รูปเก่านี้หากท่านได้ดูแล้ว มีข้อติชม หรือมีรูปเำก่าเกี่ยวกับสถานที่ จะเผยแพร่เทียบเคียงกับสถานที่ในปัจจุบัน กรุณาแจ้งมาที่
สำนักงานจังหวัดลำปาง lampang@moi.go.th 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลำปาง
โทร./โทรสาร  0 5426 5027  โทรศัพท์ข่าย สป.มท.28539

  สะพานรัษฎาภิเศก

   

 

สถานีรถไฟ