ร่วมสร้างสรรค์  เดินหน้าลำปาง "สุข...ทุกด้าน"

 

โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดลำปาง

โครงสร้างและการจัดองค์กรจังหวัดลำปาง และหน้าที่ที่สำคัญของส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

 


© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved 
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th
 
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549