คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดลำปาง

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   2/11/61

   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   14/11/60

   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)   20/10/60