หอประวัติศาสตร์นครลำปาง
(Nakhonlampang Historical Center)

พิธีเปิดป้ายหอประวัติศาสตร์นครลำปาง และความเป็นมาของการจัดตั้งหอประวัติศาสตร์นครลำปาง  

     วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์นครลำปาง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) ถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

     จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดตั้งหอประวัติศาสตร์นครลำปางขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (หลังเดิม)  ซึ่งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหลังเดิม เป็นอาคารไม้สักที่มีสภาพทรุดโทรม และมีอายุเก่าแก่มานานหลายสมัย โดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้สร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหลังใหม่ เพื่อทดแทนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) ดังนั้น จังหวัดลำปางได้บูรณะ ซ่อมแซมและจัดทำเป็นหอประวัติศาสตร์นครลำปาง  เพื่อให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดลำปาง สำหรับเยาวชนรุ่นหลังตลอดจนผู้สนใจและประชาชนทั่วประชาชนทั่วไป ได้ศึกษารวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเยี่ยมชม ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะได้มาเยี่ยมชมและรับทราบถึง ประวัติความเป็นมา ของนครลำปาง ตั้งแต่ยุค พ.ศ.1223 นับจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ่านกาลเวลามานานถึง 1,335 ปี โดยในเนื้อหาเบื้องต้นของหอประวัติประวัติศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 6 งานหลัก คือ

      1. ประวัติศาสตร์เจ้าผู้ครองนครลำปางในทิพย์จักราธิวงศ์
      2. รัตนนารีศรีนครลำปาง
      3. ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ณ นครลำปาง
      4. รายนามผู้ว่าการเมืองนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตั้งแต่คนที่ 1 ถึงปัจจุบัน
      5.รางวัลความภาคภูมิใจของจังหวัดลำปาง
      6. ห้องจัดแสดงความสัมพันธ์ลำปางจิ่งเต๋อเจิ้นในด้านเซรามิก

    หอประวัติศาสตร์แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครลำปางที่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จะสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนเยี่ยมชมถ่ายรูปศึกษาข้อมูล เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการนั่งรถม้าอันเป็นสัญลักษณ์ หนึ่งเดียวของประเทศไทย รวมทั้งการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญต่างๆ ในหอประวัติศาสตร์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้เปิดใช้ชมหอประวัติศาสตร์นครลำปางต่อไป

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดลำปาง 
29 กันยายน 2558