ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ
download ภาพ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำเน่าเสียลงสู่พื้นถนนสาธารณะของบ้านเช่า (ไม่ทราบบ้านเลขที่) ตั้งอยู่ถนนเลียบแม่น้ำวัง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและเจรจาพูดคุยผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการนัดบ้านทาวเฮาน์จำนวน 8 หลัง ที่ได้ทำการปล่อยน้ำเสียลงสู่ถนนสาธารณะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ของชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีกองขยะสะสมเป็นจำนวนมาก และทางผู้ถูกร้องยินดีที่จะให้ทางเทศบาลนครลำปาง ดำเนินการจัดเก็บขยะให้เรียบร้อยบางส่วนแล้ว
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็นของกำมะถันโดยการเผาทำให้เกิดควันไฟ ของโรงงานผลิตไม้ตะเกียบและไม้จิ้มฟัน ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและพูดคุยเจรจากับเจ้าของโรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง
ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และขอให้ตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม เนื่องจากมีพระภิกษุมีการกระทำในลักษณะหลอกลวงประชาชน ให้หลงเชื่อและศรัทธาว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ในการนี้ได้แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า จากกรณีดังกล่าวสรุปว่า เขตพื้นที่ดังกล่าวเตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งไม่พบการบุกรุกป่า และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด จากการบุคคลทราบว่า มีชายนุ่งขาวห่มข่าว 1คน และพระภิกษุ 1 รูป โดยธุดงค์มาจากต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันได้ออกจาพื้นที่แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งไม่พบพระภิกษุสงฆ์,สามเณร และบุคคลตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการตาม "โครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ" โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทรสายด่วนหมายเลข 1567
 
   

 

Download เอกสาร
 รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   14/3/61
>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   2/3/61
>>  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   20/2/61
>>  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง   8/2/61
>> แบบสอบถาม-คู่มือการจัดตั้ง-เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   3/5/60
>> สรุปผลการดำเนินงานต่อเรื่องการร้องทุกข์ /ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1-2    11/4/60
>> ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs    30/1/60

>> สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลำปาง  24/5/58
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษ
ายน 2559) - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -

 
 
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
 โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
 

ข้อมูลจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ข้อมูลท่องเที่ยว
 ข้อมูลอุตสาหกรรม
 ข้อมูลการศึกษา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

SMEs


 
  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-351211
           สายด่วน       1567

 
ไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
              ศาลากลางจังหวัดลำปาง
              ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
              อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
 

email
: damrongdhama.lp@gmail.com
 
แฟกซ์ : 054-351211  

ด้วยตนเอง
ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง


     
  สรุปการดำเนินงานเกี่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
         รับเรื่องและดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559    17/8/59


      >>  เรื่องเด่น --> การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

       >>  ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์

(*.*) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ... ดำรงไทย ใสสะอาด ...  (*.*)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ (054) 351211 เวลาราชการ