กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
7 ก.พ. 2561

สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ

คลิกดูรายละเอียด 
23 ม.ค. 2561

จังหวัดลำปางได้จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม

คลิกดูรายละเอียด 
15-16 มี.ค. 2561

จังหวัดลำปางได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คลิกดูรายละเอียด 
8 มี.ค. 2561

จังหวัดลำปางจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง

คลิกดูรายละเอียด 
ดูข่าวทั้งหมด
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง