วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง...  นครแห่งเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม  สู่เกษตรสร้างสรรค์  ท่องที่ยวเชิงอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมวิถีลำปาง เชื่อมโยงสู่ประตูอาเซียน   คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้้้ลือโลก...
   webboard  |  
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง
รวมตราสัฐลักษณ์ในหลวง ราชินี พระราชกรณีกิจ ในจังหวัดลำปาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วาระผู้บริหาร ลำปาง
ทำเนียบผู้บริหาร ลำปาง
บรรยายสรุปจังหวัดลำปาง
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการลำปาง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ตรวจสอบสาธารณะผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบ้ติราชการจังหวัดลำปาง
ข้อมูล OTOP
สภาพอากาศ
ปริมาณน้ำฝน จังหวัดลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ลำปาง
ระบบเตือนภัย จังหวัดลำปาง

ระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศ
ระบบเตือนไข้เลือดออก
ระบบเตือนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลจังหวัดลำปาง
   ข้อมูลสภาพทั่วไป
   ข้อมูลท่องเที่ยว
   ข้อมูลอุตสาหกรรม
   ข้อมูลการศึกษา
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง
  GPP จังหวัดลำปาง
  KM จังหวัดลำปาง
ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดลำปาง POC
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดลำปาง
จองห้องประชุม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรจังหวัดลำปาง
Labour lampang
OSM
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชนประกาศจังหวัดลำปาง
 ประกวดราคา/สอบราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
 ราคากลางค่าใช้จ่าย
   - ราคามาตรฐานจ.ลำปาง
   - ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
   - แบบราคากลางซื้อจ้าง
   - ราคากลางก่อสร้างประปา
   - ราคางานดินชลประทาน
   - ระยะเวลาก่อสร้าง
 
Link
รับฟังความคิดเห็นประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
ไอทีในชีวิตประจำวัน
 
Link โครงการต่าง ๆ

   Link ประชาสัมพันธ์    

ความคิดเห็นของข้อมูลในเว็บไซต์ จังหวัดลำปาง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


ผลการ Vote   / แสดงความคิดเห็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลทั่วไป กระดานสนทนา
Slides, A Slideshow Plugin for jQuery
New Ribbon
Slide 1
เปิดศูนย์ดำรงธรรมและมอบนโยบาย
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดศูนย์ดำรงธรรมและมอบนโยบาย
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดศูนย์ดำรงธรรมและมอบนโยบาย
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ" และมอบรางวัลนักเรียนฯ
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
Slide 1
เปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ" และมอบรางวัลนักเรียนฯ
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
Slide 1
เปิดงานโครงการมหกรรม รวมพลัง พม.รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
Slide 1
เปิดงานโครงการมหกรรม รวมพลัง พม.รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
Slide 1
การประชุมการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดลำปางก้าวสู่ ๑๓๓๕ ปี
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดลำปางก้าวสู่ ๑๓๓๕ ปี
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ร่วมประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
Slide 1
ประชุมรับรองและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนฯ ระดับจังหวัด
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมรีเจนท์ลอร์จ อ.เมืองลำปาง
Slide 1
ประชุมรับรองและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนฯ ระดับจังหวัด
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมรีเจนท์ลอร์จ อ.เมืองลำปาง
Slide 1
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Slide 1
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Slide 1
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
Example Frame
........ พื้นที่ จชต. ๑. จำนวนผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. เราไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งหมด เนื่องจากมีหลายกรณีที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนในพื้นที่อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ปัญหาการเมืองท้องถิ่นและสวมรอยของมือที่สาม ซึ่งฉวยโอกาสใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง /แสวงหาผลประโยชน์ ๒. การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็ก และสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนาอีกด้วย ๓. กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมที่แอบอ้างหลักศาสนา มาใช้เป็นข้ออ้างในการ ก่อเหตุเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งไม่มีความนับถือศาสนาใดๆ และหาได้เป็นวีรบุรุษหรือผู้กล้า หากแต่เป็นฆาตกรที่ทุกสังคมรังเกียจ และจะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีในที่สุด ๔. ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันประณาม/ต่อต้านการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วม และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส /ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ ๕. ในการประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วม ขอให้หลีกเลี่ยง/งดการใช้ข้อความ “มุสลิมสุดโต่ง” โดยให้ใช้ข้อความ “ไร้ศาสนา” แทน ๖. ในห้วงก่อนเปิดเทอม สัปดาห์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้มีการประสานการปฏิบัติกันอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. ๗. ขอให้ประชาชนในชุมชนที่มีที่ตั้งรอบสถานศึกษาร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการตรวจตรา/สอดส่องดูแล และเพิ่มความระมัดระวัง ในการป้องกันตัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที …… พื้นที่การศึกษา ๑. ในห้วงเปิดเทอม เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพิ่มความเข้มงวด มาตรการรักษาความปลอดภัย บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้มีการประสานการปฏิบัติทั้ง ทหาร ตำรวจ อส. และประชาชนในชุมชนที่มีที่ตั้งรอบสถานศึกษา เพื่อร่วมกันตรวจตรา/สอดส่องดูแล และเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตัว จากเหตุการณ์ความรุนแรง ๒. จากการขยายผลงานด้านการข่าวของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้น การก่อเหตุที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หลายครั้ง ๓. เจ้าหน้าที่รัฐทุกนาย ขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า จะให้การคุ้มครองความปลอดภัยทั้งครูไทยพุทธ-อุซตาส ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๔. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด คือ การที่ประชาชนสอดส่องดูแล /รักษาความปลอดภัยของชุมชนตนเอง และให้ความร่วมมือ/สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๕. มาตรการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน และ สถานศึกษา ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคมที่ต้องร่วมมือกัน ....
เปิดศูนย์ดำรงธรรมและมอบนโยบาย

วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  คลิกดูรายละเอียด 
เปิดงาน "วันประกันชีวิตแห่งชาติ" และมอบรางวัลนักเรียนฯ

วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
  คลิกดูรายละเอียด 
เปิดงานโครงการมหกรรม รวมพลัง พม.รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน

วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
  คลิกดูรายละเอียด 
การประชุมการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดลำปางก้าวสู่ ๑๓๓๕ ปี

วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  คลิกดูรายละเอียด 
: ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดลำปาง : 
 
 

ประชาสัมพันธ์ เขต 3
สรุปรับรองรายงานการประชุม หน.ส่วนจ.ลำปาง ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
  16/7/57  ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จ.ลำปาง อ.เกาะคา

  -/7/57  โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

  -/7/57  ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  30/7/57  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ

123   
 
ผู้บริหาร ศูนย์ประจำจังหวัดลำปาง ประชุมจังหวัดลำปาง
    ทำเนียบผู้บริหาร
    วาระงานของผู้บริหาร
    บรรยายสรุปจังหวัดลำปาง
    ทำเนียบส่วนราชการ
    คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
    ศูนย์ดำรงธรรม
    ศพส.จ.ลำปาง
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด    
    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
    ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
    ประชุมนายอำเภอ
    ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
    ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
      ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
    ประชุม กรอ.
    ประชุม กบจ.
    ประชุม อจร.
    ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
    ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ประชุม
    สรุปข่าวประชุม ครม.
    ประชุมกระทรวงมหาดไทย / ข้อสั่งการประชุม ครม.
    ประชุมจังหวัดลำปาง
 
   จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี

 
 ประวัติจังหวัดลำปาง
 ประวัติอำเภอต่างๆ
 
 ประวัติศาลากลางจังหวัด  อัลบั้มรูปเก่าเมืองลำปาง
 

 Download เอกสาร

 ระบบฐานข้อมูล
 - ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)

 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง
  - ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง
  - 
สำหรับเจ้าหน้าที่
  - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ

  ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)   

 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

 ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
 ข้อมูลเพื่อการบริหาร
   - ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
   - อุณหภูมิอากาศ จังหวัดลำปาง
   - ปริมาณน้ำฝนรายวัน จังหวัดลำปาง
   - คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
   - กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
   - ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
   - หน่วยการปกครอง
   - ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก
   - แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
  - ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55    
ขั้นตอนการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์พันธกิจเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดลำปาง ซึ่งในการทำงานจังหวัดได้มีคำสั่ง ...

 Download เอกสาร

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560

 การบริหารความเสี่ยง

 ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

 PMQA จังหวัดลำปาง

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556

 

 ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
   - ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   - ปี พ.ศ.2547
   - ปี พ.ศ.2549
   - ปี พ.ศ.2550
   - ปี พ.ศ.2551
   - ปี พ.ศ.2552
   - ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
   - ปี พ.ศ.2554
   - ปี พ.ศ.2555

   ทรัพยากรบุคคล รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552.....

 WebBoard - ทรัพยากรบุคคล

 Download เอกสาร

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด

 คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552

 ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 52

 ตัวชี้วัด ปี 2553
   - บัญชีมอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัด
   - KPI Templat มิติที่ 1 (6 ตัวชี้วัด)

 ตัวชี้วัด ปี 2554  
   - KPI Templat ปี 54
 ตัวชี้วัด ปี 2555    

 คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554

 สำนักงาน กพ.
   - กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
   - การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
   - การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
   - สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
   - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
   - การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
   - การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
   - ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
   - ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ

   - ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
 
รัฐบาลถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำประเทศไทย ให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนาไปสู่...

 โครงการพระราชดำริ

 กองทุนหมู่บ้าน

 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

 กระบวนงานบริการของจังหวัด

วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการ การบริหารจัดการในภูมิภาค และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
 Intranet  (MOInet) 
 เมล์กระทรวงมหาดไทย 
 ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel)
 สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้
 รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้

 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.

 สถาบันดำรงราชานุภาพ

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย

     

 
.:: เว็บไซต์ ::.
จังหวัด กระทรวง
ส่วนราชการ ในจังหวัดลำปาง รัฐวิสาหกิจ
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา
ธนาคาร องค์กรอิสระ/หน่วยงานอิสระจังหวัดลำปาง/ภาคเอกชน
โทรคมนาคม หนังสือพิมพ์
 
 
มีข้อเสนอแนะได้ที่  lampang@moi.go.th
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 โทร. 0 5426 5014 /0 5426 5070   โทรสาร 0 5426 5069 /0 5426 5027
Lampang Government Center
Vajiravudh Damnoen Road , Tambon Prabaht , Amphoe Muang Lampang  52000
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ :
18 กรกฎาคม 2557: Update
Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549
วิดีทัศน์โครงการ 8 สาขารางวัลมหาดไทย รายละเอียดโครงการข้อมูลทั้งหมด