หน้าหลัก

คณะกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง
อำนาจหน้าที่
download เอกสาร
ภาพกิจกรรม
ผลงานปี 2553
ผลงานปี 2554

แบบฟอร์มการร้องเรียน

คุณต้องการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลหรือไม่


   ต้องการ
   ไม่ต้องการ

         

     ผลการ Vote
    แสดงความคิดเห็นFree website counter

password 28548
เริ่มนับ 20 พ.ย. 52ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

     สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ.2552 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2552 ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดจะถูกสอดส่องดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการในจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและผู้แทนภาคต่าง ๆ


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 ต่อ 28522, 28621

ปรับปรุง : 8 ก.ย. 53