ดาวน์โหลด
  โครงการพระราชดำริ (.xls)
  อ่างน้ำในพื้นที่ จ.ลำปาง (.xls)
มีข้อเสนอแนะได้ที่ lampang@moi.go.th
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027
ปรับปรุง : xxxxxxxxxxx