ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของจังหวัดลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง ปี 2563


ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของจังหวัดลำปาง
(ลว.
15 ตุลาคม 2562)

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (1 กรกฎาคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (24 มิถุนายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (23 มิถุนายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (23 มิถุนายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (17 มิถุนายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (10 มิถุนายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (30 เมษายน 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (5 มีนาคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (8 มีนาคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (23 มีนาคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (12 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (17 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (20 มกราคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (3 มกราคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (3 มกราคม 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดลำปาง (17 ธันวาคม 2562)
 
 

 

 

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบทวิเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549