ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาท เรื่องการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 4 หน่วยงานดังนี้ อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเห็ดเข็มทองบรรจุถุงและผักบรรจุถุง ของท็อปส์ มาร์เก็ต ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศดธ.ลป.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00 น. ศดธ.ลป. ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน กรณีปัญหาความเดือดร้อนเสียงดังจากการเปิดเพลงและแสดงดนตรีสด ของร้าน "ฮ้านฅนเมือง ตั้งอยู่ถนนวังขวา, ร้านสกาล่า ตั้งอยู่ถนนเวียงละกอน และร้านมดยิ้ม ตั้งอยู่ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง, อำเภอห้างฉัตร ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่บริเวณของนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่พื้นถนนสาธารณะของบ้านเช่า (ไม่ทราบบ้านเลขที่) ตั้งอยู่ถนนเลียบแม่น้ำวัง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและเจรจาพูดคุยผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการนัดบ้านทาวเฮาน์จำนวน 8 หลัง ที่ได้ทำการปล่อยน้ำเสียลงสู่ถนนสาธารณะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ของชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีกองขยะสะสมเป็นจำนวนมาก และทางผู้ถูกร้องยินดีที่จะให้ทางเทศบาลนครลำปาง ดำเนินการจัดเก็บขยะให้เรียบร้อยบางส่วนแล้ว
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นของกำมะถันโดยการเผาทำให้เกิดควันไฟ ของโรงงานผลิตไม้ตะเกียบและไม้จิ้มฟัน ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและพูดคุยเจรจากับเจ้าของโรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง
   ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และขอให้ตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม เนื่องจากมีพระภิกษุมีการกระทำในลักษณะหลอกลวงประชาชน ให้หลงเชื่อและศรัทธาว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ในการนี้ได้แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า จากกรณีดังกล่าวสรุปว่า เขตพื้นที่ดังกล่าวเตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งไม่พบการบุกรุกป่า และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด จากการบุคคลทราบว่า มีชายนุ่งขาวห่มข่าว 1คน และพระภิกษุ 1 รูป โดยธุดงค์มาจากต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันได้ออกจาพื้นที่แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่พบพระภิกษุสงฆ์,สามเณร และบุคคลตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติส่งมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน จังหวัดลำปาง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลำปาง
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ กรณีองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่ง อำเภอแจ้ห่ม ขุดดินถมลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ทำให้เวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะท่วมพื้นที่ทำนาของผู้ร้อง และได้แจ้งให้อำเภอแจ้ห่มตรวจสอบ นั้น ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวที่ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาดำเนินการขุดลอกหนองปึ๋งและทำถนนพร้อมระบายน้ำขึ้นมาใหม่ ซึ่งปัจจุบันดินโคลนที่ถมถูกน้ำฝนกัดเซาะไหลลงทางระบายน้ำ ทำให้บริเวณทางระบายน้ำตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นกีดขวางทางระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำที่นาไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 สาขาเชียงใหม่ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดความเสียหายจากการขุดเจาะวางท่อประปา ส่งผลกระทบทำให้โครงสร้างภายในบ้านได้รับความเสียหาย บริเวณพื้นที่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ร้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ได้ดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขในส่วนที่เสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว และทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานผลิตลูกชิ้นแห่งหนึ่ง โดยทุกฝ่ายเจรจาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขอให้ผู้ประกอบการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ EM เพื่อบรรเทาลดกลิ่นเหม็นของบ่อบำบัดน้ำเสียในปริมาณที่เหมาะสม และเปิดเครื่องเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้ง ทำความสะอาดโรงเรือนผลิตให้ถูกสุขลักษณะ และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการนำตัวอย่างน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำ ส่งตรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของวิศวกรสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ประกอบการยินดีและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุข เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีน้ำเสีย บ้านจิตอารีย์วิว 1 ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียน ซึ่งในเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์แล้ว ชาวชุมชนได้พยายามแก้ไขเบื้องต้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในช่วงบ่ายของวันนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เจ้าของบ้าน ที่ประกอบการอาหาร ปรับปรุงบ่อดักไขมันภายในบ้านและจัดเก็บให้เรียบร้อย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันในครั้งนี้
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายอำเภองาว เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ตีบ ประชุมชี้แจงให้กับชาวบ้านตำบลแม่ตีบ กรณีความกังวลเรื่องการอนุญาตให้เอกชนทำการขุดเจาะสำรวจแร่พลวง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอกคำใต้ หมู่ที่ 5 บ้านแม่งาว ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งจากการชี้แจงยังไม่มีเอกชนรายใดได้อาชญาบัตรสำรวจแร่พรวง ในเขตตำบลแม่ตีบ อำเภองาว ทั้งนี้ชาวบ้านได้มีความเข้าใจ และพึงพอใจต่อการชี้แจงดังกล่าวแล้ว
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประธาน อสม. ชุมชนพระบาท และตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุเดือดร้อน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีการถมดิน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ทำให้น้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำทิ้ง รวมทั้ง มีสัตว์มีพิษเข้าบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ในช่วงฝนตกในพื้นที่พระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยร่วมพูดคุยเจรจาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะขอหารือเจรจากันในกลุ่ม ของผู้ได้รับผลกระทบว่ามีความต้องการที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเชิญผู้ดูแลในพื้นที่โดยตรงเข้าร่วมเจรจากันอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปกันต่อไป
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แขวงทางหลวงที่ 1 ลำปาง และสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนทุกข์/ร้องเรียน กรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง นำโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธงชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีร้านอาหารแห่งหนึ่ง สร้างความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นในการปรุงอาหารและส่งเสียงดัง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยร่วมพูดคุยเจรจาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุปได้ว่า ทุกฝ่ายตกลงกันและขอให้ผู้ประกอบการย้ายห้องครัวที่อยู่เดิม ติดกับบ้านผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง ย้ายปล่องควันระบายกลิ่น จุดล้างจาน ให้มาอยู่ในบริเวณตัวบ้านของผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 7 เดือน ให้แล้วเสร็จ โดยให้ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัยเข้ามากำกับดูแลในเรื่องของแบบแปลน ให้คำปรึกษาชี้แนะในการดำเนินงานให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการงดใช้เสียง (เครื่องเสียง) ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจแนวทางการแก้ไขต่อกรณีดังกล่าวแล้ว
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดังกล่าวชำรุด มาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้สัญจร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายแก้ไขปัญหา ผลปรากฏว่าคณะกรรมการหมู้บ้านได้ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเรียบร้อยแล้ว
  
  วันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าท่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีปัญหาการสร้าง ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงรุกล้ำถนนสาธารณะในพื้นที่บ้านป่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง มีกลิ่นเหม็นรบกวน จากกองเศษขยะและสิ่งปฏิกูลของสุนัขและแมว บนถนนสาธารณะ ทางเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้าน เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและขอคืนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเจ้าของบ้านยินดีและปฏิบัติตามคำแนะนำ รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนช่วยสอดส่องและดูแล พร้อมทั้งทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ แก่ประชาชนต่อไป
วันที่ 19 เมษายน 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตำบลบ่อแฮ้ว ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีปัญหาความเดือดร้อน จากควันและกลิ่นเหม็นรบกวนจากการเผาถ่าน ในพื้นที่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จากการสอบถามเจ้าของจำนวน 2 ราย พบว่า ไม่มีการเผาถ่านมานานแล้ว แต่ยังมีเหลือร่องรอยการเผาทิ้งไว้ ทางเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของเพื่องดการเผาถ่าน และทางเจ้าของยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ กับประชาชนต่อไป
 
         
  วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีสถานประกอบการทำปลาทู ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำแม่ตุ๋ย และได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น จากข้อมูลเบื้องต้น ในการตรวจสอบสถานประกอบการทำปลาทู ทั้ง 5 แห่ง พบว่า ไม่มีการทำบ่อพัก/บ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการ/ปรับปรุงติดตั้งระบบกรองน้ำ พร้อมทั้งทำระบบบ่อพัก/บ่อบำบัดน้ำเสีย และผู้ประกอบการ ทั้ง 5 แห่ง ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน   31/3/2560
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่คูคลองชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง อำเภอเมืองลำปาง เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บมาเป็นระยะเวลานานจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย รวมทั้งมีสัตว์เลื่อยคลานและยุงลายเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในการนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้ประสานเทศบาลนครลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางเทศบาลนครลำปาง ได้นำชุดกู้เก็บวัชพืชดำเนินการทำความสะอาดบริเวณคูคลองด้านหน้าวัดแจ่งหัวริน ฝั่งซ้าย ส่วนด้านฝั่งขาว เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการในวันจันทร์ต่อไป     31/3/2560
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
   

 

Download เอกสาร
 แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60
>> ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 15/9/59
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 9/9/59
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 31/8/59
>> ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   17/8/59

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559) - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ