ทำการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าน้ำจะท่วมขังในระยะเวลาน้อยลง หรือไม่เกิดการท่วมขังเลย
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564
เช้าวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสมัครรับเลือกตั้ง อบต.วันแรก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ภายหลังจากที่ กกต.ได้กำหนดให้จัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ และได้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 64/65 ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวย "ศึกชิงแชมป์มวยไทยสุรวลือไชยมหากุศล" ประจำปี พ.ศ.2564 และกล่าวแสดงความยินดีพิธีเปิดสนามมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ คณะทำงานในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สนามมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564
วันนี้ เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และทบทวนมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
บ่ายวันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้
วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายอำเภอและผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 3 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ครั้งที่ 1/2564 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video/Web Conference ซึ่งจังหวัดลำปาง เสนอแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กว่า 3 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำ แหล่งน้ำ และลำห้วยต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่พริก เกาะคา แจ้ห่ม และวังเหนือ
วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
บ่ายวันนี้ ที่เรือนรับรอง กฟผ.แม่เมาะนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หารือร่วมกับ คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานลำปางที่ 2 และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำช่วงสิ้นสุดฤดูฝน ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ในอำเภอแม่เมาะ มีปริมาณน้ำรวมกันเหลือเพียงประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า หากไม่มีน้ำต้นทุนมาเติมในอ่าง จะต้องดำเนินการสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลม
วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมสักการะสิ่งสักสิทธิ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางวันแรก
วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย 5 ตุลาคม ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเป็นการสักการะดวงพระวิญญาณ และน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจ คุณงามความดี ตลอดจนเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ผู้ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อนครลำปาง
วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฝ่ายอัยการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานองค์กรจากทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อพบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด ในการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน" ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในฐานะพ่อเมืองลำปาง คนที่ 45 อาทิ องค์หลวงพ่อดำ หรือ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เสาหลักเมือง ศาลเจ้าที่ กราบสักการะองค์รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิเข้าถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเดิม และเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ พระยาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง และศาลเจ้าแม่สุชาดา
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564
เวลา 09.59 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง ได้เดินทางถึงที่พักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณรอบพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่นายสิธิชัย จินดาหลวง จะเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะพ่อเมืองลำปางคนที่ 45 ในเช้าวันพรุ่งนี้ (1 ตุลาคม 2564) อย่างเป็นทางการ
วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564
เช้านี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดปทุมธานี ในเวลา 09.09 น.
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
เย็นวันนี้ (28 ก.ย.64) ที่บริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง แสดงความยินดีและร่วมส่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีกำหนดการเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.64)
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีข้อสั่งการในประเด็นการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย การจัดการขยะติดเชื้อ สถานการณ์โควิด-19 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. ที่ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 โดยมีนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง แถลงเรื่องภาวะเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน และด้านอุปสงค์ ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ปี 2564 พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงแผนงาน/โครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ในปี 2565
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ที่บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 / 2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการ จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
วันนี้ เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็ก 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบและกล่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ และจะส่งมอบให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แจกจ่ายไปยังกลุ่มเปราะบางต่อไป
วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564
ประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรถยนต์และวัสดุสิ่งของทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564
เวลา 10.30 น. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ ฝายหลวงบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นศูนย์สําหรับบัญชาการและสั่งการด้านน้ำของจังหวัด ทําให้การติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง จัดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประกอบพิธีเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้าน องค์กร และบุคคลผู้มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ (20 ก.ย.64) ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้คัดเลือกตัวแทนผู้ที่ได้รับทุนซึ่งมีภูมิลำเนาใกล้สถานที่จัดพิธีมอบทุนฯ เข้าร่วมพิธีจำนวน 5 ทุน จากจำนวนทั้งหมด 185 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ New Normal 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการปกครอง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 18 ราย เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณงามความดีในหน้าที่ราชการ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 46/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามมาตรการป้องกันต่างๆ ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรม ของสำนักงานอัยการสูงสุด"หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับสูง" รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ "บทบาทในการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการของผู้นำ" ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564
บ่ายวันที่ 15 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
บ่ายวันนี้ ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 09/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง นางเขมฤดี จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการประชุมจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมฯ เห็นชอบการตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาพิจารณา วางแนวทางการบริหารจัดการอัตราค่าบริการของโรงกำจัดขยะแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง รวมทั้งการวางแนวทางป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งข้ามเขตจังหวัด
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 และภาพรวมการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่ โดยระบุข้อมูลสถานการณ์จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย ข้อมูลภาพรวมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวมทั้งสิ้น 1,840 ราย รักษาหายแล้ว 1,754 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 72 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 56.09 มาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดพบมีเพียงร้อยละ 9.13
วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเสวนา โครงการ สืบสานตำนานปราชญ์ หัวข้อ "ปราชญ์กับการดำรงวิถีชีวิตบนฐานความพอเพียง" ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 12.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารองค์กรมืออาชีพ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง รับฟังผ่านระบบ Zoom และห้องประชุม 105 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อำเภอเกาะคา
วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564
เช้าวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โซนใต้) รูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTx) ด้านการรองรับสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 อำเภอ โซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอเถิน เสริมงาม สบปราบ แม่พริก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการอบรมและมอบแนวทางให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง พระภิกษุ และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 418 คน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ผู้ว่าอยากเล่า : ประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐ โดยมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และผู้ที่สนใจ จำนวน 200 คน รับฟังผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2566 - 2570 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 50 คนในพื้นที่ตำบลต้นธงชัยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าที่รพ.สต.และอสม.ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 11.45 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 11.45 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมืองลำปาง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ แก่คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการอพยพราษฎร ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG&MP) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำประธานชุมชน ทั้ง 64 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวม 120 คน ร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3
วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการประเมินผลผังเมืองรวม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
<< ข่าวก่อนหน้านี้ >>