เว็บไซต์ Bike for Mom ส่วนกลาง

     
   

 


      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ซึ่งจังหวัดลำปางได้ร่วมจัดกิจกรรม ดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง และสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ระยะทางรวม 25 กิโลเมตร
 
 


สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คลิกลงทะเบียน


ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อ 1,000 คนแรก (ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน)


* ผู้ที่ได้รับเสื้อพระราชทานให้ไปรับได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ  ห้องประชุมจันทร์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

* ผู้ที่ได้รับเข็มกลัดพระราชทาน ให้ไปรับวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

** ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานประกอบการรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานด้วย **

ข้อปฏิบัติเพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน 
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


1. ตรวจสอบลำดับที่ของตนเองให้เรียบร้อย โดยจะมีการจัดกลุ่มลงทะเบียนตามลำดับ จำนวน 10 กลุ่ม (1-100,101-200,201-300,301-400,401-500,501-600,601-700,701-800,801-900,901-1,000) บริเวณด้านหน้าห้องประชุมจันทร์ผา
2. แจ้งลำดับที่และแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 
3. เมื่อลงลายมือชื่อแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก ให้เดินไปเข้าช่องกลุ่มตรงประตูทางเข้าห้องประชุมจันทร์ผา (ช่อง 1-10) ผู้มาลงทะเบียนก่อนจะได้รับก่อนตามลำดับ 
4. ผู้เข้ารับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน ต้องมารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น และมีสิทธิได้รับคนละ 1 ชุด
5. เมื่อรับเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น. หากไม่มาร่วมกิจกรรมจะได้รายงานต่อศูนย์อำนวยการร่วมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom)

เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 

เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทานและเสื้อจักรยานพระราชทาน

 

   Download รูปภาพเข็มกลัดพระราชทาน Download รูปภาพเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน
     DownLoad เสื้อจักรยานพระราชทาน ด้านหน้า DownLoad เสื้อจักรยานพระราชทาน

 


 
เส้นทางจักรยาน          

จุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง – กลับรถทางลอดบนถนนวชิราวุธดำเนิน – ตรงผ่านทางแยกดอยพระบาท – ตรงผ่านทางแยกป่าขาม – เลี้ยวซ้ายทางแยกถนนเขลางค์นครไปตามถนนพหลโยธิน – ตรงผ่านทางแยกห้าแยกประตูชัย – ตรงผ่านทางแยกเวียงทอง – เลี้ยวขวาทางแยกดอนปานไปตามถนนประสานไมตรี – เลี้ยวซ้ายวงเวียน

จุดพักที่ 1
สถานีรถไฟนครลำปาง (กม.ที่ 10 สถานีแห่งกาลเวลาของนครลำปาง มีอาคารอนุรักษ์ดีเด่นที่ผสม ผสานสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุโรปได้อย่างสวยงาม)  – ออกจากสถานีรถไฟผ่านสโมสรรถไฟ – เลี้ยวซ้ายแยกตลาดรัตน์เก๊าจาว – เลี้ยวขวาทางแยกสะพานดำ – เลี้ยวขวาลอดสะพานดำไปตามทางเลียบแม่น้ำวัง – เลี้ยวขวาไปตามทางลาดยาง – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท่าคราวน้อย – ตรงผ่านทางแยกโรงน้ำแข็ง ผ่านวัดศรีรองเมือง - ตรงผ่านทางแยกเทคนิค - ตรงผ่านทางแยกบุญถึง – ตรงผ่านห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย์ - ตรงผ่านทางแยกวัดบุญวาทย์ – เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเขลางค์ – เลี้ยวซ้ายทางแยกโรงไม้ประสานไปตามถนนวังโค้ง – เลี้ยวซ้ายทางแยกประตูเวียงไปตามถนนรัษฎา – ข้ามสะพานรัษฎาภิเษก – เลี้ยวขวาทางแยกวัดคะตึกไปตามถนนทิพย์ช้าง – ตรงผ่านทางแยกโรงไฟฟ้าเก่าไปตามถนนวังซ้าย – ตรงผ่านวงเวียนไก่ขาว 

จุดพักที่ 2
  สวนสาธารณะเขลางค์ (กม.ที่ 20 พื้นที่สำหรับใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ใจกลางเมืองลำปาง) – ออกจากสวนสาธารณะเขลางค์นคร เลี้ยวขวาไปตามถนนวังขวา – เลี้ยวซ้ายวงเวียนไก่ขาวข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือไปตามถนนบุญโยง – เลี้ยวซ้ายทางแยกวัดศรีบุญโยงไปตามถนนจามเทวี – เลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

จุดสิ้นสุด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จุดพักที่ 1 จุดพักที่ 2 ตามความสะดวก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเสื้อพระราชทานต้องมาร่วมในกิจกรรมตั้งแต่พิธีเปิด - ปิด
 

 

 

    
จุดที่ 1   ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 
                 จุดที่ 2   สถานีรถไฟนครลำปาง
   
จุดที่ 3   ข่วงนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา)
 
            จุดที่ 4   สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
 
 Download ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานประสงค์จะนำไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน แบบ 1x3 เมตร / แบบ 3x4 เมตร

 

กิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการ

   วันที่ 16 สิงหาคม 2558  จังหวัดลำปางได้จัดพิธีเปิด – ปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดลำปาง  
     
   วันที่ 2 สิงหาคม 2558  จังหวัดลำปางได้ทำการซ้อมใหญ่การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  รวมทั้งการ check point barcode เพื่อสแกนบาร์โค้ดบันทึกสถิติโลกด้วย  
     
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.  จังหวัดลำปางได้เปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม "bike for mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย มาสมัครลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนศาลากลางจังหวัดลำปาง  
     
 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
   
   วันที่ 13 มิถุนายน 2558  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้สำรวจเส้นทางจักรยานและจัดทำแผนที่  โดยได้เลือกเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย ควบคุมการจราจรของขบวนจักรยานได้สะดวก รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกจุดพักจำนวน 2 จุด เพื่อให้หยุดพักผ่อนและจัดขบวนใหม่   
     
     

 

 

 

 

กำหนดการ
พิธีเปิด – ปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
“Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

วันที่ 16 สิงหาคม 2558
จังหวัดลำปาง
****************************

เวลา 13.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เวลา 14.30 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีส่วนภูมิภาค ชมการถ่ายทอดพิธีจากส่วนกลาง 
- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกระทำพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
- จัดรูปขบวน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวน                                                
- ผู้ว่าราชการจังหวัด รอการออกของขบวน A (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานพระที่นั่ง นำขบวนออกประมาณ 9 นาที)                 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนของจังหวัดออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตูศาลากลางจังหวัด ไปตามเส้นทางที่กำหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เวลา 18.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมพิธีปิดกิจกรรม ชมการถ่ายทอดสัญญาณกิจกรรมในส่วนกลางตามลำดับ
เวลา 19.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ  :  กำหนดการพิธีปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการของส่วนกลาง

  
****************************

 

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
วันที่ 16 สิงหาคม 2558
จังหวัดลำปาง
---------------------------------

   ด้วยรัฐบาลได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  (BIKE FOR MOM) ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 – 19.30 น. จังหวัดลำปางจึงกำหนดข้อปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1.  การกำหนดเส้นทางจักรยาน  จุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  และจุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง รวมระยะทาง  25 กม.  โดยกำหนดจุดพักไว้ 2 จุด ได้แก่ จุดพักที่ 1 สถานีรถไฟนครลำปาง (ระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 10 กม.) และจุดพักที่ 2 สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 20 กม.)  อนึ่ง ได้มีการกำหนดจุดเพิ่มเติมอีก 1 จุด ได้แก่ จุดเส้นชัย และจุด CHECK POINT สำหรับการบันทึกสถิติโลกของ GUINNESS WORLD RECORD  ระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 6 กม.

2. การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานที่ลงทะเบียน ลำดับที่ 1-2,825 ให้จดจำลำดับของตนเอง แล้วเข้าไปลงทะเบียนในช่องลำดับซึ่งกำหนดไว้ 100 ลำดับต่อช่อง  เช่น ลำดับที่ 25 เข้าช่อง “1-100”  ลำดับที่ 1,685 เข้าช่อง “1,600-1,700” เป็นต้น  สำหรับผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ลงทะเบียนที่ช่อง “ทั่วไป”

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะมอบป้ายบาร์โค้ด (BARCODE) คล้องคอ เพื่อสแกนบันทึกสถิติโลก  แล้วนำจักรยานของตนเองเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้  ซึ่งจะมีอาสาสมัคร (STEWARD) คอยดูแล 1 คนต่อ 50 คัน

4. เมื่อถึงเวลา 14.30 น.  จัดขบวน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวน  ตามลำดับเลขแถว  โดยจะมีผู้ควบคุมขบวน (มาร์แชล) คอยกำกับดูแล

5. เมื่อถึงเวลา 15.00 น. เริ่มพิธีเปิดกิจกรรมฯ  หลังจากนั้นจะปล่อยตัว ณ จุด START ขอให้ทยอยกันออกเป็นแถว 3 แถวเรียงหน้ากระดาน  โดยห้ามห่างกันเกินกว่า 2 ช่วงคันรถ  ใช้ความเร็วไม่เกิน 15 กม./ชม.  ระหว่างเส้นทางจะมีผู้ควบคุมขบวน (มาร์แชล) คอยกำกับทุกระยะทางมิให้แตกแถว

6. เมื่อถึงจุด กม.6 จะเข้าจุดเส้นชัย และจุด CHECK POINT สำหรับการบันทึกสถิติโลกของ GUINNESS WORLD RECORD ให้ทุกคนยกมือและตะโกนดีใจ พร้อมทั้งนำป้ายบาร์โค้ด (BARCODE) ใส่ไว้ในกล่องตามแนว 10 ช่องทาง  แล้วขี่จักรยานต่อไปทันที

7. ปั่นจักรยานต่อไปจนถึงจุดพักที่ 1 สถานีรถไฟนครลำปาง (ระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 10 กม.) และจุดพักที่ 2 สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 20 กม.) จนกระทั่งถึงจุดเส้นชัย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

8.  เมื่อถึงเวลา 18.00 น.  เชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมฯ ชมการถ่านทอดสดจากส่วนกลาง  กล่าวถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เสร็จพิธี

9. การแต่งกาย  เสื้อชุดสีฟ้า กางเกงจักรยาน/กีฬา  หมวกจักรยาน/หมวกกันน๊อก รองเท้าผ้าใบ/ร้องเท้ากีฬา

 

************************
 

 

   วันที่ 16 สิงหาคม 2558  พิธีเปิด – ปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”
 
 
  
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   วันที่ 2 สิงหาคม 2558  จังหวัดลำปางได้ทำการซ้อมใหญ่การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  รวมทั้งการ check point barcode เพื่อสแกนบาร์โค้ดบันทึกสถิติโลกด้วย  
     
   
   
     
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.  จังหวัดลำปางได้เปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม "bike for mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย มาสมัครลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนศาลากลางจังหวัดลำปาง  
       
 
 
       
   
       
 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
     
 
 

 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2558  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้สำรวจเส้นทางจักรยานและจัดทำแผนที่  โดยได้เลือกเส้นทางที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย ควบคุมการจราจรของขบวนจักรยานได้สะดวก รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกจุดพักจำนวน 2 จุด เพื่อให้หยุดพักผ่อนและจัดขบวนใหม่   
   
   
   
       

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

hit counters free

เริ่มนับ 16 มิถุนายน 2558


จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265014