กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
7 ก.พ. 2561

สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ

คลิกดูรายละเอียด 
23 ม.ค. 2561

จังหวัดลำปางได้จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม

คลิกดูรายละเอียด 
9 ธ.ค. 2560

จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

คลิกดูรายละเอียด 
8 มี.ค. 2561

จังหวัดลำปางจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง

คลิกดูรายละเอียด 
ดูข่าวทั้งหมด
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง