กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมฯ
7 ก.พ. 2561

จังหวัดลำปางได้จัดประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม
23 ม.ค. 2561

จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
9 ธ.ค. 2560

จังหวัดลำปางจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง
8 มี.ค. 2561

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง