*****   กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522   14/12/60


กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014  / 0 - 5426 - 5070