ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564

 
  • การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง 

      1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

      2) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ (การประชุมปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง (โครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง)

  • ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปีล่าสุด
      1) รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 1/2564

      2) รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 2/2564

      3) รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 3/2564
 

 
 

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549