ความสำเร็จผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ครบรอบ 4 ปี  • Picture 10
  • Picture 9
  • Picture 8
  • Picture 7
  • Picture 6
  • Picture 5
  • Picture 4
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1


    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ
download ภาพ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2561  นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง ธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้รับเหมา ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการเจาะ ตอก ทุบ ตัดเจียรเหล็ก และทำงานเกินเวลาของผู้รับเหมาตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. จากการปรับปรุงก่อสร้างอาคารธนาคารแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุย หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้ ขอให้ทางผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างปรับปรุงในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และควบคุมเสียงในการทำงาน สำหรับการตัดเหล็ก ทางผู้รับเหมาจะตัดเหล็กนอกสถานที่และนำมาประกอบที่หน้างาน พร้อมทั้งงานเก็บสี จะระมัดระวังไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน โดยทางผู้รับเหมาจะปิดหน้าต่างที่เคยเปิดระบายไว้ทั้งหมด เพื่อบรรเทาเหตุเดือดร้อน รำคาญข้างเคียง โดยจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงยุติเรื่อง
  
วันที่ 23 สิงหาคม 2561   นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำปาง รองประธานชุมชน ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนกรณีปัญหาการปล่อยน้ำเสีย บริเวณบ้านไม่ทราบเลขที่ อยู่ถนนท่านางลอย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้ จากการตรวจสอบบ้านผู้ร้อง พบว่าสภาพใต้ถุนบ้าน มีลักษณะเป็นแอ่งรองรับน้ำ มีหญ้าขึ้นรกปกคลุม พบกองขยะเน่าส่งกลิ่่นเหม็น แต่ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำเน่าเสียแต่อย่างใด ซึ่งบ้านที่อยู่ติดกับผู้ร้องทั้งสองหลังมีีการติดตั้งบ่อพักน้ำเสียอย่างถูกต้องและไม่ได้มีการปล่อยน้ำเสียไปยังบ้านผู้ร้องตามที่ได้ร้องเรียนไว้ ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงยุติเรื่อง
   
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลนครลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีปัญหาการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและบนถนน บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนของเทศบาลนครลำปาง (ข้างสวนสาธาณะเขลางค์นคร) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีการตั้งร้านจำหน่ายสินค้ากีดขวางทางสัญจร และบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลลำปาง ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
 
   

 

Download เอกสาร
 รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   14/3/61
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   2/3/61
>>  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   20/2/61
>>  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   8/2/61
>> แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559) - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ